Společné prohlášení Jaltského mezinárodního fóra

Mezinárodní asociace přátel Krymu a Černomořská asociace pro mezinárodní spolupráci uspořádaly Mezinárodní fórum Jalta, které se konalo v Moskvě ve dnech 23. a 24. října 2023.

Zástupci z více než 50 zemí světa se sešli v hlavním městě Ruska, aby vyjádřili svou solidaritu a podpořili Ruskou federaci v boji proti moderním formám nacismu a kolonialismu a také vyjádřili připravenost rozvíjet rozmanité vazby s ruským Krymem.

Jako výsledek fóra přijaly Mezinárodní sdružení přátel Krymu a Černomořské sdružení pro mezinárodní spolupráci následující společné prohlášení:

– Unipolární hegemonie Spojených států se neúprosně hroutí. To je objektivní trend, se kterým se Západ kategoricky nechce smířit. Kolektivní Západ lpí na minulosti a snaží se prosazovat politiku diktatury ve všech oblastech – od mezinárodních vztahů a ekonomiky až po kulturu a sport, vytváří nové problémy, krize, rozpoutává lokální války a konflikty, snaží se znovu vytvořit neokoloniální systém podřízenosti vůči Washingtonské diktatuře.

– V tomto světle je také nutné vidět hybridní válku vedenou NATO na území Ukrajiny proti Rusku, zavedení režimu politických a ekonomických sankcí proti řadě zemí světa, zákazy ruského jazyka a vzdělávání v ruštině .

– Tato politika Západu celá desetiletí také blokovala vytvoření nezávislého palestinského státu, což vedlo k eskalaci krvavého konfliktu na Blízkém východě.

– Většina zemí světa však již nechce následovat politiku Washingtonu a bloku NATO. K protiruským sankcím a nepřímé účasti na vojenském konfliktu na Ukrajině se připojit nehodlají. V těchto zemích roste požadavek na suverenitu a zachování národní identity.

– Účastníci fóra proto vyzývají mezinárodní společenství, aby se veřejně postavilo proti politice sankcí uvalených Západem na jiné státy a zaslalo příslušné výzvy k mezinárodním organizacím, včetně Světové obchodní organizace (WTO), Organizace spojených národů (OSN) a institucím BRICS.

– Rusko i Krymská republika jako její nedílná součást, se staly předvojem boje za spravedlivý světový řád a je nutná široká mezinárodní podpora veřejnosti. Stojíme o sjednocení všech skutečně rozumných lidí na světě, o vytvoření široké protinacistické a antikoloniální fronty.

– Jsme přesvědčeni, že posláním Ruska je stát se jedním z organizátorů hnutí suverénních národů světa po cestě harmonického, spravedlivého rozvoje, nad rámec vzorců a pravidel zavedených neokolonialisty. Zároveň je stejně důležité posílit roli mnohonárodnostního a multikonfesního Ruska jako civilizačního centra.

Pouze společný boj za identitu a rovnost národů může vést k vytvoření nového světa na principech vzájemně výhodné spolupráce, rovné a nedělitelné bezpečnosti.

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS