Jak se manipulují masy

Takto sa ovládajú masy ľudí – najpoužívanejšie metódy

Politika, mediálny trh a reklama sú v podstate založené na manipulácii ľudskej mysle a manipulácii veľkej skupiny ľudí súčasne. Jeden z najväčších odborníkov v tejto oblasti, americký filozof a sociológ profesor Noam Chomsky už dávnejšie vypracoval zoznam hlavných taktík manipulátorov.

 

Stratégia odvrátenia pozornosti

Ak chce politik, alebo záujmová skupina presadiť dôležitú agendu. Vytvorí množstvo menej zaujímavých tém a problémov, ktorými sa spoločnosť zaoberá a nevenuje tak dostatočnú pozornosť najzávažnejšiemu a najaktuálnejšiemu problému.

Hlavným prvkom sociálneho riadenia je odviesť pozornosť ľudí od dôležitých problémov a rozhodnutí, politických a ekonomických vládnych kruhov, prostredníctvom neustáleho nasycovania informačného priestoru bezvýznamnými posolstvami.

Príjem rozptýlenia je veľmi dôležitý, aby občania nedokázali získať dôležité poznatky v oblasti moderných filozofických trendov, pokročilých vied, ekonomiky, psychológie, neurobiológie a kybernetiky.

 

Stratégia postupnosti

Pre dosiahnutie akéhokoľvek nepopulárneho opatrenia je najefektívnejšie postupne ho zavádzať každý deň, rok po roku. Týmto spôsobom boli v 80. a 90. rokoch globálne zavedené nové sociálno-ekonomické podmienky (neoliberalizmus). Mnohí tento spôsob označujú aj ako salámová metóda.

 

Stratégia oddelenia

Účinným spôsobom, ako presadiť nepopulárne rozhodnutie, je aj to, prezentovať ho ako bolestivé a nevyhnutné. Vďaka tomu politik okamžite získa súhlas či súcit občanov s jeho realizáciou aj v budúcnosti.

A to preto, že opatrenie sa nerealizuje hneď a ľudia sú podľa Chomskeho väčšinou zvyknutí uchovávať v sebe naivné nádeje, že zajtra sa všetko zmení k lepšiemu. To dáva občanom viac času na to, aby si zvykli na myšlienku zmeny a pokorne ju prijali, keď na to príde čas.

 

Hra na city

S predchádzajúcou stratégiou súvisí aj to, že manipulátori radi útočia na ľudské slabé stránky, na city a emócie. Vplyv na emócie je klasická metóda neuro-lingvistického programovania zameraná na blokovanie schopnosti racionálnej analýzy ľudí.

Používanie emocionálneho faktora umožňuje otvoriť dvere do podvedomia, a rozvíjať tam tak svoje myšlienky, túžby, obavy, strach, nátlaky alebo stabilné vzorce správania. “Emócie sú nepriateľom logiky,” píše Chomsky.

 

Infantilizácia ľudí

Manipulátori pristupujú k ľuďom ako ku hlúpym. Väčšina propagandistických prejavov určených pre širokú verejnosť používa takéto argumenty, znaky, slová a intonáciu, ako keby sme hovorili o deťoch stredného veku s retardovaným vývojom alebo o mentálne postihnutých.

Čím viac sa niekto pokúša oklamať poslucháča, tým viac sa pokúša používať detskú reč. Prečo? Ak sa niekto obráti na osobu, ako keby mala 12 rokov, dotyčný vie, že mu chýba kritické hodnotenie, čo je typické pre deti.

 

Propagácia priemernosti

Úrady sa snažia presadzovať myšlienku, že je módne byť hlúpy, vulgárny a zlý. Všetko priemerné v modernom svete sa objavuje v obrovských množstvách v akejkoľvek sociálnej sfére – od náboženstva a vedy, až po umenie a politiku.

Škandály, reality show, pochybný humor a populistické akcie sú užitočné pre dosiahnutie jedného cieľa: zabrániť ľuďom, aby mohli rozširovať svoje vedomie do obrovských rozmerov reálneho sveta.

 

Navodzovanie pocitu viny

Podľa manipulátorov je nevyhnutné, aby sa človek domnieval, že len on je vinný za vlastné nešťastie, ktoré sa vyskytne kvôli nedostatku jeho mentálnych schopností alebo úsilia.

Výsledkom toho je, že namiesto vzbury proti hospodárskemu systému sa človek začne zaoberať sebapoškodzovaním, obviňovaním sa zo všetkého, čo spôsobuje depresívny stav, ktorý okrem iného vedie k nečinnosti.

 

zdroj: https://www.hlavnespravy.sk/takto-sa-ovladaju-masy-ludi-pozrite-si-najpouzivanejsie-metody/1586712

 


Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.