Dopis slovenským přátelům ohledně vymáhání reparací na Německu.

Vážení slovenští přátelé,

koncem minulého roku jsme panu premiérovi Ing. Andreji Babišovi zaslali petici „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum“. Vzhledem k tomu, že problém reparací, která nám je povinno Německo zaplatit, se netýká jen České republiky, ale i Slovenské republiky, žili jsme v rozhodující době, kdy nám reparace byly Pařížskou reparační úmluvou mezinárodně potvrzeny, ve společném státě, v Československé republice.

Slovensko, zvláště v místech kde přecházela fronta a kde došlo k bojům v průběhu Slovenského národního povstání, bylo silně válečními akcemi poškozeno. Jeho ekonomické ztráty byly velké.  Pokud víme, tak podklady pro vymáhání reparací na Německu vypočítávalo v poválečné době ministerstvo financí ČSR, v jehož čele stál Vavro Šrobár. Ten ve svém projevu před parlamentem v r. 1946, vysvětloval, že ČSR neměla dost času určit všechny vzniklé škody. Odhady v některých oblastech byly velmi nízké. ČSR proto uplatňovalo náhradu za vzniklé škody pouze ve výši přibližně 347 miliard předválečných korun. V pozdější době jsme se setkávali zcela běžně s částkou 360 miliard korun. Její potvrzení či upřesnění nás v nejbližší době, kromě dalšího, čeká.

ČR je nástupnickým státem České a Slovenské federativní republiky. Je naší povinností, abychom na Německu zaplacení reparací vymohli. Domníváme se, že SR, stejně tak jako ČR, žije ve složité době. Zatímco se snažíme se střídavým úspěchem  řešit otázky  „pandemie koronavirové“, na obzoru se objevuje krize ekonomická, která může vyústit v pandemii dluhovou, chudobu a bídu. A proto musíme hledat nové zdroje příjmů, abychom byli schopni pokrýt současné celkové finanční potřeby, nikoliv však dalšími a dalšími dluhy. A tak se dostáváme k reparacím. Podle předběžných propočtů nám Německo dluhuje možná až deset bilionů Kč. Tato částka by nám, Čechům i Slovákům, stačila na oddlužení státu a na potřebné investice do ekonomiky a do sociální sféry a ještě by zbyla značná rezerva.

Tedy reparace jsou pro nás řešením. Nyní jde o to, zda budeme schopni na Německu reparace získat. Německo, jak je známo, odmítá reparace platit. Ozvalo se Polsko, které požaduje asi 850 miliard dolarů na Německu, ozývá se I Řecko, které uplatňuje na Německu zaplacení válečných náhrad asi ve výši několika set miliard euro. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že vymáhání reparací na Německu má bezesporu mezinárodní rozměr.

O co Vás prosíme, vážený slovenští přátelé? Prosíme o spolupráci na uvedeném „díle“. S touto prosbou se současně obracíme i na několik  slovenských opozičních vlasteneckých subjektů.  Možná, že i na Slovensku by mohla k řešení předmětné záležitosti přispět petice. Znění naší petice je v příloze tohoto dopisu jako informace. Můžete ji jakkoliv, i fragmentárně, využít ve slovenském  znění, či vypracovat vlastní novou, což by bylo zřejmě vhodnější Pak je důležité, aby Vaše i naše petice měly alespoň jedno společné, a to požadavek na vymáhání reparací příslušným, slovenským ústavním orgánem, tj. vlády či NR SR, podle úpravy, obsažené  ve vaší Ústavě SR, na Německu. Váš petiční výbor  je nezastupitelný v těchto aktivitách.  Víme, že jde o běh na dlouhé trati. Skutečností však je, že to bude po dlouhých letech první velká česko-slovenská akce a z Vašeho hlediska slovensko – česká akce. Pro nás je důležité, že v říjnu u nás proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR.  Budeme se snažit, aby reparace se staly jedním z volebních témat. Bude pro nás i Vás důležité, když se v tomto úsilí vzájemně podpoříme. Počet petentů Vaší petice budeme uvádět i my ve svých dílčích informací, i v té konečné, pro českou veřejnost. Obráceně to platí samozřejmě také. Vedle petice jsou možné i další společné akce, a to podle možností, které se naskytnou.

Budeme velmi rádi, vážení slovenští přátelé, když se rozhodnete s nám spolupracovat na společném díle, a o této skutečnosti nás budete informovat. Následně se na všem dalším domluvíme. Budeme v kontaktu.  Vše dobré v novém roce Vám i Slovensku přejí

PhDr. V. Vítová, Ph.D., v.r.

JUDr. O. Tuleškov, v.r.

JUDr. Karel Hais, v.r.

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS