Ohlasy na vysílání na Svobodném vysílači CS dne 27.2.2020

Emailové ohlasy na vysílání na Svobodném vysílači CS dne 27.2.2020 na téma 1) koronavirus,  2) zemědělství a odpovědi na tyto ohlasy.

Ohlasy přinášíme v původním (neupravovaném) znění s anonymizovanými jmény.

 

Ohlas paní L******

 

„Zdravím a zároveň se omlouvám, že píší na kontakt aliance, jelikož na ing Drobného jsem kontakt nikde nenašla.

Dobrý den, paní L******,

napsala jste správně na info@aliancenarodnichsil.cz Jsem rád, že jste napsala, protože někteří lidé poslouchající alternativu jsou mnohdy přesvědčeni o své „pravdě“, která je ovšem vzdálená realitě. Bohužel se nedokáží ponořit více do hloubky, protože pak by zjistili, že mnohé senzace a názory se začnou hroutit. Nyní můžeme porovnat vzájemné argumenty.

 

Mám totíž přopmínku k jeho vyjádření na svob. vysílači ohledně koronaviru. Tento pán tam vehementně prosazuje, že během dějin byly zde různé epidemie a tím pádem se u koronaviru jedná o přírozenou epidemii a vůbec se nemůže jednat o vyrobený vir natož o biologickou zbraň. Takže on neví o tom, že se v mnoha laboratořích světa uměle vyrábi bakterie a viry v rámci biologických zbraní ??!

PROOČ BY TOMU NEMOHLO BÝT TAK V PŘÍPADĚ KORONAVIRU. Jaký důkaz má, že tomu tak není ?? Tak proč, na jakém základě tak vehementně obhajuje přírozený vznik koronaviru ?? Dále on neví o tom, že už v r. 2005 existuje v USA patent na koronavir, tak ať se dovzdělá a namystifikuje lidí.

1) Možná proto, že diplomovou práci jsem dělal přímo v oboru molekulární genetiky, vidím do problematiky trochu více. Vyrábět uměle bakterie i viry není až takový problém. Např. inzulín pro lidi postižené cukrovkou běžně produkují geneticky upravené mikroorganismy. A toto není ojedinělý případ.

Pokud se týká koronaviru, není to jeden samostatný vir, ale je z virové „rodiny“, která je známá a normálně se vyskytující. Způsobuje např. i onemocnění typu běžných nachlazení. Že si někdo patentuje geneticky upravený typ koronaviru je samozřejmě možné. Je to trochu podobné, jako kdybyste vyšlechtila nové plemeno psa a nechala si ho patentovat. Patentovala byste plemeno psa, nikoliv psa jako zvířecí druh. Ten patent koronaviru uvádíte v roce 2005. Jistě jste slyšela o onemocnění „SARS“, jehož původce patří též mezi koronaviry. SARS se objevil již někdy kolem roku 2002, tedy ještě před rokem 2005.

Na základě těchto několika argumentů snad chápete, že Vaše tvrzení o umělém původu koronaviru způsobující onemocnění COVID-19 nemají žádnou průkaznou hodnotu. Závěrem mé odpovědi na toto téma odpovím otázkou Vašeho typu… Pokud se týká koronaviru způsobující epidemii COVID-19, jaké máte důkazy Vy, že se jedná o uměle vytvořenou virovou částici?

Samozřejmě je na to možné pohlížet tak, že nic není nemožné… A dokonce mám principiální představu, jak při výrobě (konstrukci) takového viru postupovat. Ovšem to mě neopravňuje k tvrzení, že má umělý původ. Mnohem pravděpodobnější je, že je původu přirozeného. Pandemie španělské chřipky měla také původ v Číně a tvrdí o ní někdo, že byla umělého původu?

Pro začátek nahlédněte alespoň sem: Wikipedia – Koronavirus

 

Dále i o zemědělství zde vykládá blbosti, vehementně obhajuje chemii v zemědělství  také se blbě odvolává na to, že na přírodní stravě lidé žili  prý 40 let,a že díky právě té chemii a zravotnictví se dnes dožíváme vyššího věku, copak si myslí, že jsme tak blbí a neumíme si uvědomit, že toto bylo způsobeno úmrtností v mladém věku válkami a epidmiemi.

2) Pokud se týká věku lidí ve středověku… Bohužel mnohdy se zapomíná na hladomory a na nemoci včetně úmrtí způsobovaných špatnou stravou – podvýživa, průjmy, infekce, rachitida (křivice), nádorová onemocnění a další. Myslím, že ve vysílání jsem zmínil Paličkovici nachovou. Doporučuji opět Wikipedii Wikipedia – Paličkovice nachová a dále hledejte heslo Ergotismus Wikipedia – Ergotismus. Dále jsem zmiňoval toxin aflatoxin Wikipedia – Aflatoxin.

Tato i další rizika pocházející z nekvalitních potravin jsou nyní historií a to právě díky použití chemie v zemědělství a pokroku v medicíně.

 

A zdravotnictví? Vždyť oni vůbec neléčí, pouze POTLAČIJÍ PŘÍZNAKY NEMOCÍ, JE TO POUZE OBCHOD! Pouze traví lidí kvanty chemických organismu cizích látek !! Tak tedy díky takovému zdravotnictví se opravdu prodlužuje lidský věk!!!.

3) Zdravotnictví, že neléčí? Takový nesmysl občas slýchám. Pak se ptám – tetanus, černý kašel, neštovice, záškrt, ale i různá zánětlivá onemocnění (třeba zánět slepého střeva)… To je co? Tyto a mnohé další případy medicína neřeší? Na co jsou antibiotika? Ano, jsou zdravotní případy, které nejsou ani za současného poznání plně vyléčitelné. Tvrdit „Vždyť oni vůbec neléčí, pouze POTLAČIJÍ PŘÍZNAKY NEMOCÍ, JE TO POUZE OBCHOD!“ je chabá demagogie.

 

Dále se ohání schvalenými předpisami o množství používaných chemikálíí ,v zemědělství, které jsou dle něho bezpečné, copak ten člověk neví, že se normy upravují dle obchodu a tím zisku a že v jiných zemích je spotřeba chemie mnohem vyšší takže vlastně můžeme nakonec jásat. Nad tím zůstává rozum stát, kvůlí takovým jdeme k záhubě !!

4) Ohledně chemie v zemědělství. Jestliže Vám někdo tvrdí, že zemědělství v dnešní době jde dělat bez chemie, buď žije v bludech, nebo úmyslně lže. Ten, kdo patří mezi to 1% lidí, kteří se v zemědělství pohybují, ví, že pokud má zemědělství zajistit dostatek potravin, pak se prostě bez chemie neobejde. Nevěříte? Pak si vezměte 0,4 ha zemědělské půdy, která připadá na každého obyvatele v ČR. Zkuste se uživit absolutně bez použití chemie. Některé roky by se Vám to mohlo i povést, ale v delším časovém horizontu nepřežijete, nebo velmi bídně. Když bude vlhko, úrodu Vám zničí plísně, v suchu a teplu Vám ji sežerou škůdci atp.

Pokud se týká norem, měly by být nastaveny tak, aby se v nich odráželo aktuální vědecké poznání a bylo možné produkovat bezpečné potraviny. To, že je v ČR spotřeba přípravků na ochranu rostlin na rozumné úrovni, je fakt. To, že na západ od našich hranic je zatížení chemií na vyšší úrovni, je také fakt. V dohledné době k tomu vyjde na webu ANS samostatný článek.

To, že někdo předepsané normy poruší, může způsobit problém. Pokud někdo při jízdě automobilem poruší dopravní předpisy, může způsobit i smrtelnou nehodu. To snad kvůli možnému selhání jednotlivců budou muset všichni chodit pěšky a vzdáme se toho, čeho jsme dosáhli? Obdobně je to i v zemědělství.

 

Je mi moc líto, že člověk tak mdlého rozumu je členem ANS ??

 

L******“

 

Když jsem četl tento ohlas, porozuměl jsem obavám, které prezentovali odborníci na jednom univerzitním semináři. Říkali, že pro obor zemědělství je významným rizikem neodborná – laická veřejnost, která své dojmy a pocity přenáší do politiky a politici se jí snaží vyhovět.

Chápu, že se mnohem lépe poslouchá, jak všude kolem nás jsou konspirace, které se nás snaží zahubit a jak je (ne)možné zdravě žít (bez nemocí způsobených zdravotnictvím a chemií ze zemědělství). Sice občas vystupuji na alternativě, ale rozhodně z mého vystoupení nebudu dělat bulvární médium.


 

Ohlas paní V******

 

Čína nikomu neposkytla kmen viru. Proč?

Známý ruský lékař infekčních chorob Vladimir Nikiforov nedávno odletěl do Pekingu. A řekl, že Číňané neposkytli živý virus. Jenom na papíře genomovou sekvenci. Ale to není přesně to, co je potřeba. Proč to skrývají? Možná nemají nic a situace je úplně fiktivní?

Protože vir je brán jako nebezpečný „pachatel“. Kdyby mu ho svěřili, mohlo by teoreticky hrozit jeho rozšíření. Poskytli mu to, co k dopadení „pachatele“ (identifikaci viru) stačí. „Fotku“ (je to koronavirus) a dostal i „otisk prstu“ (genomovou sekvenci). Chápu, že se mu to nemuselo moc líbit, protože… co kdyby v rámci přirozené mutace zmutovala i genomová sekvence (obdobně jako když by si pachatel uřízl prst).

Postup Číňanů je naprosto pochopitelný. Určitě bychom jednali stejně.

 

Zároveň jsou karanténní a izolační opatření neúměrně přísná.

Naprosto souhlasím. Tento vir není ani tak smrtící, ale je velmi infekční a nejméně na dva týdny vyřadí lidi z pracovního procesu. A můžete se jím nakazit i opakovaně!

Je to naprosto ideální prostředek k zabrzdění rozjeté ekonomiky. I tím si vysvětluji ta přijatá opatření.

 

Což je zcela nepochopitelné. Lidé jsou zamčeni ve svých bytech, mohou chodit do obchodu každé 3 dny – do obchodu s potravinami. Všechno ostatní, včetně dopravy, nefunguje. Nemůžete se pohybovat. Každý pohyb je řízen chytrým telefonem. Dobrovolníci pracují ve speciálních oblecích, které jsou pravidelně dezinfikovány. Zároveň Číňané ukazují nemocnici na stadionu pro tisíce lidí. Neexistuje vůbec žádná izolace. 20 lidí je v cele. To je ráj pro šíření nozokomiální infekce, která, když se připojí, zabije více než virus.

Mně by to přišlo pochopitelné, pokud bych tím sledoval nějaký další cíl. Například… stravovací návyky v Číně jsou místy takové, že co se hýbe, to se dá sníst a není ani třeba nutná tepelná úprava. Prohlásil bych, že nákaza pochází přenosem z divokých zvířat, která se v místech prvotního výskytu nákazy prodávala ke konzumaci. Pak by logicky následoval zákaz prodeje a přísný dohled nad jeho dodržováním. Kdo by se pak odvážil protestovat?

 

Obecně je obrázek podobný popisu autorů sci-fi nebo hororových filmů o konci světa. Každý chápe, že je to taková falešná hra celosvětového rozměru. Proč – to zůstává zatím nepochopitelné.

Jak jsem zmiňoval na SVCS, není to jen další stupínek k tomu, aby se při příštích epidemiích v budoucnu začali likvidovat i nakažení lidé?

 

Možná jde o celosvětové přerozdělení trhů. Ale co přesně se stalo předmětem tohoto rozdělení, zatím nevíme. Máme šanci někdy zjistit pravdu? Vyskočí postupně. Za pár let budeme zhruba vědět, co se stalo. Stejně jako v případě SARS, kdy samotná Světová zdravotnická organizace uznala padělání epidemie a poté bylo vrcholové vedení této organizace odstraněno. Možná bylo úkolem vyděsit lidi. Tomu se říká „medializace společnosti“.

Třeba se za pár let dozvíme více. Přijatá opatření jsou možná jen přehnaný alibismus. Protože v případě nic-nedělání a propuknutí infekce s nějakým úmrtím, by to mohlo odstavit zodpovědné osoby od korýtka. Úplně živě si umím představit, jaký povyk by spustil např. Milion chvilek, pokud by se tu žádná opatření nepřijala a nákaza tu způsobila třeba ochromení výroby v automobilovém průmyslu.

Rozhodně, když už se něco takového přihodilo, je to šance postrčit společnost nějakým směrem. A jestli to bude posun pozitivní nebo negativní, se ukáže časem.

 

ZDROJ ZDE:

https://aif.ru/health/life/feyk_vsemirnogo_masshtaba_komu_ponadobilos_razduvat_epidemiyu_koronavirusa

 

Na americké ambasádě ve Wu-chanu byly po její evakuaci nalezeny zakopané boxy s biologicky nebezpečnými materiály. Ty teď zkoumají vojenští biologové. Bezpečnostní síly ČLR zakázaly další diplomatické mise USA v krajině!

http://www.nwoo.org/2020/03/01/sok-tusene-se-stava-realitou-na-americke-ambasade-ve-wu-chanu-byly-po-jeji-evakuaci-nalezeny-zakopane-boxy-s-biologicky-nebezpecnymi-materialy-ty-ted-zkoumaji-vojensti-biologove-bezpecnostni-sily/?fbclid=IwAR0x2-Hpr9GBYFOpwrsOtpF5BP2P78rSk340JbzxM2quffo0gqUhmPbFn-Q

 

A myslíte, že se dozvíme pravdu? Maximálně to budou spekulace a případně nějaké mediální propagandy, jako když se za minulého režimu tvrdilo, že vir HIV byl uměle vytvořen v USA (možná vzpomenete AIDS = Americká infekce darovaná socialismu).

 

 

Děkuji všem za zaslané ohlasy. Pokud má jakýkoliv čtenář nějaké své připomínky a postřehy, ať je napíše do komentářů k článku.

 

Ing. Jaroslav Drobný, místopředseda ANS pro ekonomiku

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil