Manifest voličů: Je nejvyšší čas a volby se připravují již teď!

Vážení spoluobčané.

 Současné období je vážné, jako nikdy předtím. Snad jen s výjimkou let 1938-39. Pokud se nechceme dostat do područí Německa, stát se další okrajovou, bezvýznamnou  spolkovou zemí Německa, musíme jít k volbám s nevyšší účastí. V případě, že se dostavíme jen z jedné třetiny, umožníme Eurohujerům zničení zbytku naší samostatné, suverénní státnosti. Jediné, čemu lze opravdu věřit jsou reálná a  doložitelná čísla, zde jsou:

* Naše země disponuje cca 8,5 miliony oprávněných voličů (v tom nejsou zahrnuti ti „ korespondenční“ jejichž hlasování je vrcholně nevěrohodné a nedoložitelné ).

* Při volební účasti 38% lze předpokládat, že bude odevzdáno asi 3.230.000 hlasů, přičemž Eurohujeři, resp. Demoblok disponuje asi       2 miliony hlasů, což není zrovna málo. Z uvedeného vyplývá, že Demoblok by se tak stal vítězem voleb.Takový výsledek voleb by umožnil to nejchmurnější budoucí uspořádání života v naší zemi (např. plno muslimských migrantů , devastace stávajících křesťanských tradic po staletí zavedených, mnohem vyšší míru vykořisťování těch, co práci mají a mnohem větší bídu pro ty, co práci mít nebudou apod.).

* Při masivní volební účasti , tj 68% oprávněných voličů, by se voleb zúčastnilo cca 5.780.000 voličů. V takovém případě i přes masívní ohlupovací kampaň  v mediích by byla naděje, že by Eurohujeři nepřekročili hranici 2,6 milionů voličů (viz výsledky prezidentských voleb „ knížete“,resp. výsledky marketingového kandidáta Drahoše).

Pozor! Podmínka cca 68% ní účasti voličstva je podmínka NUTNÁ, resp. potřebná, nikoli však zcela postačující.

Pro naplnění podmínky minimálně NUTNÉ by však bylo nutné, aby se na kandidátkách objevili lidé, kteří budou mít odlišné (tzv. pozitivní) myšlení, osobní vlastnosti a postoje, než má naprostá většina ostatních kandidátů, neboť na stávajících kandidátkách si často voliči nevyberou a proto k volbám nejdou. Jsou mezi námi, vážení spoluobčané takoví lidé, co se od těch stávajících (politiků) odlišují? Jistěže jsou, ale v mediích jsou však důsledně a cíleně opomíjeni, nikdy nedostanou srovnatelné časy s představiteli Demobloku, pokud se před kamery vůbec dostanou. Takových lidí je mnoho a ti nemnozí ze stávajících politiků, co se snaží naši zem pozvednout z područí EU, ti a mnozí jim podobní by především měli být na kandidátkách. Avšak jaká je skutečnost? Tito lidé jako by pro TV a ostatní media vlastně ani neexistovali.

Volby musí být naprosto, dokonale transparentní, aby výsledky byly nejen reálné de jure, ale především doložitelné, věrohodné a pravdivé. Proto oněch několik důležitých bodů, jinak budou volby zase „ ukradeny“ a zmanipulovány – viz současná realita a zkušenosti z USA!

Lidé bděte (Julius Fučík), neboť stálé omílání slova Koronaviirus, Covid a Pandemie má zakrýt rozsáhlé změny ve společnosti k horšímu, mají odvést pozornost občanů od kroků, které směřují k popření výdobytků a všeho, co naši předci vybudovali a zajistili k přežití našeho národa v hektickém středu Evropy. Je proto naprosto nezbytné podniknout takové kroky a opatření, které by průběh voleb zabezpečily, aby vše, co se ve volebních místnostech děje či odehrává bylo monitorováno, aby v případě potřeby bylo možno vše řádně zrekonstrovat a zjistit pravdu a skutečnosti. Za tím účelem je třeba zajistit:

 

1/  Informační systém, který bude sledovat průběh voleb, bbude jej důkladně zálohovat, aby nemohlo dojít k výpadku a po jeho skončení aby se dramaticky skokově nezměnila výsledná čísla,

2/ Volby uskutečnit jen jeden den, aby se omezilo podvodům a čachrování s hlasy. Doporučuji, aby h

3/ Hlasovací lístek by měl mít u politických subjektů odlišnou barvu, jasnou identifikaci, např. vodoznak apod., aby nemohli být přidávány další hlasy či jinak s lístky manipulováno.

4/ Pro přibližně 30 tisíc volebních okrsků by  bylo zapotřebí vydat potřebný počet identifikovatelných volebních lístků dle velikosti okrsku, aby bylo jasné, kolik a která čísla volebních lístků obdržel ten který okrsek. Kontrola odevzdaných hlasů by pak musela souhlasit s počtem vydaných lístků v každém volebném okrsku.

5/ Nad vchody do voleb.místností by bylo vhodné umístit kamery pro monitorování příchozích, resp. k ověření počtu zúčastněných voličů v daném okrsku. Snímky z kamer by bylo možné použít pro porovnání s kontrolou  odevzdaných hlasů s počtem vydaných čísel volebních lístků.

6/  Srovnávat počty příchozích  voličů do voleb.místností s počty vykázaných hlasů v každé místnosti.

7/  Korespondenční hlasování jednoznačně zakázat, nelze je  kontrolovat a ověřovat tak jména a rodná čísla voličů.

8/ Volební lístek by měl být označen podobným číslem, jaké mají bankovky a po vydání očíslovaného lístku voličovi by musela komise číslo lístku škrtnout. Tak by do voleb nemohly být vsunuty další (neregulérní) volební lístky.

9/ Voličům, kteří se voleb z jakýchkoliv důvodů neúčastní /(jsou jich asi 2/3/) je třeba vysvětlit, že pokud v příštím roce setrvají na svém zvyku odmítnoiut účast ve volbách připomenout, že díky jejich nezodpovědnosti může dojít  k nevratným změnám a k výrazně horším společenským poměrům v naší zemi. Vůbec nejlepší řešení pro zajištění relevantního průběhu parlamentních, resp. jiných oficiálních voleb by bylo uzákonění povinnosti účasti na volbách všem osobám starších 18 (15?) let s jistými specifickými výjimkami.!

 

     Volby se připravují už nyní a proto by bylo vhodné rozjet veřejnou diskuzi   k výše uvedeným bodům. Je to pro slušně smýšlející české občany jediná šance, jak dostat nové čestné, spolehlivé a odpovědné lidi do parlamentu. Od stávajících  (profláklých) politických stran (netřeba jmenovat )se  již bohužel  nedá čekat nic, co by řešilo leppší budoucnost naší země ku prospěchu jejich občanů.

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
2 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Dana
Dana
25. 11. 2020 7:27

Pokud by uvedených 9 bodů fungovalo má smysl jít k volbám jinak ne.

Marcela
Marcela
19. 11. 2020 12:26

Souhlasím, jediná připomínka volič až nad 18 let, v 15letech vůbec ani s žádnou výjimkou, měli by volit lidé starší, mladým imponuje účes a jiné jako u Pirátů a vůbec jim nedochází co hlásají.

Otázka koho volit, jsou tam stále stejní lidé, nikdo je nechce a stále tam jsou. To je jako televizní program, za nic nestojí a z té hrůzy si vyberu jakžtakž na který se dá dívat.

Určitě jsou zde osobnosti ale nejsou nám představeni. Měl by je člověk znát a ne krátce před volbami. S pozdravem Marcela Pokorná.