Francouzská lekce

Vypadá to, že zažíváme historický, klíčový okamžik….. Lidé ve Francii se postavili za svá práva a zastali se tak mnoha dalších lidí po celém světě, kteří jsou znechuceni nespravedlností kapitalismu.

Nic víc než to, že lidé ze západních států museli přestát desetiletí ekonomického šetření, zatímco malá elita ještě více necudně bohatla….. Francouzské hnutí „žluté vesty“ je nyní ve zlomovém bodu. Mohlo by se vydat kterýmkoliv ze dvou hlavních směrů.
 
Macronova vláda již kapitulovala, pokud jde o nestoudné daňové zatížení, které mělo připadnout na běžné občany. Lze vytušit, že elitářský prezident a jeho administrativa balancují, pokud jde o jejich další setrvání v úřadě. Protestní hnutí Francouzů zašlo ještě dále, než byla nová daň za pohonné hmoty.
 
Zpochybňují celý neoliberální kapitalistický systém, a také to, proč byli donuceni po desetiletí snášet ekonomické vykořisťování a útlak.
 
Kromě toho existují náznaky, že hnutí „žluté vesty“ je inspirací pro veřejnost v ostatních evropských zemích, aby podobným způsobem také vyrazila do ulic a konečně přivedla oligarchický systém k zodpovědnosti. Objevily se zprávy, že v sousední Belgii došlo k podobným solidárním protestům. Můžeme si být jisti, že vlády v celé Evropě se mají na pozoru před obrovskou vlnou moci lidu.
 
Kapitalismus je zřejmě iracionální, antidemokratický systém, který vždy směřuje k oligarchii, militarismu a fašismu.
 
Desetiletí ekonomického šetření a uskrovňování a ochuzování mas lidu v západních státech ukazují, že již není nadále možné, aby se kapitalismus maskoval jako liberální demokracie. Lidé jsou po právu nespokojení a rozhněvaní v souvislosti se svými lidskými právy – mít slušné zaměstnání, plat a veřejné služby.
 
Rebelští Francouzi inspirují všechny lidi k tomu, aby požadovali to, co jsou jejich přirozená práva, a svrhli nespravedlnost kapitalismu. To by mohlo jít historicky progresivním směrem nejen ve Francii, ale ve všech západních oligarchických státech.

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.