Výzva poslancům ke změně opatření ohledně covidu 19

Výzva ke změně opatření, otevřený dopis

Vážení poslanci a senátoři,

obracím se na Vás z důvodu vážnosti současné situace. Byť stále máme k dispozici pouze data nevypovídající o skutečné závažnosti situace, neboť ani nevíme, kolik lidí je skutečně nemocných COVIDEM 19, ale máme k dispozici pouze výsledky PCR testů, které neposkytují údaje o počtu nemocných, ani údaje o tom, kolik lidí onemocnění skutečně šíří, lze z paniky, která zachvátila naši zemi tušit, že situace může být vážná.  Bohužel nemáme ani data o tom, kolik lidí bylo hospitalizováno z důvodu onemocnění COOVID 19, u kolika úmrtí byl příčinou COVID, ale pouze to, u kolika osob v nemocnici a zemřelých byly opět pozitivní PCR testy. K dispozici máme pouze jediné relevantní údaje, a to údaje o úmrtnosti v ČR.

Z tabulky ale nevyplývá žádná abnormalita, což bych po půlročním řádění „smrtelného“ viru očekával.  Je ale pravdou, že ani tato tabulka neprokazuje skutečný stav a hlavně predikci, protože se v ní údaje objeví se zpožděním. Nevíme ani to, kolik % populace se již s tímto virem setkalo. Nemáme tedy relevantní údaje k posouzení závažnosti dnešní situace, ale nemocnice se plní pacienty jako při epidemii chřipky, přitom víme, že COVID je infekčnější, je proto na místě hledat řešení, jak důsledky onemocnění zmenšit. Současné jednání vlády považuji za zoufalé selhání a je jasné, že si neví rady. Jsem přesvědčen, že ta strana, která nabídne smysluplné a účinné řešení, které nebude devastovat ekonomiku a psychiku lidí, získá v blízké budoucností vládu nad touto zemí. Je tedy na Vás, zda budete slepě přikyvovat vládě, nebo podpoříte smysluplné řešení.

 Zabývám se prevencí rizik téměř 33 let.  Jsem odborně způsobilá osoba pro plnění úkolů v prevenci rizik a soudní znalec v oboru „bezpečnost práce“.  To utváří mé myšlení a přivádí ke zcela jiným řešením, než uplatňuje naše vláda. Tím, že opatření vlády jsou pro ekonomiku i psychiku lidí destruktivní, donutilo mě to zjistit o COVIDU všechny dostupné informace a na základě těchto informací, které jsem si ověřil z mnoha zdrojů, jsem se rozhodl navrhnout opatření k prevenci těchto biologických rizik. Na rozdíl od vlády si nejsem jistý, zda mnou navržená řešení jsou úplně správná, ale jsem si jist, že jdou správným směrem.  Co tedy navrhuji?

Navržená opatření:

  1. Zveřejnit všechny informace, které víme o COVIDU, zejména, koho a jakým způsobem může ohrozit. Lékaři, kteří s tímto onemocněním přicházejí do styku, by měli pozorovat, jakou dávkou byl pacient nakažen, jaké vlivy způsobují těžký průběh nemoci, případně úmrtí. Je to potřeba pro upřesnění informací, které dosud mají pouze ti, co se o COVID zajímají. Tyto informace jsou klíčové pro každého občana, aby byl sám schopen, případně po poradě se svým ošetřujícím lékařem, určit, zda spadá do ohrožené skupiny osob a jaké důsledky pro něj onemocnění může mít.
  2. Ze zdravotní databáze vytipovat všechny osoby, které by mohly být tímto onemocněním vážně ohroženy.
  3. Poskytnout ohroženým občanům informace (např. prostřednictvím médií, prostřednictvím lékařů), jak se mohou okamžitě chránit proti onemocnění pomocí ochranných prostředků. Jde hlavně o informace o respirátorech FFP 3, případně nano rouškách (pokud jsou schopné zachytit viry) to že tyto respirátory mohou mít výdechový ventil usnadňující dýchání, jak se mají správně používat a umožnit těmto osobám si je pořídit v potřebném množství. Vzhledem k tomu, že zvýšená poptávka zvyšuje i cenu, je možné nákup těchto prostředků hradit částečně nebo úplně ze zdravotního pojištění (stejně, jako např. berle při úrazech).
  4. Poskytnout ohroženým občanům informace o možnostech posílení imunity, např. pohybem na čerstvém vzduchu, vyloučením stresů, případně odbourání stresových hormonů, bylinkami, potravinovými doplňky, léky.
  5. Zajistit ve sdělovacích prostředcích dostatek humoru (smích léčí).
  6. Zajistit dostatek nano roušek schopných zachytit viry pro osoby, které vstupují do obydlí ohrožených osob, ošetřovatelům v domovech pro seniory, zdravotnickému personálu, umožnit těmto osobám testování, zda již prodělali COVID a zda jsou tedy potenciálně nebezpeční pro ohrožené jedince, aby v případě nebezpečí jejich infekčnosti nemohlo dojít k přenosu na ohroženého jedince a imunní jedinci zbytečně nepoužívali roušky.
  7. Tam, kde žijí ohrožené osoby ve společné domácnosti s neohroženými osobami, doporučit oddělení obytných ploch a řídit se bodem 6, pokud to není možné, vyčlenit v horských ubytovacích prostorech po dohodě s majiteli ubytovacích zařízení dočasné ubytování pro ohrožené osoby, než dojde k imunizaci společnosti a onemocnění zmizí. Zde by byly dodržovány zásady dle bodu 6, ohrožení jedinci by dostávali zvýšené množství vitamínů, zejména C a komplexu vitamínů D, kvalitní stravu a stopové prvky, zejména selen a zinek, případně byliny a potravinové doplňky na podporu imunity. Pro podporu imunity by byl pro ně organizován pohyb venku, meditační cvičení a měli by k dispozici psychologa, jehož úkolem by bylo sledovat úroveň duševní pohody. Návštěvy blízkých by byly samozřejmě možné, ale s nano rouškami. Tím by mohl být kompenzován úbytek cizinců v našich ubytovacích zařízeních a státní podpora by byla maximálně využita.
  8. Zastavit testování jedinců bez příznaků nemoci a trasování (které stejně už nefunguje) a ušetřené prostředky věnovat na realizaci ochrany ohrožených jedinců (viz výše) a obnovu ekonomiky.

Výše uvedenými opatřeními by se velmi omezil kontakt ohrožených osob s nákazou COVID 19 a mohla by být využita i u chřipkových onemocnění. Cílem není úplně vyloučit možnost onemocnění každého jedince, ale na minimální úroveň snížit riziko nakažení rizikového jedince. Odpovědnost za své zdraví by byla ponechána na občanech a věřím tomu, že by tato opatření nebyla obcházena tak, jako ta stávající, která nikomu nedávají smysl. Prosím, zamyslete se ad tím, zda je skutečně nutný, pro přijetí mnou navržených opatření, nouzový stav, který byl stejně vyhlášen na základě nesprávných podkladů – špatně prezentovaných statistik. 

Pro nerizikové jedince nemá smysl stanovovat žádná opatření, protože by přirozeně prošli touto nákazou bez následků a celá společnost by nabyla kolektivní imunitu.

Jestliže dnes stojí testování, trasování a jiné, promiňte mi, z mého pohledu, dnes již hloupá opatření,  téměř miliardu měsíčně, jsou způsobovány obrovské ztráty podnikatelským subjektům, jsou omezována práva občanů, ze zdravých jsou „vyráběni“ na základě nespolehlivých testů nemocní, lidé jsou vyděšeni z nesmyslných statistik, jeví se každé jiné opatření rozumnější. Proto se domnívám, že i můj „nástřel“ možných opatření může vyvolat diskusi a snad i jejich přijetí, což je mým cílem. V každém případě mnoho možností nemáme, protože zastavení ekonomiky by byla katastrofa srovnatelná s válkou. Vláda tu není od toho, aby vedla válku se svými občany a doufám, že tuto válku nebudete podporovat.   

Prosím, sdělte mi Váš postoj k tomuto návrhu opatření.

S přáním lepších dnů, Vladimír Burda

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
4 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Jirka
15. 10. 2020 18:32

Naprostý souhlas. Je dobře, že se ukazuje v dobách krize, že zde jsou lidé schopní pomoci a vedení ostatních. Náš národ na tom není zase tak špatně jak to už vypadalo…

Hana Lošanová
15. 10. 2020 12:46

Dobrý den,
Souhlasím s výzvou ke změně nouzového opatření.
Děkuji vám.

Milena
Milena
Odpovědět  Hana Lošanová
15. 10. 2020 15:45

Ano, takto to má smysl realizovat. Jde o to, že stres a dýchání – nedýchání skrz látku, která po jedné hodině nošení vykazuje parametry Petriho misky poškozuje zdraví. Následná onemocnění jsou způsobena nošením takovéto Petriho misky a jsou započtena jako nemoc covid, což je podvod!! Lidem celé naší populace je tak záměrně ničeno zdraví a to hlavně dětem a starším našim spoluobčanům!

Jiří Zikmund
Odpovědět  Hana Lošanová
23. 10. 2020 9:40

99% lidí neví co to je ta Petriho miska. A ano toto má smysl,naprosto souhlasím