Se stanoviskem ANS k protiruským aktivitám našich zástupců lze jen souhlasit!

Je třeba konstatovat, že protiruské výpady, jak komunálních, tak zejména vrcholových politiků, vysloveně škodí národním zájmům republiky, a navíc ji zesměšňuji na mezinárodním fóru dojmem „myši, která řvala“.

Navíc poslední plány instalovat v Praze pomník válečného zločince Vlasova jen přilévá benzín do požáru, rozpoutaného pražskými konšely v kauze osvoboditele Prahy maršála Koněva. Všichni čeští vlastenci dávno odsoudili pražské konšely za neochránění pomníku osvoboditele Koněva a za protektorátní plány na jeho odstranění. Kromě hluboké omluvy vnučce maršála Koněva patří i účinná lítost vůči Ruské federaci za excesy již spáchané nebo zamýšlené jistými pražskými konšely.

Aliance národních sil na svém webu zveřejnila Stanovisko k protiruským aktivitám některých celostátních nebo lokálních českých politiků v zastoupení předsedkyně PhDr. Vladimíry Vítové, Ph.D. a místopředsedy JUDr. Karla Haise.

Stanovisko charakterisuje současný rozklad našeho státu a konstatuje faktickou nefukčnost určitých státních orgánů. Kritizuje doslova zdivočelou komunální politiků, zasahující nejen oblast zahraniční politiky, ale též páteřní odvětví státu, jako je hospodářství, zdravotnictví, školství,  nebo zemědělství.
 
Toto vše vypočítává jako příklady jednání některých našich představitelů, například předsedy Senátu, ministra zahraničí, jednání některých poslanců a mnohých  senátorů, pražského primátora, starosty obce Řeporyje, z občanských pospolitostí pak uvádí některé neziskovky a jmenovitě akci „Milion chvilek pro demokracii“, které zde představují příklon k „banánové republice“ v pozici „absolutního sebevražedného slouhy“. Toto vše pak využívají globalisté a množina politiků Evropské unie, kteří si nepřejí náš suverenní stát, aby jej mohli využívat a vyvážet zejména jeho nerostné bohatství.
 
Z toho pramení výzva parlamentu, aby vytýčil krizový scenář a uvedl stát do roviny normální parlamentní demokracie, anebo aby tento parlament odstoupil.
 
K obdobnému postoji stanovisko vyzývá i občany, kteří mají dát najevo odpor ke globalistickému řízení naší společnosti, a vnucenému řízení  země nadnárodními koropracemi a určitými skupinami politiků Evropské unie.
 
Aliance národních sil si přeje klidný život všeho našeho občanstva, nikoli stresové nekoncepční řízení, které občanům nedává naději žít v klidu a vpořádku vychovávat své děti a starat se řádně o své rodiny.
 
Je nabíledni, že každý slušný občan republiky musí souhlasit s tímto stanoviskem, které ovšem burcuje masy našich mlčících obyvatel z dosavadní pasivity a nabádá je k takovým postojům, jež jsou opakem avanturismu „Milionu chvilek“ anebo protiruských excesů pražských konšelů, či rychtáře města Řeporyj, jenž svými nenávistnými výpady – naposledy i proti velmoci Ruské federaci – vyvolává dojem „zapomenutého neandertálce uprostřed civilisace“.
 
Aliance národních sil v této oblasti postupuje naprosto legitimně, eticky a v souladu s principy, které vytýčil pan president Zeman politikou přátelství, spolupráce s Ruskou federací a s hlubokou  trvalou vděčnosti za osvobození země od fašismu.
 
Oproti tomu, jak Stanovisko Aliance národních sil správně připomíná, aktivity některých politiků včetně pohříchu ministra zahraničí, jsou pravým opakem těchto azimutů vytýčených panem prezidentem.
 
Jako člen Společnosti Ludvíka Svobody – našeho presidenta, jenž vybojoval s SSSR naše osvobození – musím s tímto postojem Aliance národních sil jen souhlasit. Domnívám se, že vlastenci ostatních našich organizací se rovněž připojí k tomuto stanovisku.
 
 
PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L.Svobody Brno, ČSOL Brno
 
 

 
 
 
 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil