Volby v ČR jsou hrou na demokracii

Nikdy nebyly veřejnosti předloženy údaje o tom na jakém software a hardware jsou volby počítány, jak je zabezpečeno bezpečnostní schéma záplatování systému a jeho vnější ochrana, jaké společnosti se podílí na údržbě a vývoji systému, jak je testována spolehlivost a relevance výsledků výpočtů systému a jakými certifikacemi systém prošel.

Existují pouze okrskové volební komise, centrální volební komise a ČSÚ. Okresní a krajské volební komise byly záměrně zrušeny.

Občané nemají možnost křížové kontroly výsledků voleb zdola nahoru.

Požadujme od našich poslanců a senátorů ať ihned zahájí tlak na vládu a ČSÚ tak, aby ČSÚ měl povinnost dát veřejně k dispozici kmenová data po jednotlivých volebních okrscích (14755) při každých volbách, aby občané měli možnost zpětné křížové kontroly nezávislosti a legitimity voleb.

Též ať je na další diskusi platnost volebních výsledků u všech voleb bez nadpoloviční účasti oprávněných voličů.

Dokud nebudou tato opatření zavedena, jsou volby v ČR hrou na demokracii a jejich výsledky může ovlivnit hacker (případně insider) poplatný kterékoli cizí moci po celém světě.

 

Ivo Gec

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil