Jsme jako jednotlivci vůbec schopni podílet se aktivně na politice?

Vážení spoluobčané, přátelé a blízcí,

dovolte mi Vám sdělit, že máte tu čest být mezi stovkou mnou oslovených československých spoluobčanů. Pravdou je, že zpravidla většina z Vás na můj e-mail nereaguje. Nevím, zda to lze přikládat k Vaší časové zaneprázdněnosti a nebo tomu, že si sice můj mejl přečtete a souhlasíte s ním a nebo je Vám lhostejný. Nerad bych obtěžoval Vás mými e-maily, a pokud máte ten dojem, že Vás obtěžují sdělte mi to na rovinu a já Vás vyřadím z databáze. Pokud opak je pravdou a rádi si můj příspěvek přečtete, uvítám Vaši ať už pozitivní či negativní reakci. Pro celospolečenský vzestup je třeba čím dále více politicky aktivních lidí, protože jinak naše společnost se propadne do stavu, a bych tak řekl, celospolečenské politické nouze.

Včera jsem měl velice zajímavý telefonický rozhovor s jedním z Vás a došlo k tomu, že jsme zjistili, že nelze dělat pro lidi dobrou politiku proti jejich vůli. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že je třeba se osobně angažovat, zapojovat se aktivně do politického dění. Pokud tak neučiníme, zvítězí zlo nad dobrem, jelikož zlí politici (např. na české politické scéně Miroslav Kalousek), přestože jsou mezi lidmi velmi neoblíbení, jsou naopak velice aktivní! Pomáhá jim v tom i obrovský dostatek majetku a peněz (např. Karel Schwarzenberg, v německojazyčném prostředí také Karl Fürst zu Sch warzenberg, celým jménem Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu ).
Přestože dobrých lidí je většina, menšina zlých a bohatých lidí, díky netečnosti dobrých lidí právě těmto dobrým lidem dokáže velice znepříjemnit život! TO MĚJME NA PAMĚTI a ZAPOJME SE DO HNUTÍ DOBRÝCH LIDÍ!

Mnozí z Vás si kladou otázku: „Jak zabránit tříštění sil, aby zvítězilo dobro?
Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. V parlamentu je nyní 9 politických stran (ANO, ODS, Piráti, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) a byl problém sestavit vládu. Došlo k tzv. fragmentaci. Je na místě do sněmovny poslat ještě jinou politickou sílu, stranu či hnutí? Jsou ve sněmovně zastoupeny všechny zájmové skupiny obyvatelstva? Jsme svědky toho, že do vrcholné politiky se prosadili 2 osobnosti z byznysu (A.Babiš a T.Okamura) a naivní Piráti, někým dotovaní. Je vrcholná politika pouze pro bohaté? Například na senátorskou kandidaturu obyčejný chudý člověk nedosáhne.

Viz výňatek z povinností nezávislého kandidáta:

k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice se uvede jméno a příjmení kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb, − potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. července 2018, zřídí u České národní banky pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu; složení kauce se označí variabilním symbolem totožným s rodným číslem kandidáta. Při bezhotovostním složení kauce se použije konstantní symbol 558. Při složení kauce v hotovosti se použije konstantní symbol 379. Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 procent z celkového počtu platných hlasů; úroky z kaucí a částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.

Z předchozího je zřejmé, že pokud se dobří a chudí lidé (žijící od výplaty k výplatě) nespojí, vrcholná politika bude pouze doménou bohatých (Andrej Babiš), dotovaných (Piráti) a zlých politiků (Miroslav Kalousek).

Jiří Bezák


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil