Kompletní informace ke Kozákům, ROA, KONR

Kompletní informace ke Kozákům, ROA, KONR a jejich temným stránkám za 2. světové války

Přišlo emailem…

 

FAKTA: Vlasovci byli váleční zločinci, kteří kolaborovali s německými nacisty
Národní noviny, 30. 11. 2019
https://www.narodninoviny.cz/fakta-vlasovci-byli-valecni-zlocinci-kteri-kolaborovali-s-nemeckymi-nacisty/
 
ŘETĚZOVÝ E-MAIL: ZÁKŘOVSKÁ TRAGEDIE V ROCE 1945
Manipulátoři.cz, 4.5.2020
https://manipulatori.cz/retezovy-e-mail-zakrovska-tragedie-v-roce-1945/

 
Jak byl zadržen generál Vlasov
Nová republika, středa 13. května 2020
http://www.novarepublika.cz/2020/05/jak-byl-zadrzen-general-vlasov.html
 
Čtyři největší mýty o „vlasovcích“ v Praze
Český rozhlas, 20. květen 2015
https://dvojka.rozhlas.cz/ctyri-nejvetsi-myty-o-vlasovcich-v-praze-7463701
 
Vlasovci v Čechách
Válka.cz, 02.11.2002
https://www.valka.cz/651-Vlasovci-v-Cechach
 
Zrada vlasovců je neodpustitelná
Haló noviny, 30. 4. 2020  
http://www.halonoviny.cz/articles/view/53595270

… a dva týdny před květnovým povstáním, tři týdny před koncem války, se Kozácký prapor 574 („Feuermittel“) pod vedením kapitána Panina (spadal již pod KONR – velitel generál Vlasov) velmi ochotně zapojil do jednoho masakru. Nějak jsem ve výčtu jejich „pomoci“ ke konci války o tomto v „naší“ (ne)slavné (ne)veřejnoprávní (žumpa)Tv nezaslechl ani zmínku …  

18.-19. DUBEN 1945 – ZÁKŘOVSKÝ MASAKR (Zákřov, Tršice – Olomoucko)

https://mapy.cz/zakladni?x=17.4513323&y=49.5426017&z=14&source=ward&id=12938

 
Zákřov 1945
Fronta.cz, 3. 5. 2009
https://www.fronta.cz/dotaz/zakrov-1945

 
Válečný masakr očima chlapce
www.e15.cz, 18.4.2010
https://www.e15.cz/magazin/valecny-masakr-ocima-chlapce-849092
 
Lidé vzpomínali na oběti zákřovské tragédie
Novinky.cz, 16. 4. 2011
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/lide-vzpominali-na-obeti-zakrovske-tragedie-40126668

 
ZÁKŘOVSKÁ TRAGEDIE V ROCE 1945 – Další nesmyslné vraždění….
LovecPokladu.cz, 20.6.2011 
https://www.lovecpokladu.cz/klub/a/zakrovska-tragedie-v-roce-1945-6530

 
V Zákřově si připomněli válečný masakr. Ruští kozáci tam zavraždili 19 mužů
Česká televize, 28. 4. 2019
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/olomoucky-kraj/2799530-v-zakrove-si-pripominaji-valecny-masakr-rusti-kozaci-tam-zavrazdili
 
V Zákřově upalovali pomahači nacistů
Haló noviny, 21. 4. 2020  
http://www.halonoviny.cz/articles/view/53547315
 
Zákřov ve stínu vlasovců
Haló noviny, 23. 4. 2020  
http://www.halonoviny.cz/articles/view/53558624
 

Kozáci, ROA, KONR

Ruští kozáci: Po roce 1917 bojovali na straně bělogvardějců. V létě 1942, když se fronta dostala na Kavkaz a k Volze, a když německá armáda zabrala území obývané kozáky, tak příchod wehrmachtu vítali a nabídli své služby Hitlerovi. Kozácký prapor 574 s krycím označením Feuermittel pod vedením kapitána Panina byl specialistou na protipartyzánské akce od Ukrajiny, přes Dukelský průsmyk až po Moravu, kde se ocitli ke konci války. Šlo o vojáky vycvičené především k brutálnímu potlačování partyzánského a odbojového hnutí, čímž prokázali německé armádě neocenitelné služby. Pro své účely je využívaly i jednotlivé složky SS. V době Zákřovského masakru (18. až 20.4.1945) všechny kozácké síly roztroušené po Evropě již spadaly (stejně jako ROA, lidově „vlasovci“) pod KONR a tedy i pod jejího velitele generála Vlasova.

ROA (Ruská osvobozenecká armáda): ROA byla souhrnným pojmenováním ruských oddílů, bojujících v sestavě Wehrmachtu. Jádro tvořili ruští váleční zajatci v opozici k bolševickému režimu, tzn. bývalí emigranti spolu s přeběhlíky z Rudé armády, kteří poznali gulagy, ale též i váleční zajatci donucení ke službě, zbabělci, kariéristé, zločinci a vrazi. V létě 1944 souhlasili Hitler a Himmler se soustředěním oddílů ROA pod velením generála Vlasova. 16.9.1944 se ve štábu Reichsführera-SS ve východním Prusku konala schůzka Himmlera a Vlasova, kdy Vlasov byl povýšen do hodnosti generálplukovníka. 

KONR (Komitét pro osvobození národů Ruska): 14.11.1944 se sešel během setkání Hitlera a Himmlera zakládací sjezd Výboru osvobození národů Ruska (KONR), jehož předsedou byl vybrán Vlasov. Základním dokumentem přijatým na ustavujícím zasedání na Pražském hradě byl Manifest osvobozeneckého hnutí národů Ruska známý též jako Pražský manifest. Na samém sklonku války ROA i všechny kozácké jednotky již spadaly pod KONR, a tudíž též i pod velení Vlasova.

 
Vojenské jednotky VS KONR
http://fremd.sweb.cz/c26.htm

 
 


 
 

 
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
4 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Julek
Julek
21. 5. 2020 9:46

DŮLEŽITÉ UPŘESNĚNÍ:
„Ruští Kozáci“ = něco jako Čeští Bavoři nebo Němečtí Chodové = naprostá hovadina.
Kozáci jsou národ původu kurkistického (odtud jazyk) šmrncnutí Kazachy, podobně jako např. Uzbekové, kteří hovoří též turkistickým jazykem ale vypadají z části jako Peršani a z části jako Ujguři. Se Slovany a tedy zejména s Rusy nemají Kozáci (s výjimkou tance Kazačok) naprosto vůbec nic společného, leda, že spolu pořád zápasili o území.

ANS
ANS
Odpovědět  Julek
21. 5. 2020 9:47

Jako kozáci se nazývaly svazy svobodných obyvatel jihoruských stepí a východní Ukrajiny, zemědělců a válečníků, kteří mluvili různými východoslovanskými dialekty. Existovala řada regionálních kozáckých svazů či vojsk, z nichž nejvýznamnější byli záporožští, donští, kubáňští a těrečtí kozáci. Vůdce kozáckého svazu se nazývá ataman.
Ke kozácké tradici se v Rusku a na Ukrajině dodnes hlásí řada lidí a vojenských jednotek, někteří chápou kozáctvo jako nezávislé etnikum (Kozáci s velkým „K“).

Slovo kozák (množné číslo kozáci, ukrajinsky козаки́, rusky казаки́ či козаки́, bělorusky казакi, polsky Kozacy, slovensky kozáci, maďarsky kozákok, finsky Kasakat, estonsky Kasakad) s největší pravděpodobností pochází z totožného turkického slova kazak a znamená „svobodný člověk“ nebo také „dobrodruh“, a plně se tak shoduje s kazašským názvem příslušníka národa Kazachů, tj. казак.
Jiní spojují ruský název казаки s názvem Chazarů – kazari, kočovného národa kdysi žijícího mezi Volhou a Dněprem, či Kirgizy, kteří se sami nazývají kajsaki. Další etymologické hypotézy hovoří o mongolském původu slova, kde ko- znamená ochrana a -zach hranice.
První ruské písemné zmínky o kozácích jsou z ruských letopisů a kronik z let 1395 a 1444. V obou se zmiňují jako samostatná vojenská vrstva společnosti.

ZdHyk
ZdHyk
21. 5. 2020 9:42

Pro pochopení jednání gen.Vlasova a Buňačenka třeba zalistovat v historii. Už ze slova Ukrajina je cítit, že toto území bylo „ u kraje“ zájmů cara., představovalo surovinový a obilní zdroj včetně převážně nekvalifikovaného zdroje prac.sil. Ukrajina samotná byl slepenec bývalé části Rakousko-Uherska, Zakarpatské Ukrajiny a  dalších oblastí ..Ukrajina byla kolbištěm střetu zájmů Polska a Ruska. Po roce 1920 převážil vliv Ruska, tedy bolševiků. Bolševický šéf Stalin krutým způsobem zasáhl do poměrů na venkově tvrdou kolektivizací , tedy de facto oddělení zemědělců od vlastnictví půdy, kterou do té doby obdělávali . Navíc pro nasycení milionů dělníků pracujících na industrializaci Ruska bylo potřeba každého zrna. Šlo to dokonce tak daleko, že zemědělcům bylo odebráno i osivo i to, co měli na vlastní obživu. Nemohli tak splnit předepsané dodávky obilí, výsledkem byli deportace , vraždy nejschopnějších lidí Ukrajiny, kteří si dovolili se Stalinem nesouhlasit. Tragedie mezi roky 1929 až 1933 stála životy cca 7 milionů lidí žijících na Ukrajině, hlavně intelektuálů, a také dětí a seniorů. Tato Stalinova krutost a bezohlednost pak našla odezvu v tom, že na začátku války v roce 1941 mnozí Ukrajinci vítali Wermacht co by osvoboditele od Stalinských krutostí. Více než 3 miliony zajatých vojáků Rudé armády v prvním roce války obsahovalo asi třetinu Ukrajinců, kteří Stalina nemuseli. Utrpení v zajateckých lágrech a blízkost smrti dohnala mnoho zajatých Ukrajinců pod velení Ukrajinských nacionalistů pod gen.Vlasovem. Mnozí věřili, že gen.Vlasov zajistí svobodný a na Rusku nezávislý stát Ukrajina. To, že sloužili pod Wermachtem a plnili rozkazy Němců až tak nevadilo, vidina samostatnosti byla silná. Koncem války již Němcům chyběli i lidské zdroje a s Vlasovci zalepovali díry ve frontě s Rudou armádou, sloužili i v protipartyzánských oddílech a za Němce dělali špinavou práci.
Konec války se blížil a vojáci Vlasovců měli osud zapečetěn. Západní spojenci je předávali Rudé armádě. Zákony tehdejší SSSR i  v současném Rusku mimořádně přísně posuzují zradu a boj se zbraní v ruce na území bývalého SSSR. Proto minimálním trestem pro Vlasovce bylo 10 let gulagu, sám gen.Vlasov byl v SSSR popraven. Tyto události mnoho Ukrajinců popudilo znovu proti diktátu Kremlu. Chruščov se snažil otupit ostří nenávisti a v roce 1954 poskytl Ukrajině autonomii v rámci SSSR. Jenže totální provázanost ekonomiky Ruska s Ukrajinou byla zachována a dále prohlubována. Navíc bylo do Ukrajiny přestěhováno spousta Rusů, takřka několik milionů- a ty jsou dnes cizinci na Ukrajině. Proto vznikly dnešní Doněcká a Luhanská republika, které nepřijaly výsledky |Kyjevského majdanu a fašizující tendence současné vlády v Kyjevě.
Nakonec rozhodnou ekonomika Ukrajiny. Až skončí dotace z USA a přestane být důležití plynovod přes Ukrajinu, bude „ vymalováno „ , Ukrajina nesplnila úkol zavlečení Ruska do války, tak bude postupně od výhodných půjček z USA a EU oddělena. Uživí snad Ukrajinu vzpomínka na „ hrdinu Banderu ? „. Prostě Rusku stačí vyčkávat, dobře ví , že ekonomicky Ukrajina bez Ruska nepřežije. V zahraničí pracují miliony Ukrajinců, neboť doma nemají uplatnění – i to o něčem vypovídá.
Rozepisuji se tak proto, že otázky okolo Ukrajiny nejsou snadné, stejně tak není jen černo-bílá historie ROA, KONR a armáda grn.Vlasova. Všem, kteří se opravdu zajímají o bolavou historii Ukrajiny doporučuji knížku „ Krvavé země mezi Stalinem a Hitlerem. Z.H.

ANS
ANS
Odpovědět  ZdHyk
21. 5. 2020 9:43

Hned na začátku musím sdělit, že termín „ukrajinský hladomor“ je sám o sobě naprosto nesprávný a zavádějící jak z historického, tak i morálně etického hlediska. Vytvořen byl dvěma Američany! Jeho „otcové“ – Robert Conquest a James Mace – jsou postavami poněkud rozporuplnými. Prvním z nich je polygamista, který v Sovětském svazu nikdy nebyl a „studoval“ jej z území Bulharska (a to navíc jen do té doby, než i tam byla zavedena sovětská moc). Přesto se pak prohlásil za „hlavního odborníka na svět stalinismu“. Ve skutečnosti byl profesionálním protisovětským poradcem – nejprve zaměstnancem britské zpravodajské služby a následně CIA. Conquest se proslavil tím, že na žádost Ronalda Reagana připravil rusofóbní a protisovětské hororové příběhy pro volební tým budoucího prezidenta.

James Mace byl asistentem Conquesta, který uvedl v život pseudohistorický termín „velký teror v SSSR“, v některých směrech však svého učitele předčil. Je v tom jakýsi temný surrealismus, že tento potomek indiánů Čerokí, vystavených té největší genocidě anglosaskými osadníky, se rozhodl vymýšlet bajky o stalinské „genocidě” Ukrajinců. Neméně zlověstná ironie spočívá i v tom, že z prstu vycucaný údaj o „10 milionech Ukrajinců umučených k smrti hladem v letech 1932 – 33“ Mace odhalil světu na konferenci o holocaustu konané v Izraeli. Konec Maceho pak byl neslavný: když ve Spojených státech přišel o práci, odjel na Ukrajinu, aby ubohým tuzemcům přinesl „skutečnou pravdu“ o jejich „národní tragédii“. Nakonec propadl alkoholu a zemřel v úplné chudobě…

Téma hladomoru na Ukrajině se začalo ve Spojených státech objevovat na konci 80. let minulého století. „Studijní skupina“ k této problematice, jejímž výkonným ředitelem byl výše zmíněný Mace, byla založena v Kongresu USA v roce 1986. V té době to byla prostě jedna z mnoha složek ideologické války, kterou Amerika hodlala zničit Sovětský svaz. I po dosažení tohoto cíle však „hladomorové“ pokusy těchto zahraničních „přátel“ se nezastavily, ale naopak ještě zintenzivnily. Proč? Důvod je jednoduchý a naprosto jednoznačný – hlavním viníkem toho, že v některých oblastech SSSR ve 30. letech lidé opravdu hladověli a umírali, byly Spojené státy americké! Důkazů je víc než dost. Přistupme k jejich zvážení…

Ke konci 20. let minulého století si západní svět s hrůzou uvědomil, že Sovětský svaz se postavil na nohy a nehodlá se „sebezničit“! Všechny naděje, že bolševici nezůstanou u moci a mladý stát dělníků a rolníků se sám zhroutí, se ukázaly jako neudržitelné. V roce 1923 se zemědělství sovětského Ruska prakticky vrátilo na předválečnou úroveň a v r. 1927 překonala průmyslová výroba SSSR objem roku 1913. V roce 1923 byl zaveden „červoněc“ (zlatá sovětská desetirublovka) a stal se stabilní, konvertibilní měnou.

Současně se v zemi děly alarmující věci, které do budoucna nevěstily nic dobrého. Ano, slogan „země rolníkům!“ byl realizován. K čemu to však ve skutečnosti vedlo? Drobení půdy velkých zemědělských hospodářství probíhalo dvakrát intenzivněji než před revolucí. Menší hospodářství však znamenala horší výnosy. Současně s ožebračováním části rolníků se na venkově formovala nová buržoazní vrstva. Kulaci vůbec nebyl bolševický výmysl! Zdálo by se – komu by mohlo škodit, že někteří zemědělští výrobci bohatli a zároveň rozšiřovali svá hospodářství? Ale problém tu byl… Po vynikající sklizni v roce 1924 tito „silní sedláci“ odmítli dát obilí státu za pevnou cenu, začali ho zadržovat v očekávání „lepších časů“ a spekulovali s potravinami, jejichž ceny do konce roku prudce vzrostly.

A tehdy vznikla myšlenka kolektivizace. Ta začala být realizována v roce 1927. 400 tisíc zemědělských podniků místo 25 milionů malých hospodářství bylo prvním krokem na cestě k Velkému průlomu Stalina. Ano, právě jemu patří myšlenka, že SSSR by měl v průběhu desetiletí dohnat sto let, o které zaostával za průmyslově vyspělými zeměmi Západu. Právě tehdy zaznělo známé: „Jinak nás rozdrtí…“

Říká se, že Josif Vissarionovič byl prostě jen panikář, paranoik, o čemž se nás snažili a snaží přesvědčit mnozí západní „badatelé“ a jim přisluhující domácí liberálové. Či snad naopak všechno důkladně promyslel a žádnou hrozbu pro Sovětský svaz neviděl? Kdepak! Jasně si uvědomoval nároky západních kapitalistických zemí, jejichž expediční sbory byly tak těžce vyhnány ze sovětského Ruska během občanské války. Rozsáhlá území a nesmírně bohaté přírodní zdroje SSSR jim nedávaly klid a stejně tak i „špatný příklad“ vytvoření prvního socialistického státu na světě, který i nadále zůstával nakažlivý pro jejich občany.
Více informací zde:_
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2019/05/kdo-ve-skutecnosti-ve-30-letech.html#more