Odborová organizace Pro Libertate

Stát i zaměstnavatelé zavádějí a vynucují na pracovištích pravidla, která naprosto odporují základním principům demokratického právního státu a zcela bezdůvodně zasahují do práv zaměstnanců.

Státní moc i zaměstnavatelé zavádějí zcela diskriminační pravidla, která jsou v příkrém rozporu s právy zaměstnanců, jak vyplývají ze zákoníku práce, Listiny základních práv a svobod i mezinárodních úmluv.

Pro Libertate bude působit na zaměstnavatele, představitele státní moci, aby důsledně respektovali práva zaměstnanců. Bude aktivně vystupovat vůči zaměstnavatelům, kteří svévolně či pod tlakem státní moci zavádějí pravidla zasahující do práv zaměstnanců. 

DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU ZDE:

https://odbory.prolibertate.cz/

 

REGISTRACE ZDE:

příloha ke stažení ZDE

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS