Další jednání mimoparlamentní opozice v PS PČR, 16. 7. 2021

Na další schůzce s předsedou poslaneckého klubu ANO Ing. Jaroslavem Faltýnkem bylo dohodnuto, že zástupci mimoparlamentní opozice a odpůrci očkování vystoupí na jednání poslaneckého klubu ANO, kde budou informovat poslance, kteří rozhodují o našich životech na základě falešných informací.

Současné významné společenskopolitické postavení mimoparlamentní opozice se opírá o vůli občanů, kteří nesouhlasí s chováním a hlasováním naprosté většiny poslanců PS PČR – v souvislosti s vyhlašováním neodůvodněných, nepřiměřených a protiústavních zásahů do života, práv a svobod občanů. Důkazem toho jsou opakované několikatisícové demonstrace před Poslaneckou sněmovnou v Praze a v dalších městech ČR, jejichž účastníci vyjadřují zásadní nesouhlas s hlasováním poslanců, kteří schvalují protiprávní kroky vlády v souvislosti s falešnou covidovou pandemií.

Připomínáme Ústavu ČR, Článek 2, odst. 1: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ V zájmu uklidnění situace vyzýváme poslance, aby si vyslechli argumenty zástupců  mimoparlamentní opozice.

 

Vladimíra Vítová

předsedkyně Aliance národních sil

 

„Lékaři pro covid etiku“: Vakcíny proti covidu-19 jsou zbytečné, neefektivní a nebezpečné! Jedná se o organizaci, v níž jsou registrovány stovky lékařů a vědců ze všech koutů světa. Oslovují svými odbornými stanovisky  Evropskou agenturu pro léčivé přípravky – EMA, v nichž naléhavě varují před krátkodobým a dlouhodobým nebezpečím vakcín COVID-19, včetně srážení, krvácení a abnormalit krevních destiček.

Při absenci zásadních údajů o bezpečnosti požadují okamžité stažení všech experimentálních vakcín COVID-19 založených na genech. Staví se proti očkovacím pasům. VarujÍ, že „zdravotní průkazy“ vyvíjejí nátlak na občany, aby se podrobili nebezpečným lékařským experimentům na oplátku za svobody, které kdysi byly lidskými právy. ZDROJ ZDE: https://doctors4covidethics.medium.com

Výrobci vakcín proti covidu-19 byli zproštěni právní zodpovědnosti za poškození vyvolané vakcínami. Je tudíž v zájmu všech těch, kteří schvalují, vymáhají a podávají vakcíny proti covidu-19, aby pochopili důkazy, týkající se rizik a přínosů těchto vakcín, jelikož zodpovědnost za poškození padne na ně. Legální imunita však neznamená morální beztrestnost!

Rezoluce Rady Evropy 2361 (2021) vybízí členské země EU mimo jiné k tomu, aby: 7.3.1 zajistily, aby občané byli informováni o tom, že očkování NENÍ povinné, a aby na nikoho nebyl vyvíjen politický, společenský ani jiný nátlak na to, aby se nechal očkovat, pokud si to sám nepřeje; 7.3.2 zajistily, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že není očkovaný kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechtěl být očkován!

ZDROJ ZDE: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

 

Souhrn grafů „Dopad COVID očkování na úmrtnost – globální depopulace v přímém přenosu“. ZDROJ ZDE: https://rumble.com/vhkw4t-souhrn-graf-dopad-covid-okovn-na-mrtnost.html

 

Nová výbušná studie vědců z prestižního institutu Salk Institute zpochybňuje současné používání genových vakcín, které představují vážné riziko pro veřejné zdraví. Salkův institut pro biologická studia je vědecký výzkumný ústav a trvale se řadí mezi špičkové instituce v USA, pokud jde o výstup výzkumu a kvalitu biologických věd. Od roku 2004 je institut hodnocen jako  nejlepší světový institut pro výzkum biomedicíny. Nový spike protein koronaviru hraje klíčovou roli ve vyvolání nemoci ZDROJ ZDE: https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/

Ze studie jasně vyplývá, že spike protein SARS-CoV-2 poškozuje buňky a potvrzuje, že COVID-19 je primárně vaskulární onemocnění.  Expozice tohoto pseudoviru do pokusných zvířat vedla k poškození plic a tepen, což dokazuje, že samotný spike protein stačí k vyvolání nemoci. Nový výzkum je ekvivalentem vodíkové bomby. Potvrzuje vše, na co kritici vakcín  poukazovali řadu měsíců. Samotný spike protein vytváří nemoc! Pokud si necháte očkováním aplikovat do těla biliony těchto spike proteinů, onemocníte! Není bezpečné injektovat biliony spike proteinů do svalu, protože se tím obchází vrstvy imunitního systému, které by potenciálně mohly neutralizovat virus. Překročením prahu lidského těla injekcí těchto sloučenin, nedáte svému imunitnímu systému šanci dosáhnout dostatečně silné reakce na spike protein, aby jej neutralizoval.

 

Spike protein, který prošel hematoencefalickou bariérou přes cévní systém, se dostává do mozku! Nové vakcíny programují naše buňky na výrobu stejného spike proteinu koronaviru jako způsob, jak spustit naše těla k produkci protilátek proti viru. Výroba,  distribuce a používání těchto potenciálně smrtelných vakcín jde daleko za pouhou nerozvážnost. Jedná se o bezprecedentní globální katastrofu, která by mohla mít za následek smrt milionů lidí.

 

 

DOPIS ZDE

Časový sled vzniku falešné pandemie covid-19 ZDE

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS