Novinářské dotazy, anketa pro všechny stranu a hnutí, které kandidují v Praze

ODPOVĚDI – č. otázky :

 

1/ Měla by Praha ihned po výstavbě metra D z Pankráce do Písnice dále rozšiřovat síť metra?      NE

2/ Měla by Praha postavit poslední část Městského okruhu mezi Trojou a Malešicemi za odhadovanou cenu 100 miliard korun?     NE

3/ Měla by Praha usilovat o to, aby všechny úseky dálnice D0, tedy Pražského okruhu, byly nezpoplatněné?     ANO

4/ Podporujete výstavbu Vltavské filharmonie za odhadovanou cenu 10 miliard korun?     NE

5/ Měla by být Praha jednou velkou rezidenční parkovací zónou, takže za jeden poplatek v místě bydliště by bylo možné parkovat na modrých zónách kdekoliv ve městě?     ANO

6/ Měly by se omezit některé slevy na MHD (pro studenty, zaměstnance dopravního podniku, osoby v hmotné nouzi apod.)?     NE

7/ Měly by se zdražit roční kupony na MHD (nyní stojí 3650 korun)?     NE

8/ Měly by se zdražit jednotlivé jízdenky na MHD, které využívají především turisté a návštěvníci města?     ANO

9/ Měla by Praha podporovat tzv. školních ulice, kdy je kvůli bezpečnosti dětí krátkodobě omezen provoz aut před školami?     ANO

10/ Měla by Praha v obytných čtvrtích s výjimkou hlavních silnic plošně zavést rychlostní limit 30 km/h?     NE

11/ Jste pro přeměnu magistrály v centru z „dálnice“ na městskou třídu? Změna by zahrnovala například doplnění chybějících přechodů a cyklostezek nebo výsadbu stromů.     NE

12/ Měla by Praha regulovat provoz a parkování sdílených kol a koloběžek?     ANO

13/ Měla by Praha při důležitých stavbách nebo rekonstrukcích vybírat zhotovitele nejen podle ceny, ale i doby výstavby?     ANO

14/ Měla by Praha za své peníze stavět další záchytná parkoviště P+R, které využívají především mimopražští řidiči?     NE

15/ Měla by Praha začít podporovat cyklistickou dopravu na úkor automobilové?     NE

16/ Byl správný krok Prahy 1 vytvořit u Prašné brány v centru města kruhový objezd?     ANO

17/ Měla by se obnovit tramvajová trať po Příkopech, mezi náměstím Republiky a Václavským náměstím?     NE

18/ Měl by být zpoplatněn vjezd aut nerezidentů do centra města?     NE

19/ Měla by se pro tranzitní dopravu uzavřít staroměstské a malostranské nábřeží?     ANO

20/ Měla by Praha omezit počet velkých lodí provozovaných na Vltavě?     ANO

21/ Měla by Praha postihovat nelegální ubytovávání v bytech, které fungují přes platformy typu Airbnb?     NE

22/ Měly by všechny restaurační zahrádky bez výjimky zavírat nejpozději ve 22:00?     ANO

23/ Měla by Praha odstranit billboardy v blízkosti hlavních komunikací, jako je tomu u dálnic a silnic první třídy?     ANO

24/ Měli by developeři povinně přispívat na výstavbu nových chodníků nebo škol ve svých čtvrtích?     ANO

25/ Bylo správné přejmenovat část ulice před velvyslanectvím Ruska na Ukrajinských hrdinů?     NE

26/ Podporujete ukončení partnerské spolupráce Prahy s ruskými městy, kvůli invazi Ruska na Ukrajinu?     NE

27/ Měla by Praha navýšit počet kamer v ulicích?     NE

28/ Měla by Praha finačně podporovat festival Prague Pride?     NE

29/ Podporujete návrh, aby Praha po roce 2025 již nevyužívala energii z Ruska?     NE

30/ Mělo by město navýšit kapacity čtyřletých gymnázií a otevřít nová, i kdyby to znamenalo upřednostnění před učňovskými obory?     NE

31/ Podporujete spolupráci Prahy s Tchaj-wanem?     NE

32/ Měla by být jednání rady města alespoň ve zvukových záznamech dostupná veřejnosti?     ANO

33/ Měly by vzniknout další služebny městské policie, například na sídlištích?     ANO

34/ Měla by být zrušena vyhláška, která zakazuje pít alkohol na vybraných veřejných místech?     NE

35/  Podporujete loni schvávelý klimatický plán, který počítá se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 procent oproti roku 2010?     NE

36/ Měla by Praha přijmout vyhlášku, která by omezila hluk z kulturních akcí, například v Ledárnách Braník?     ANO

37/ Nový územní, tzv. Metropolitní, plán by měl být schválen co nejdříve i za cenu nedostatků.     NE

38/ Měla by Praha více finančně podporovat sociálně slabé, kteří se propadají do chudoby?     NE

39/ Město by mělo aktivně integrovat uprchlíky z Ukrajiny?     NE

40/ Mělo by město v případě rostoucího počtu nakažených covidem na některých místech nařídit nošení respirátorů?     NE

41/ Měly by být nájmy v obecních bytech zastropovány?     NE

42/ Mají se nájmy v obecních bytech zvýšit nad míru inflace?     NE

43/ Měla by Praha sázet stromy v ulicích širšího centra i tam, kde by se musely nákladně překládat inženýrské sítě?     NE

44/ Měla by být Praha v boji proti tzv. reklamnímu smogu přísnější a velkoplošné billboardy zcela odstranit ze svých pozemků a nemovitostí v celém městě?     ANO

45/ Jste pro automatické prodloužení nájemních smluv v městských bytech pro ty, kteří řádně plní své závazky?     NE

 

 

 
 
 
 
 

Autor příspěvku: ANS