Kdo jsou Manipulátoři, kteří udávají tón v dezinformacích?

Ve veřejném rejstříku je spolek Manipulátoři z.s. vedený jako v likvidaci. Zapsán byl 21. ledna 2019, k vymazání došlo 11. srpna 2023. Likvidátorem byl jmenován Jan Cemper. Do likvidace vstoupil spolek 14. července tohoto roku. Nový spolek Jana Cempera se jmenuje Faktické info z.s., byl zapsán 1. září 2021 a je novým vydavatelem webu Manipulátoři.cz.

21. ledna 2019 byl u spolku Manipulátoři zapsán jen jediný člen, a to Jan Cemper. Jeho spektrum činností, kterým se věnoval, bylo pozoruhodně veliké. Provozoval kulturní, vzdělávací a zábavní zařízení, pořádal kulturní produkce, vykonával činnost překladatele a tlumočníka, také fotografické služby, reklamní činnost a mediální zastoupení, pronajímal movité věci a věnoval se též vydavatelské a polygrafické činnosti.

Stanovy schválené v lednu 2019 jsou jediným dokumentem, dostupným v obchodním rejstříku.

Už před pár týdny bylo možné sledovat určité transakce, které nasvědčovaly tomu, že se bude chtít spolek Manipulátoři.cz z.s. ze své odpovědnosti tak říkajíc vyvléknout. Žaloby mu přerostly přes hlavu.

Likvidace spolku znamená, že žalovaný nemusí ani reagovat na výzvy soudu a případné vítězství žalobců bude k ničemu.

Cemper také čelí podezření na velmi neprůhledné hospodaření spolku Manipulátoři. Tento lovec dezinformací, který vystudoval střední školu energetickou a nedostudoval práva, se v r. 2018 a 2022 při volbách do obecního zastupitelstva vydával za CHEMIKA. No řekněte, není to dezinformátor?

Cemper a spol si nemohou dovolit vše. I kdyby stokrát byli hájenými osobami a stokrát by je glorifikovala Česká televize a Wikipedie jako odborníky na slovo vzaté. Jde o nýmandy, kteří využili složitý stav naší doby a živí se tím nejpodlejším způsobem, co si člověk dovede představit.

Je skutečně ostudou a hanbou Wikipedie, jestliže je považuje za vzor objektivity. Takže požadujeme nápravu a vymazání veškerých negativních hodnocení, která o ANS lživě psali Manipulátoři.

Takto dehonestovali ANS:

https://aliancenarodnichsil.cz/ans-je-wikipedii-zcela-nesmyslne-oznacovana-za-krajni-pravici/

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS