Co je základem strachu Západu z Ruska?

Jedním z nejúspěšnějších tahů Západu, jeho anglosaského jádra, v historickém zápase posledních dvou století bylo, že jeho ideologové přesvědčili celý (nebo téměř celý) svět, že Evropa a Západ jsou jedno a totéž. Ti, kteří se považovali za protizápadní, se začali klasifikovat jako antievropané.

Západní civilizace je trvalou krizí základů lidské existence a existuje jen díky vykořisťování některých jinými.

Nejprve vykořisťují vlastní proletáře a kolonie. Systém je ale vnitřně nestabilní a krize se exportuje na periferii spolu s přebytky obyvatelstva a zboží a odtud se pumpují suroviny a otroci, kteří ještě více zvyšují nestabilitu, vyvolávají lokální a světové války… s progresivní liberalizací všech aspektů evropského života v důsledku rozdílu v potenciálech vyspělého Západu a tradičního nezápadu.

Rusko nemělo kolonie, ale bylo nuceno udržovat technickou úroveň své existence, využívajíc vlastní vnitřní lidské a přírodní zdroje, aby mělo silnou armádu a průmysl schopný zajistit obranu. Ale už neexistuje žádná periferie a Západ nemá kam exportovat svou krizi kromě Ruska a Číny.

Ve skutečnosti jsou Evropa a Západ, evropská civilizace a západní civilizace rozdílné fenomény. Evropská civilizace historicky existuje v několika verzích: starověká, západní (která se změnila ze středověké francké na západní v buržoazním smyslu), ruská (jejíž transformovanou formou byla sovětská).

Za všemi falešnými obviněními západní elity vůči Rusku, pokud sloupnete slupku, je strach z jediné nezápadní země, která nejenže nespadala pod kapitalistický Západ jako kolonie či polokolonie, nejenže úspěšně odolávala, ale dokonce Západ porazila  na čtyři století a ve 20. století vytvořila alternativní světový systém ke kapitalismu – systémový antikapitalismus.

Rusové nejsou Západ, ale zároveň jsou Evropané (jiní Evropané). A vytvořili nezápadní kulturu založenou na ruských hodnotách. Pokud se hrdinové západních spisovatelů  (Balzac, Dickens, Zola) obávají o peníze a kariéru, pak se hrdinové ruských spisovatelů (Tolstoj, Dostojevskij) zajímají o smysl života a otázky morálky. Rusko je jiná křesťanská Evropa než Západ, jiná Evropa, která se rozšířila po celé severní Eurasii a žije podle vlastních pravidel.

Andrej Fursov

 

https://telegra.ph/Kos%C5%A5-v-hrdle-svetovej-elity-%C4%8Co-je-z%C3%A1kladom-strachu-Z%C3%A1padu-z-Ruska-Andrej-Fursov-08-12

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS