Situace zrodu proněmecké kolaborace státu je jasná celých 30 let

Česká republika,zvaná Česko podle Hitlerova Tschechei ( Reststschechei!) nikdy neměla jinou než kolaborantskou vládu, což způsobil havlistický režim, podporovaný polovinou rozpolceného národa. 
 

Proto došlo k omluvě sudetům, 
proto došlo k neúčasti republiky na jednání 4+2,
proto došlo k restitučnímu zákonu porušujícímu dekretální právo,
proto došlo ke konkubinátu politických stran se sudety na srazech landsmanů,
proto došlo k instalacím členů vlád kolaborujícíci veřejně se sudety,
proto došlo k třicetiletí trvající mediální kampani na omluvu sudetů,
proto došlo k mediálnímu zakrytí sudetských zločinu na území republiky,
proto došlo k popírání mnichovského diktátu a západní zrady  nazváním zrady dohodou, 
proto došlo ke kolaborantské česko-německé deklaraci s dvojím výkladem odsunu-vyhnání
proto došlo k servilnímu odmítání právoplatných reparací vlastní kolaborantskou vládou.
Proto došlo k rozkolům ve vlasteneckých organizacích a k instalaci zrádců národa v politických stranách,zejména v ČSSD, ODS, ANO, KDU, STAN,TOP.
Proto došlo k zavlečení republiky do agresivního NATO 
proto došlo k dlouhotrvající kampani ničící české dějiny tradice a kulturu
a vytvářející z českého národa národ zločinců na nebohých Němcích,
a proto došlo k antiruské a antislovanskékampani vytvářející protiobraz dějin,líčící Slovany a Rusy jako
hordu nevzdělaných ,zaostalých,barbarských kmenů, nehodných dobrodiní euroatlantické „civilizace“.
A tato konstatování nemůže vyvrátit NIKDO A NIC!
 
Dr. Jiří Jaroš Nickelli, Spol.L.Svobody Brno
 
 
 
 
 

Autor příspěvku: ANS