Význam rodiny z trošku iného pohľadu…

Pred časom, som napísala článok o Slovanskej mytológii.

O tom, ako poznáme mýty a príbehy iných národov a zaniknutých civilizácií a tie naše upadajú do zabudnutia.
Je to zámer, alebo náhoda?

 

Nie je to tak dávno, keď sme ako deti čítali rozprávky P. Dobšinského, plné príbehov o boji dobra a zla a rôznych bytostí z iného sveta. S podobnými príbehmi sa stretávame v ruských rozprávkach.

To, čomu hovoríme v súčasnosti rozprávky, sú často prerozprávané pradávne príbehy z mýtov nášho národa a všetkých Slovanov.

Slovania majú bohatú mytológiu, majú svoju históriu, korene. Prastarý príbeh o stvorení sveta hovorí o tom, ako boh Rod plával vo vlnách chaosu zatvorený v zlatom vajci. Spal a keď sa zobudil zrodil bohyňu Ladu. Pomocou sily lásky rozbil zlaté vajce a začal tvoriť Všehomír…
Boh Rod, láska…

Boh stvorenia a prvopočiatku všetkého, u nás Slovanov. Málokto sa zamyslí nad významom slov, ktoré nás sprevádzajú celý život. Keď prichádzame na svet, narodíme sa. Matka nás porodí. Stávame sa členmi rodiny. Starajú sa o nás rodičia. Máme súrodencov. Máme svoje rodné meno, miesto narodenia, rodisko.

Jednotlivé rodiny, vytvárajú širšiu rodinu so spoločnými predkami a príbuznými – rod. A všetky tieto rody sa spájajú v jeden veľký celok – národ.

Národ, ktorý má svoju históriu, korene. Slovania svoje božstvá nezatvárali do kamenných stavieb, ale uctievali ich v prírode, vo svätohájoch.

Prinášali im obetné dary z toho, čo sami vyrobili a vypestovali,z úrody ktorú im dávala matka Zem. Rod, ktorý je základom mnohých slov, je našou duchovnou prapodstatou, ktorú už v skutočnosti ani nevnímame a nevážime si. Dnes počúvame slová o tom, že tradičná rodina v skutočnosti neexistovala a neexistuje a že je len nástrojom propagandy a hybridnej vojny proti rovnoprávnosti žien.

Myslím si, že je to úplne inak, naopak a v skutočnosti sú takéto tvrdenia nástrojom propagandy a formou hybridnej vojny proti rodinám a národom. Už v minulosti silnejšie národy potláčali iné. Dialo sa to formou vojen, vyvražďovania a zotročovania, ale aj násilným zavádzaním inej viery. V súčasnosti sa to deje iným spôsobom, prekrúcaním histórie, dehonestáciou hodnôt, tradícií, násilným pretrhávaním rodinných pút, čoho svedkami v súčasnosti sme úplne bežne. Ľudia takýmto spôsobom strácajú svoje rodinné zázemie, vlastné rodné a národné korene, vlasť, domovinu. Stávajú sa ľuďmi bez týchto základných hodnôt, ktoré potrebujú k vlastnému sebaurčeniu.

Akú hodnotu má človek, ktorý stratil rodinu, korene, domov? Len hodnotu toho, čo vyprodukuje vlastnou prácou. Ak sa človek týchto hodnôt dobrovoľne zriekne, stáva sa dobrovoľným otrokom. Otrokom bez ľudskej dôstojnosti, ktorú nenahradia žiadne peniaze ani prepych v ktorom môže žiť.

Tradičná rodina a jej hodnoty vždy tvorili základ spoločnosti. Vďaka tomu prežil aj náš národ a v súčasnosti má vlastný štát, jazyk, tradície a históriu…

A o toto všetko môže pohŕdaním rodinou a jej hodnotami prísť…

 

Zdroje:
Miro Žiarislav Švický : Návrat Slovenov v duchu a slove
Peter Kuzmišín : Bohovia starých Slovanov

 

Článek převzatý ze serveru CzechFreePress.cz

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.