K vládním opatřením.

Myslím, že by členové vlády měli povinně absolvovat testy IQ nebo vyšetření mentální způsobilosti či dostatečné příčetnosti. Již vícekrát jsem se vyjádřil tak, že na pohled nebo poslech zřetelná mentální retardace by měla být důvodem k odvolání z funkce, zániku mandátu a podobně. Jak k tomu slušný a poctivě pracující a žijící občan přijde, aby mu vládli zločinci nebo šílenci?

Přijatá opatření se ve své naprosté většině jeví do značné míry jako naprosto idiotská.

Pan premiér se nám omlouvá, že předcházející přijatá opatření nepřinesla zlepšení a tudíž se musí přijmout další. Mohl se klidně zeptat mě a já bych mu řekl dopředu, že ta přijatá opatření žádná zlepšení nemohou přinést a nepřinesou.

Co přinesla je, že se stále větší množství lidí chová jako tupé ovce. Sledovatelé detektivek si vzpomenout, jak se podezřelí při vyšetřování brání odevzdání DNA pomocí stěrů. A hle stačí lidi vyděsit neexistující pandemií a ovečky stojí fronty, aby jim mohli někde, občas i v nevyhovujícím prostředí (kde test může i zanést do testovaného testovaný virus) provést stěry, dobrovolně a lehkomyslně odevzdávají svá DNA, aniž by věděli, k čemu to může být použito nebo zneužito.

Nově přijatá opatření přinesou pouze ztížení životních podmínek pro občany ČR. Ve vztahu ke Covidu-19 nepřinesou nic. Ve vztahu ke zdravotnímu stavu spíše jeho zhoršení. K problémům vznikajícím při nesmyslném používání roušek, můžeme přičíst i infarkty z debilních nařízení.

Poněkud zvláštní jsou matoucí statistické údaje. Ředitel nemocnice řekne, že 40 % hospitalizovaných nemá žádné příznaky. Ministr zdravotnictví ve střetu zájmů tvrdí, že se plní nemocnice. Údajně jsou zaplněny z 80 %. Takže nejsou plné a pokud by zaplnění hrozilo, tak proč hospitalizují lidi bez příznaků a nenařídí jim pouze domácí karanténu?

Samostatná kategorie jsou nevěrohodně vykazovaná úmrtí. Pro názornost: Jestliže např. někdo zahyne v důsledku autonehody a náhodou bude mít v sobě Covid-19 (zajímavé je, jak se to pozná, když zatím nikde na světě nebyl tento virus izolován a není tedy vzorek ke srovnání a prováděné testy zpochybňoval i sám autor testovací metody), bude Covid-19 uveden jako příčina úmrtí, podobně u pacientů, kteří zemřou na rakovinu nebo srdeční selhání.

Přístup vlády k omezování základních lidských práv zaručených ústavou je opravdu podivný a neomluvitelný. To se pan Babiš může omlouvat od rána do večera, stejně to nikdo poslouchat ani brát vážně nebude. Opatření jsou úžasná. Jedno blbější než druhé, resp. stupidita se postupně zvyšuje.

Možná, že zavírání obchodů je taková logická fáze. Vzhledem k hroutící se ekonomice, podnikům i živnostem budou finanční rezervy obyvatel brzy vyčerpány (někde už jsou) a pak už obchody nebudeme potřebovat, ani ty s potravinami a nezbude než přejít nuceně na vegetariánskou stavu a jít se pást. Potom pozor, abyste se nepásli na soukromém, i když také stát by mohl požadovat poplatky za pastvu, pokud na ně ještě v peněženkách daňových poplatníků bude.

Když byl Prymula jmenován ministrem, první moje myšlenka byla, že je to hloupý vtip. Kdybych měl tu moc a možnost, už by ministrem nebyl, pravděpodobně už by byl v base, je-li důstojníkem AČR a když se výjimečný stav nebo stav nouze blíží stavu válečnému, pak by měl stanout před vojenským soudem. Trestně právních důvodů ve věci ochrany zdraví a ohrožování bezpečnosti obyvatel, mě napadá hned několik. Zejména porušování základních práv a svobod ústavně zaručených. Obecně by se to dalo shrnout tak, že Prymula je veřejné nebezpečí pro obyvatele ČR. Pokud kdysi někdo pojmenoval toho pána jako Mengele, jeví se mi to jako poměrně trefné.

Miroslav Starý

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.