Dopis starostovi Prahy 6

Nevážený pane starosto Prahy 6.

Využití stavu nouze k odstranění sochy maršála Koněva je vskutku hanebný čin! Patříte k lidem, kteří postrádají soudnost a díky těmto lidem, kteří jsou v každé generaci, dochází k deformaci dějin, k nebezpečnému revanšismu, který vždy v historii vyústil do konfliktu a potažmo válkám. Je do vás vidět jak do hubené kozy, postrádáte lidskou moudrost, a proto si myslím, že ve vedení Prahy 6 nemá takový člověk jako Vy co pohledávat. Měl byste rezignovat! To od Vás ale nečekám, protože takový člověk, jako Vy,  postrádá sebereflexi. Svýma špinavýma rukama zanášíte infekci do jakžtakž vyvážené společnosti, která je vyvážena i díky našemu panu prezidentovi. Reprezentujete Prahu 6, jejíž obyvatelé patří k těm movitějším. Od toho se odvíjí i Vaše myšlení. Kdybyste například reprezentoval Severní Čechy, tak hanebný čin by se Vám nepovedl, protože byste se nikdy na post, který zastáváte, nedostal. Lituji všechny občany, které nazýváte prapodivnou spodinou.

 

Ivan Stěpanovič Koněv osvobodil Osvětim, nejhrůznější koncentrační tábor. Kdyby nebylo Rudé armády, naše republika by neexistovala, jí vděčíme za naše životy. V roce 1968 navštívil Ivan Stěpanovič Koněv svého kamaráda, našeho nově zvoleného prezidenta Ludvíka Svobodu. Bylo mu 71 let, byl už v důchodu. S invazí vojsk Varšavské smlouvy neměl nic společného. Odsoudil ji a na důkaz toho odmítl v roce 1970 převzít vyznamenání HRDINA ČSSR od Gustava Husáka. Díky tomu se dostal na index, nesmělo se o něm ani mluvit. Na nátlak lidí celého Československa, mu byl postaven a 9.5.1980 odhalen pomník. Lidé tlačili na představitele KSČ, chtěli mít památku na tohoto skvělého vojevůdce, který se nemalou měrou zasloužil o porážku nacistického Německa. Teprve až lidé začali vybírat peníze, jako se kdysi skládali na Národní divadlo, slíbila KSČ, že pomník postaví.

 

Svým činem jste zneuctil památku hrdiny, jehož pomník si přál lid Československa. Budete nyní bourat Národní divadlo, na jeho stavbu se skládal celý národ? Dějiny nepřepíšete, je mnoho důkazů, kdo vyhrál II. Světovou válku.

 

SLOVANKA, občanka ČESKOSLOVENSKA Marie Šišáková a SLOVAN, občan ČESKOSLOVENSKA Pavel Landa, Kostelec nad Černými lesy

 

 


 

 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil