Tradiční rodina

Tradiční rodinu chápeme v generacemi prověřeném seskupení:
MUŽ (otec) + ŽENA (matka) + děti
 
Tento rodinný model uznáváme jako jediný!
A to nejen na území České republiky, ale celosvětově.
Odmítáme jakékoliv snahy o rozbití tohoto tradičního modelu.

Péče o děti a odpovědnost za jejich výchovu náleží rodičům, nikoliv státu.
Za rodiče považujeme muže v roli otce a ženu v roli matky.
Takováto rodina je základem každé společnosti.
Tyto tradiční fungující rodiny mají naši podporu!


Stop juvenilní justici a podpora přirozené rodiny.

V ČR začínají být postupně odebírány z rodin děti z důvodu všemožných „syndromů“ tak, jak nám to vnutila Rada Evropy. V podstatě ale jde o veřejné kradení dětí, o privilegování LGBT komunity a ve finále o autogenocidu českého národa.

Důvodem k odnětí dítěte je několik sporných termínů vytvořených Radou Evropy, které mohou být použity proti všem rodičům bez výjimky. Každé dítě ukradené juvenilní justicí je po dvou měsících násilné izolace od vlastní matky hluboce traumatizováno. Už pak ani nepláče, ani se neusmívá. Navíc mu většinou musí být dávány psychotropní léky, aby psychické utrpení vůbec vydrželo.

ANS navrhuje tyto konkrétní kroky záchrany dětí ČR:

  1. zákonně deklarovat podporu klasické rodiny, kde je otec muž a matka žena
  2. zrušit zákon o sociálně – právní ochraně dětí, který skrytě zavádí zločinný juvenilní systém
  3. zrušit ratifikaci Istanbulské smlouvy, která zavádí nadnárodní mechanismy kradení dětí spolu s tzv. GREVIO.

Každý normální občan ČR se musí proti tomuto systému postavit! Nesmí se nechat oklamat a paralyzovat psychologickými technologiemi s podvodnými frázemi plnými pozitivních pojmů!


Pozn.: neupíráme práva žádným menšinám, pokud nejsou v rozporu s naším chápáním tradiční rodiny, jsou dobrých mravů a v mezích zákona

 


Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil