Invazí Německa do Sovětského Svazu se začala nejstrašnější genocida Slovanů v dějinách

Dr. Luboš Blaha prosí lidi, aby šli 22. června k nejbližšímu sovětskému památníku a zapálili svíčku u příležitosti německé invaze do Sovětského svazu. Naplno se jí začala nejstrašnější genocida Slovanů v dějinách.

Nemiluješ Ameriku, nejsi in

Místopředseda Smeru Dr. Blaha říká, že za pár dní půjde zapálit svíčku na Slavín. „Prosím, jděte k nejbližšímu sovětskému památníku a udělejte tak i vy. Všude na Slovensku.

22. června si připomeneme kulaté 80. výročí německé invaze do Sovětského svazu, kterou se naplno začala nejstrašnější genocida v dějinách – genocida Slovanů“, říká Dr. Blaha.

Dodává, že se hodně mluví o jiných genocidách. Američané dokonce prý absurdně obviňují Číňany z genocidy, aniž by zemřel jediný člověk. „Ale o té největší genocidě dějin všichni tvrdošíjně mlčí. Protože se týká nás – Slovanů. A mluvit o Slovanech, to se v liberálních kavárnách nenosí. Dnes smíš milovat jen Ameriku, jinak nejsi in. Ale lidé toho už mají plné zuby“, konstatuje dále Ľuboš Blaha.

30 miliónů slovanských obětí rasistické Hitlerovy války

Podle místopředsedy Smeru je na nás, abychom si připomněli 30 miliónů slovanských obětí rasistické Hitlerovy války a vzdali úctu sovětským a především ruským hrdinům, kteří nás osvobodili od fašismu.

Navrhuje, abychom 22. června na chvíli ztichli a procítili všechno to utrpení, které přišlo z nacistického západu a je na nás, abychom se postavili proti přepisování dějin. „Ať historická pravda zvítězí“, píše Blaha na závěr netradičně krátkého statusu, ke kterému přiložil i video

Slované byli Němci vražděni na základě rasové doktríny

Genocida Slovanů začala podle Blahy 22. června 1941, kdy hitlerovské Německo napadlo Sovětský svaz „Říká se o genocidě židovského národa či jiných genocidách, ale jaksi se zapomíná na největší genocidu v dějinách. Slovanů ve válce zemřelo přibližně 30 miliónů“, říká Blaha.

Zároveň počítá mrtvé Slovany – 14 miliónů Rusů, 7 miliónů Ukrajinců, 2,5 miliónu Bělorusů, 3 milióny Poláků, 1,7 miliónu Jugoslávců, 355 tisíc obyvatel Československa a 20 tisíc Bulharů.

„Slované byli vražděni na základě rasové doktríny, podle níž jsou německé národy nadřazené a my, Slované, máme být vyhubeni a zotročení“, tvrdí Luboš Blaha. Podle něj šlo nejen o válečné zabíjení, ale Slované byli plundrování systematicky.

Připomíná, že Germáni na nás vždy dívali z vrchu a vždy proti nám bojovali.

„Dnes šíří nenávist vůči Rusku, ne kvůli Putinovi, ale protože to dělali vždycky“, říká Blaha. Myslí si, že Němci nás dokážou respektovat pouze jako levnou pracovní sílu a když na ně otročíme.

Stalin se připravil na Hitlera

Němci o genocidě slovanského národa během hitlerovského teroru podle Blahy mluvit nebudou, ale my o ní mluvit musíme. „Nenechme si ukrást historickou pravdu“, vyzývá místopředseda Smeru ve videu. Vzápětí se vrací do dob kdy se rozpoutala II. světová válka.

Jeho přednáška je zejména o tom, jak kapitalistický západ chtěl zničit komunistické Rusko a Slovany. Zajímavá je i jeho citace z knihy Stalin, kterou napsal britský historik Robert Service. Autor je prý známý svými antikomunistická knihami a Stalina vykresluje jako vraždící monstrum.

Naopak, Blaha, i za pomoci zmiňované knihy vykreslil Stalina jako člověka, který měl všechno dokonale promyšlené a byl to on, kdo přelstil Hitlera.

„Stalin věděl, že Hitler napadne Rusko a dobře se na to připravoval“, konstatuje Blaha.

Za naši svobodu vděčíme Rudé armádě a ruským komunistům

Rusové podle Blahy věděli, co dělají a byli to oni, kdo nás zachránil před západním fašismem.

„Rusové sehráli mistrovskou partii a jen idiot jim může vyčítat, že se nenechali rozdrtit nacisty v době, kdy ještě na válku nebyli připraveni. Jen idiot jim může vyčítat, že zradili. Ve skutečnosti zradili Britové a Francouzi, kteří chtěli nechat Sovětský svaz napospas německé agresi“, přidává Blaha. Připomíná, že i my bychom věděli vyprávět o západní zradě na základě Mnichovské dohody.

„Pakt Ribentrop-Molotov byla předehra k porážce fašismu. Za svobodu vděčíme Rudé armádě a ruským komunistům. Šiřme pravdu a šiřme poděkování, neboť Rusko nás nezradilo, zradil nás západ“, říká místopředseda Smeru.

Konstatuje, že v roce 1941 se naplno spustila genocida Slovanů, na kterou nikdy nesmíme zapomenout. A na samý závěr videa Ľuboš Blaha dodává, že až 47 procent Slováků považuje Rusko za našeho strategického partnera, zatímco Američany takto vnímá pouze 17 procent.

 

Zdroj zde: https://www.nasrestart.cz/z-cerne-kroniky/3320-invazi-nemecka-do-sovetskeho-svazu-se-zacala-nejstrasnejsi-genocida-slovanu-v-dejinach

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS