Nový rok a starý svět

Obrazně řečeno: starý svět se hroutí a nový je ještě v plenkách. To, na co jsme byli hrdí a neuměli jsme si představit jinak, se ukazuje jako neakceschopný politický systém. Systém prorostlý korupcí, klientelismem a formální hrou na volby, které jsme považovali za jediný možný způsob jak zajistit, aby se široké vrstvy obyvatel podíleli na politické moci.

Jelikož jsme zavčas nezavedli něco jiného, tak se příležitosti chopily nadnárodní korporace, různé tajné spolky, neziskové organizace a začaly nahrazovat shnilý systém. Materialistický přístup k životu způsobil rozvrat kultury, morálky, náboženství a humanitní vědy se staly prodejnou děvkou, která se používá k vytvoření dojmu, že se jedná o vědecký přístup k životu.

Role rodiny – vztahu mezi mužem a ženou, soudržnost v rodu a národu se stalo sprostým slovem a razí se termín „lid“, tedy individua v globalistickém slova smyslu. Prosazuje se tendence nemít děti, aby se zachránil svět před přelidněním a tzv. ekologickou hrozbou. Odstraňují se pojmy označující mužské a ženské pohlaví a vymýšlí se různé modifikace pohlaví, které jdou do desítek variant. Vše je podřízeno prožitkům, zábavě, sexualitě a zvrácenostem, které se do společnosti prosazují brutálním způsobem ve školách a ve vzdělávacím procesu vůbec.

Sdělovací prostředky chrlí jednu odpornost a demagogii za druhou, což vede až k nenávistným postojům v mezigeneračních vztazích.

Političní matadoři se rádi předvádějí v rolích mudrců a filosofických expertů a plácají jednu frázi za druhou. Vůbec neberou v potaz, že je už dávno nikdo neposlouchá a skupinky přívrženců se jich drží jen proto, že jim vztah kmeta a holobrádka vyhovuje. Raději ze sebe dělají hlupáky a patolízaly, což jim umožňuje společenské postavení a přístup k penězům. Mladí politici, zase sahají k exhibicionismu a myšlenkám podporujícím chaos a anarchii jen z důvodů, aby na sebe strhli pozornost a radikálně se odlišili od duševních starců, kteří už nejsou schopni reflektovat nové výzvy.

V tomto obludáriu občas vznikne skupinka nadšenců, kteří by mohli společnost nasměrovat správným směrem. Ale jako klíček ušlechtilé květiny uprostřed drnů plevele je okamžitě zadušen, aby nepřekážel porostu, který zde byl dávno před ním, je znám, vytrvalý a dokázal zaplevelit celou zahradu. Naivní a mnohdy hloupý zahradník (občan a volič) je právě tím, který květinku zadusí, aby mu nenarušovala daný ráz zahrady.

A tak v toku času jsme se dočkali nového letopočtu 2020 a v naději, že je to právě ten rok, který nám z nějakých vyšších sfér přinese lepší časy, se opíjíme představou zásadního zlomu k lepšímu. Někteří z nás však vědí, že magické či boží síly pomáhají jen těm, kteří chtějí a jsou ochotni sami něco podnikat. Boží síly pomáhají jen těm, kteří jdou těmto silám naproti a touží poznat úradky osudu, který je těmito silami korigován a podporován. Bez naší osobní snahy se totiž nic dobrého neodehraje.

Přeji k Novému roku nám všem, abychom v utrpení poznali Boha. Protože to je jediná cesta, proč lidé hledají a nalézají. Plné košíky ze supermarketu, alkohol, narkotika, sex a bloumání v znuděné beznaději nám rozhodně nepomohou.

 

 

JUDr.Karel Hais, I. místopředseda Aliance národních sil

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil