Zarazit orgie antirusismu v republice. Pomoci mohou i voliči.

Zatímco prostí občané České republiky na mnoha místech uctili i za nepřejících podmínek pandemie památku padlých vojínů Rudé armády osvoboditelky, často neformálně, ale o to vřeleji, probíhal a dále probíhají v médiích a v kruzích vládnoucích tzv. elit pyramidální orgie antirusismu.

Tato orgie má podobu mediální a organizační chobotnice, mající masírovat zejména mladší generace s nedostatečným historickým vědomím a bez pamětnických informací. Ostatně náš prezident Budovatel dr. Edvard Beneš to ve svých statích a projevech předpověděl, když pravil, že za padesát šedesát let počnou nepřátelé státu přednášet své lži o osvobození a fašismu a že tomu budou i sami věřit, co přednášejí.

Tato orgie nápadně připomíná nechvalnou éru protektorátní propagandy Moravců, Krychtálků, Lažnovských, Vajtauerů, zaštítěných samotným koryfejem nacistické propagandy dr. Goebbelsem. Jeho slogan, že »stokrát opakovaná lež se stává pravdou« se monotónně a úporně snaží opisovat současná antiruská propaganda. Tato propaganda, která již od počátku popřevratového režimu zahájila Sein Kampf – »svůj boj«, abychom parafrázovali Hitlerovu bibli nacismu Mein Kampf – pod omšelou vlajkou »bolševického universálního zla«. Pokračovala antisovětismem a oslavila zánik SSSR jako konec »říše zla«, přičemž vyčetla tomuto státu všemožné viny a hříchy v nekonečných počtech. A nyní soustředila svou pozornost na současnou Ruskou federaci jako na jakéhosi pokračovatele »říše zla«. Kreslí obraz odvěkého »nepřítele Evropy«, což je první nesmysl – jako »šiřitele panruského imperialismu«, což je druhý nesmysl.

V naší republice nemine dne, aby se z médií nevylily zapáchající hektolitry pomluv, čtvrtpravd a doslovných lží na adresu prezidenta Putina, Ruské federace a ruského národa všeobecně. Zvláště hnusně tato propaganda působí ve slovanských zemí, z nichž drtivá většina byla před 75 lety zachráněna právě tolik dnes Západem nenáviděným SSSR. Stálo by za to, kdyby si dnešní vzývatelé USA přečetli díkuvzdání amerických generálů Eisenhowera a Knoxe Rudé armádě a hodnocení role SSSR při osvobozování Evropy F. D. Rooseveltem! 

Naše propaganda idiotsky kopíruje pavědecké fabuláty Evropské unie, vydávané jako směrnice pro zacházení s moderními dějinami druhé světové války a SSSR. 

K tomu přistupují aféry poškozující republiku v očích jak antifašistické koalice druhé světové války, tak zejména samotného Ruska. Zločin pražských radních na soše osvoboditele ČSR maršála I. S. Koněva Ruská federace právem vnímá jako obrovskou potupu a zostuzení památky válečného hrdiny SSSR, díky jehož úsilí žije dnes zachráněný český národ, jenž by jinak podlehl fašistickému řádění milionové Schörnerovy armády. 

Samozřejmě, od vládnoucích tzv. elit se nápravy ve zmírnění nebo dokonce eliminaci této protislovanské pavědecké propagandy nedočkáme. Ale paradoxně tu mohou pomoci voliči. Jak? Inu prostě. Nevolením těch partají a skupin, které tuto propagandu oprašují jako posvátný grál. Voliči podle skutků sami dobře rozeznají, které strany a jak podporují tuto zlovolnou propagandu a které taky chrání všemožně své zastupitele páchající zločiny proti ruským a sovětským památkám a válečným hrobům a pietním místům, jak je definuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Zde jsou trestní oznámení na pachatele plně namístě, a je jen otázkou, zdali politické tzv. elity nezvrátí průběh vyšetřování ve prospěch podezřelých.

Nakonec jen tolik. Občané sami – zvláště starší a pamětnická generace – vidí, jaké úsilí vynakládá antiruská propaganda na zamlžení, na falsifikaci a na pusté ataky proti Ruské federaci, přičemž se neštítí ničeho. Od pomluv »sovětského spiknuti Hitlera se Stalinem« až po pomluvy Koněva. Soudný občan ví, co si o této propagandě má myslet.

 

Jiří JAROŠ NICKELLI

 

CELÝ TEXT JE  ZDE:http://www.halonoviny.cz/articles/view/53897750

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.