Iniciativa proti urážkám Ruské federace a překrucování dějin

ANS se jednoznačně připojuje k níže uvedenému dopisu.

 

GENERÁLNÍ KONZULÁT RUSKA V BRNĚ,

Hlinky 142 b, 60300 Brno,

Telefon +(420) 543 232 157,
Fax +(420) 543 244 429,

E-mail: consrusbrno@mid.ru,

Tímto prohlašuji, že já i mnoho mých spoluobčanů nesouhlasíme se stupňujícími se urážkami a jinými útoky na adresu Ruské federace a jejích občanů, které se zejména v poslední době začínají stále intenzivněji z České republiky ozývat. Plně uznáváme roli maršála Ivana S. Koněva a dalších vojevůdců, jakož i milionů statečných vojáků, kteří bojovali – a mnoho z nich v tomto boji položilo svůj život – za osvobození Evropy, včetně naší vlasti, od fašistické a nacistické poroby. A kteří v tomto boji zvítězili. Jsme si vědomi smrtelného nebezpečí pro nás, náš stát a národ v případě, že by nacismus zvítězil. To, že jsme před touto zhoubou byli uchráněni, považujeme za obrovský dar od národů, jež se na našem osvobození podílely, včetně roku 1968. Tento dar přijímáme s vděkem a pokorou.

Bohužel i v našem státu existují lidé, kteří by preferovali, aby by byl náš národ namísto osvobození postupně vyhlazen dle plánu na Konečné řešení české otázky. Podobně jako byli v minulosti vyhlazeni lužičtí Srbové a polabští Slované, kteří dříve obývali rozsáhlá území v dnešním Německu. Je logické, že takoví lidé nenávidí Rusko, ve kterém vidí poslední záštitu Slovanstva v současném světě. Rusko, jenž svojí silou a neochvějností hatí jejich zrůdné plány. Takoví lidé se v dnešní době, bohužel, v České republice nezřídka dostávají do vysokých funkcí. Důsledkem jsou nejen stále se stupňující hrubé urážky na adresu Ruské federace, překrucování dějin včetně dehonestace hrdinů z Dukly, útoky proti pomníkům atd.. Také dochází na různá soudní rozhodnutí,
ustanovující například, že občany Ruské federace je, na rozdíl od všech ostatních, možné a správné diskriminovat, či že nacistický a kolaborantský majetek zabavený na základě závěrů konference v Jaltě z roku 1945 musí být vrácen.

Všechny tyto fenomény v poslední době vytryskávají jeden po druhém jako gejzíry bezuzdného hulvátství, lži a nenávisti. Příčinou těchto jevů je však něco ještě mnohem horšího, a sice nepolevující úsilí o naplnění tisíciletých plánů na konečné řešení otázky Slovanů. Jako součást příprav na realizaci těchto plánů můžeme pozorovat vyvolávání nenávisti a konfliktů mezi  slovanskými národy navzájem, nenápadnou přípravu migrantských armád na Západě a nasouvání NATO do východní Evropy a k hranicím Ruska.

Už tomu nechceme mlčky přihlížet.

V Herolticích 6.12.2019

PhDr. Jiřina Jurásková

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil