„Světová většina“ za spravedlivý, rovný a bezpečný svět

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS se zúčastnila mezinárodní konference „SVĚTOVÁ VĚTŠINA“  ZA SPRAVEDLIVÝ, ROVNÝ A BEZPEČNÝ SVĚT, která se konala v Moskvě dne 26.4.2024 a svým podpisem stvrdila závěrečné usnesení.

Moderní světový řád vstoupil do zóny globálních turbulencí. Starý monopolární světový řád vedený Spojenými státy se zhroutil a dnes se buduje spravedlivější, rovnoprávnější a bezpečnější světový řád. Západní komunita v čele se Spojenými státy se s touto realitou nechce smířit. Aby si Washington a jeho spojenci udrželi status světového hegemona, organizují a vedou hybridní válku se světovou většinou, manipulují mezinárodními organizacemi, svévolně a drze jednají jménem mezinárodního společenství a nezákonně uplatňují jednostranné sankce. Sport, kultura, věda se staly nástroji politického vydírání. Genocidy, etnické čistky, ničení a drancování kulturních památek – křesťanské, islámské a buddhistické dědictví starých národů – to vše se stává samozřejmostí a zůstává nepotrestáno. Celý tento proud „řízeného chaosu“ je namířen proti národům světové většiny, jeho cílem je udržet hegemonii USA, za nimiž stojí velké finanční nadnárodní korporace. 

 

Během mezinárodní vědecké a praktické konference:  „SVĚTOVÁ VĚTŠINA ZA SPRAVEDLIVÝ, ROVNÝ A BEZPEČNÝ SVĚT“ konané dne 26. dubna 2024 národy EuroAsie, Afriky a Latinské Ameriky jako zástupci světové „většiny“ prosazují nový světový řád, spravedlivý, rovný a bezpečný svět, bez anglosaské hegemonie.

Usnesení na základě výsledků mezinárodní vědecké a praktické konference:  

„SVĚTOVÁ VĚTŠINA

ZA SPRAVEDLIVÝ,  ROVNÝ A BEZPEČNÝ SVĚT “, 

která se konala  26.  dubna  2024   v Moskvě.  

Po důkladné diskusi, založené na zprávách a prezentacích účastníků z různých zemí, jmenovitě:  

Rakousko, Egypt, Indie, Indonésie, Jordánsko, Irák, Írán, Jemen, Libanon, Litva, Mauretánie, Moldavsko, Palestina, Rusko, Sýrie, Tunisko, Finsko, Česká republika a Jižní Afrika jsme se rozhodli přijmout usnesení.

Toto usnesení vychází z  usnesení ze  dne 17.  února  2024  a bylo přijato jednomyslně s řadou dodatků na  základě konference konané v Moskvě.

 1.  

Odsuzujeme jakékoli projevy diskriminace z rasových, náboženských nebo etnických důvodů. Odmítáme myšlenku náboženské nadřazenosti a exkluzivity.

 1.  

Odsuzujeme dvojí metr týkající se zločinů proti lidskosti. 

 1.  

Odsuzujeme vojenskou agresi proti Palestině a genocidu palestinského lidu. Požadujeme okamžité příměří, stažení všech izraelských ozbrojených sil a ukončení obléhání Gazy. Vyzýváme k propuštění všech palestinských politických vězňů z izraelských věznic.

 1.  

Požadujeme, aby izraelské vedení bylo právně odpovědné za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

 1.  

Odsuzujeme válečné zločiny izraelské armády v Libanonu.

 1.  

Odsuzujeme okupaci suverénního území Sýrie a požadujeme okamžité stažení okupačních sil Turecka, Izraele a Spojených států z území Sýrie a Iráku.

 1.  

Odsuzujeme raketové útoky USA a Spojeného království na suverénní území Jemenu.

 1.  

Odsuzujeme genocidu ruského obyvatelstva na Ukrajině a etnické čistky Arménů v republice Náhorní Karabach. Uznáváme právo těchto národů žít důstojně a bezpečně.

 1.  

Vyjadřujeme naši solidaritu s národy Palestiny, Donbasu, Sýrie, Jemenu a Náhorního Karabachu.

 1.  

Odsuzujeme jakékoli zasahování do vnitřních záležitostí suverénních zemí ze strany USA a jejich spojenců. Za nezákonné považujeme všechny jednostranné sankce a zabavení majetku suverénních států přijaté v rozporu s mezinárodním právem.

 1.  

Odsuzujeme pobuřující politiku USA v zemích Eurasie a Afriky a vyvolávání občanských a mezietnických konfliktů.

 1.  

Odsuzujeme politiku USA a západních zemí lákat kvalifikované specialisty. Odsuzujeme také využívání cílené migrace prostřednictvím inženýrského válčení, sociálně-politickou a ekonomickou nestabilitu, která následně vede k toku uprchlíků z Asie a Afriky do evropských zemí jako nástroj hybridní války ke zničení identity evropských národů.

 1.  

Odsuzujeme využívání mezinárodních politických, ekonomických, kulturních a sportovních organizací a také zdravotnických organizací (G7, WHO, MMF, UEFA, WADA, MOV atd.) jako zbraní politického nátlaku na suverénní země. Domníváme se, že sídla těchto organizací, které se nacházejí v USA a západní Evropě, je potřeba přesunout na euroasijský či africký kontinent, případně do zemí Latinské Ameriky. 

 1.  

Odsuzujeme militarizaci vesmíru.

 1.  

Podporujeme Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí/mezinárodních vztahů zemí BRICS přijaté v Kapském Městě v Jihoafrické republice dne 1. června 2023 jako plán pro sblížení světové většiny. Podporujeme také myšlenku posílení a solidarity světové většiny (Euro-Asie, Afrika, Latinská Amerika). Stojíme za budováním spravedlivého, rovného a multipolárního světového řádu.

 1.  

Uznáváme BRICS jako základ budoucího spravedlivého, rovného a bezpečného světového řádu.

 1.  

Vyzýváme země mezinárodní většiny, aby se spojily ve jménu míru, stability a bezpečnosti.

 1.  

Navrhujeme zahájit proces vytváření alternativních mezinárodních organizací, které by nahradily ty, které se zdiskreditovaly, na základě principů rovnosti, respektu a suverenity zúčastněných států.

 1.  

Navrhujeme vytvořit mezinárodní Centrum přátelství a solidarity a Analytické centrum pro světovou většinu a také regionální centra pro poskytování právní podpory zemím bojujícím proti anglo-americkému diktátu.

 

 

ZDROJ: https://akademiagp.ru/index.php?route=product/product&product_id=470


 

Autor příspěvku: ANS