Není naší povinností plnit každou blbost, kterou vymyslí OSN a EU

Není naší povinností plnit každou blbost, kterou vyplodí některé choré mozky OSN a EU v rámci svých mezinárodních manipulativních agend. Migrace je přesně ten případ, kdy oficiální agendy OSN a EU  říkají našim obyvatelům: „Nechte se dobrovolně zničit — je to podle našich plánů a ty jsou skvělé, obohacující a jediné možné!“ Rozhovor předsedkyně ANS Vladimíry Vítová, který poskytla magazínu Sputnik.

 

  1. Aliance národních sil se obrátila na ústavní činitele a navrhuje odstoupení od všech mezinárodních smluv, zabývajících se řešením problému uprchlíků v Evropě. Proč se náhle objevila tato iniciativa? Vlna uprchlíků neočekávaně zasáhla Českou republiku?

 

ANS se o to, aby nebyly podepisovány smlouvy a tzv. deklarace, které údajně řeší – ve skutečnosti však legalizují – strategicky řízenou migraci aktivně snaží již od roku 2015. Z naší strany se tedy rozhodně nejedná o náhlou aktivitu, jen je tomuto našemu komplexnímu požadavku tentokrát popřána poněkud větší mediální pozornost.

  

  1. Ve vaší Otevřené výzvě pro ústavní činitele  Česke republiky je uvedeno, že Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) působí v České republice od roku 1992.  Spolupráce mezi Českou republikou a UNHCR při přesídlování uprchlíků se datuje od roku 2005 podpisem dvoustranného Ujednání o spolupráci při přesídlování uprchlíků.  Samotný proces přesídlování se provádí prostřednictvím Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který má pozici zprostředkovatele. Za přijetí migrantů se od r. 2008 vyplácí z Evropského uprchlického fondu finanční podpora. Můžete říci počet uprchlíků, kteří v průběhu let skončili v České republice a zůstali zde?

 

Počty uprchlíků nikdo přesně nezná a to nejen u nás, ale ani v ostatních zemích EU. A řekněme si otevřeně, že není oficiální zájem znát tato čísla. Zájem establishmentu EU je totiž pojmout co nejvíce milionů migrantů v rámci tzv. strategicky řízené migrace, která vychází z veřejně deklarovaných plánů a dokumentů OSN a EU. Nízké počty migrantů, které oficiálně uvádí ministerstvo vnitra naší země, absolutně neodpovídají realitě.

 

Kromě vypovězení spolupráce ČR s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky požadujeme zrušení podpisů našich ústavních činitelů pod všemi smlouvami a deklaracemi o přesídlování uprchlíků. 

 

Konkrétně se jedná o „Newyorskou deklaraci pro uprchlíky a migranty“, kterou přijalo Valné shromáždění OSN 3. 10. 2016 a která je základní stavebním kamenem globálního paktu o migraci a globálního paktu o uprchlících. Dále o odstoupení od Marrákešské politické deklarace a od Marrákešského akčního plánu 2020, které byly přijaty 2. května 2018 na 5. euro-africké ministerské konferenci o migraci a rozvoji. A o odstoupení od globálního paktu OSN o uprchlících, který byl přijat 17. 12. 2018.

 

Na všechny ústavní činitele jsme se poslední roky obraceli opakovaně s našimi požadavky, analýzami apod. Jejich zájem o informace a stanoviska občanů však byl nulový. Všechny analýzy a přeložené dokumenty lze dohledat na této stránce ANS:

http://aliancenarodnichsil.cz/otevrena-vyzva-pro-ustavni-cinitele-ceske-republiky/

 

  1. Nemyslíte si, že stažení země z mezinárodních smluv, v tomto případě tykajících uprchlíků, může vést k mezinárodní izolaci České republiky?

 

Před rokem 1992 v naší zemi nepůsobil úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky a nikterak izolováni jsme nebyli. Již naše poloha – v centru Evropy – svědčí o tom, že ČR nemůže být izolována v žádném případě a z žádného důvodu. To, že by pár představitelů některých zemí –  kteří jsou placeni za to, aby cíleně zničili evropské národy – vykřikovalo, jak jsme zlí a oškliví, tak to za mezinárodní izolaci v žádném případě považovat nelze.

 

Není naší povinnost plnit každou blbost, kterou vyplodí některé choré mozky  OSN a EU v rámci svých mezinárodních manipulativních agend. Migrace je přesně ten případ, kdy oficiální agendy OSN a EU říkají našim obyvatelům: „Nechte se dobrovolně zničit – je to podle našich plánů a ty jsou skvělé, obohacující a jediné možné!“

 

  1. Existují průzkumy veřejného mínění, které potvrzují, že vaše požadavky na české úřady splňují náladu většiny českých občanů?

 

Českým průzkumům v podstatě nelze příliš věřit, protože téměř všechny jsou vyráběny na zakázku. Podle posledního, který je mi znám z dubna loňského roku,  58 % lidí zastává názor, že bychom uprchlíky neměli přijímat vůbec a jenom 3 % respondentů zastávají názor, že bychom uprchlíky přijímat měli a ti by zde měli i zůstat. Skutečná čísla nesouhlasu s migrací jsou však  daleko větší.

 

  1. Může nevyřešený problém migrantů podněcovat k rozpadu EU?

 

EU stojí na třech pilířích – jedná se o volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Kvůli migrantům se EU nerozpadne, protože termín migranti je již v tuto chvíli neaktuální, neboť se de facto jedná o obyvatele EU.  Migranti mají občanství různých států EU a mohou se volně pohybovat už jako obyvatelé EU. Takže tato záležitost je pro establishment EU administrativně „vyřešena“. Mimochodem – západní část EU je nasycena migranty do té míry, že změny v tamějších národech jsou již nyní nevratné.

 

Pro koloniální systém EU je velmi podstatný volný pohyb zboží a kapitálu. Jinými slovy – je nutné, aby neexistovaly hranice a překážky pro nadnárodní korporace. Z tohoto úhlu pohledu je migrace až druhotný problém, který řeší jenom úroveň levné práce a větších zisků – čím více migrantů, tím více je ohrožená práce, tím více je pak levné práce a tím plynou větší zisky pro nadnárodní korporace.

 

Jestli si některé politické strany myslí, že když se EU vrátí před Lisabonskou smlouvu, tak bude vše skvělé, pak se osudově mýlí! Tři pilíře existence Evropy jsou základním stavebním kamenem její existence již od prvopočátku. Proto jako ANS požadujeme okamžité vystoupení z EU, což je možné dle čl. 5 Lisabonské smlouvy.

 

Podrobnosti ZDE:

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201901118914121-migrace-cesko-vitova/

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.