Stát, jenž není protektorát, by předvolal německého velvyslance za výroky kancléřky

Výroky německé kancléřky Frau Merkel o tom,že tzv. „vyhnání  Němců 1945-46“ z ČSR nemělo  „žádné politické a morální opodstatnění“ de facto anulovaly poválečnou stabilitu státoprávního pořádku podle vítězné antifašistické koalice. O tom není sebemenších pochyb. V České republice vyvolalo odpor presidenta, některých politiků a zejména vlasteneckých organizací včetně veteránské a pozůstalostní fronty českého národa. Vzbudilo oprávněný nesouhlas a nevůli takto prezentovat historické události po osvobození porobených zemí od nacistického III.reichu, jehož nástupníkem, ať se jí to líbí nebo nelíbí, je i stát reprezentovaný právě paní kancléřkou.

Ovšem opak je pravdou v případě našeho ministerstva zahraničí. Naše „zamini“ vyvolalo svým prohlášením k incidentu Frau Merkel dojem, jakoby bylo protektorátním orgánem, chalácholícím rozhořčené obyvatelstvo německého protektorátu. Vykládat veřejnosti, že „není nutno brát v potaz toto vyjádření ,jež bylo prosloveno na Dni vyhnání“ není ani vysvětlením,ani omluvou, jak by pravil Voltaire. Je to jen nejapná nepravdivá výmluva, nehodná ministerstva zahraničí suverénní země.

Jaká je pravda? Frau Kanzlerin  se prostě (sprostě?) a jednoduše podbízela tzv. sudetským Němcům,landsmanům, jejichž hlasy by potřebovala jako sůl v nastávající politické krizi v Německu. Proto držela basu lhářům Landsmannschaftu o tom, že odsun – v jejich ptakořeči vyhnání – způsobil jakýsi “ němcožrout Beneš“, a že způsobil „utrpení tří milionů Němců“.  Jaká pyramidální blbost!  Již dříve jsem podal důkazy opaku. (ČNL: Pozoruhodná lež německé kancléřky o odsunu historii nezmění) Je zajímavé, že ani landsmani,ani Kanzlerin nikoho takového nenašli (netroufli si?) u bratří Poláků. Ti by je pěkně hnali – a nejen rukama, ale i vidlemi a jinými nástroji.

Samozřejmě, že naše „zamini“ se neodvážilo prohlásit, že císařovna v tomto případě nemá šatů, nýbrž že se zcela odhalila do nahé lži.

Postoj našeho ministerstva zahraničí je stejně ubohý, jako v případě uznání lžistátu Kosova, jak tomu říkají bratři Srbové. Zdá se, alespoň ministerstvo zahraničí vyvolává ten dojem, že se chová jako za strašlivého panování pana knížete, který se řídil zásadou – „stejně se s tím nic dělat nedá, tak jsme jim to dali“, není-liž pravda?

My, pozůstalí po obětech sudetského řádění v protektorátu, si nepřejeme,aby naše ministerstva servilně podkuřovala západním sousedům. Chceme přece mít vztahy jak říkal TGM – „ty pán, já pán“. Nebo si máme přát protektorátní vztahy „Ty pán – já poddaný, já otrok, poníženě misku lížu,i když tísíckrát jsem byl bit“? Myslím si, že český národ ve své uvědomělé většině si toto nepřeje ani náhodou. A na margo našich sousedů Němců:

Místo vznášení neustálých ukřivděných žalob, co takhle,kdybyste vůči České republice a bratřím Polákům splnili válečný dluh a konečně nám zaplatili miliardy, které nám nekonečnou dobu stále dlužíte??

Dr. Jiří Jaroš Nickelli

předseda HDK ČSBS Boskovice

ZDROJ České národní listy

 


Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.