PRAVDA HLÁSÍ NÁVRAT! Zamyšlení k 10. prosinci – Dni lidských práv.

30 let po Sametové revoluci se necítím SVOBODNÝ a navíc pociťuji na své vlastní kůži, že jsou v této zemi POŠLAPÁVÁNA MOJE ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA. Vidím VŠUDEPŘÍTOMNOU CENZURU. Celospolečensky se cítím jako podřadný občan své vlasti, protože se nemohu poměřovat s bohatými občany, kteří si mohou dovolit zaplatit vstupní poplatek do vrcholné politiky – složení kauce (např. 20 000 Kč při kandidatuře do Senátu P ČR) a navíc mnoho peněz na vedení předvolební kampaně. Se svým čistým příjmem 17 tisíc Kč měsíčně zaplatím pouze složenky za energie a bydlení + stravu a mohu opět pracovat další celý měsíc pro blaho kapitalismu (a bohatých kapitalistů) a čekat na další almužnu ve výši 17 tisíc Kč.

Jako budoucí důchodce, pokud se odchodu do důchodového věku, jenž je „lidumily“ z vlády a parlamentu neustále prodlužován ze 60 na 65 let, budu na tom hůře, protože se dočkám příjmu ve výši menší než 40% hrubé mzdy, což je cca 9 000 Kč. Inu skvělá budoucnost českého občana při tom, že nelegální migrant, přišedší do naší vlasti pod tlakem EU měsíčně údajně obdrží cca 25 000 Kč, a to bez toho, že by odpracoval jedinou hodinu pro tuto zemi a její důchodový sociální systém, a to na rozdíl od cca 3 milionů důchodců ČR, kteří celoživotní dřinou tento systém budovaly a přispívaly do něj každý měsíc svého produktivního života!

Jak vidno LIDSKÁ PRÁVA si mnozí mocní vysvětluji po svém a nekorektně, přičemž občanům tvrdí opak, že občané mají sklony chovat se nekorektně. Uvedu příklad: proevropští a proimigrační politici například tvrdí, že většinové evropské obyvatelstvo MUSÍ strpět i muslimské migranty na svém území, protože jde o základní lidská práva menšiny. No jo, ale za 1. kdo je sem zval a za 2. není 1,5 miliardová skupina muslimů oproti 750 milionům Evropanů na světě náhodou VĚTŠINOU? Z mého pohledu Evropana jsem já menšinou ve světě, a tudíž moje základní lidská práva musí být chráněna před většinou muslimskou, a to proto, že já jsem zde ve své domovině – na rozdíl od těch, kdož svévolně přivandrovali za lepším životem na úkor těch, kteří zde racionálně hospodařili si na svůj důchod!

Paradoxy pokračují. Feministky v hysterickém opojení z ME TOO OBVIŇUJÍ MUŽE ZE SEXUÁLNÍHO HARAŠENÍ už i za to, že se na hezkou ženu muž toužebně zadívá. Půjde-li to takto dál, Evropa kope pro své vlastní občany hrob – vymřeme bez dětí a nahradí nás např. muslimské etnikum, které v zákonech ŠARÍA jasně nadřazuje muže nad ženu, čímž muslim vlastně má v rukách silnou zbraň na pokoření Evropanek. Vrcholem je, když se z pořadu paní Jílkové dozvíte, že ženská menšina musí být chráněna před mužskou většinou, přičemž ve většině zemí světa, včetně ČR, jsou v menšině početně právě muži. Na 51 žen připadá cca 49 mužů. Je to prostě o úhlu pohledu každého jedince tak, jak si svou pravdu odůvodní. Neschvaluji žádné násilí, a to ani na menšině ani na většině páchané.

Nesouhlasím s nerovností a umělým vychylováním společnosti do extrému a k atomizaci společnosti. Tady už se nejedná o korektnost či nekorektnost, ale o dekadenci moderní západní společnosti. Právě jedněch jsou uměle nadřazována nad práva druhých s odůvodněním, že ti jedni jsou v menšině, ačkoliv v mnohých případech jsou paradoxně i ve většině.

Dám jeden příklad za všechny. Jestliže na jednom nejmenovaném sídlišti žije celkem 200 rodin ve 200 bytech a z toho je 121 nepřizpůsobivých a 79 přizpůsobivých, proč se o té skupině 121 rodin hovoří jako o menšině??? A to už nemluvím o nepořádku na tom sídlišti a nočním hluku, při němž ti co jsou ráno do práce se nevyspí, přičemž dělají v podstatě na sociální příspěvky těch, kteří tam dělají noční humbuk, protože zkrátka se mohou svobodně a demokraticky hlasitě bavit celou noc, neboť nejdou ráno do práce a jednou za čas si zajdou pro sociální podporu na příslušný úřad, jenž přerozdělí jim to, co ti pracovití vytvořili. Je toto spravedlnost??? Nejvíce se mne dotýká to, proč když nesmím já říkat Rómovi údajně hanlivě cikán a on mi může říkat hanlivě gádžo? Mluví se tu o rasismu bílých spoluobčanů, ale nikdy ne o rasismu jiných spoluobčanů. Je to záměr?

Závěrem se chci opět vrátit ke Dni lidských práv. Moje lidská práva jsou NEUSTÁLE od roku 1989 oklešťována a přitom mi je tvrzeno, že je to pro mé dobro. Nepřipomíná vám to dobu minulou? Ano i komunisté vše dělali pro dobro a blaho lidu stejně jako dnes EU. Rozdíl je jen v tom, že jsme si tehdy byli tzv. všichni finančně rovni – rovnostářství. Všichni jsme měli povinnost pracovat, všichni jsme měli vzdělání a zdravotnictví, a to včetně drahých léků ZDARMA a všichni jsme zde byli – za nebo před – železnou oponou tak trochu chráněni před zlem kapitalistické dekadentní společnosti, které se ukrývá v drogách, v násilí, v lichvě, v sexicismu a v okr ádání chudých bohatými.

Není divu, že více než 30% naší společnosti se shoduje v názoru, že za socialismu bylo lépe. Osobně všem komunistům odpouštím za všechno, co se jim nepovedlo a co udělali špatně, protože to, co dělali dobře PŘEVAŽUJE. Především sociální politika a povinnosti a práva byly lépe vyvážené. To že nebyly banány není ani tak chyba komunistů, ale tvrdé ekonomické embargo Západu vůči socialistickým zemím, jehož jsme svědky dnes vůči Kubě, Rusku, Číně, KLDR a Venezuele či Íránu. Není vám občané divné, že banány dnes pořídíte v akcích supermarketů za 17,90 Kč, když za socialismu tu stály 17 Kčs? Zato 1 kubický metr životodárné pitné vody (nejzákladnější poživatina) Vám účtují 80 Kč a za „zlých“ komunistů Vám účtovali 0,80 Kčs, přičemž platy vzrostly cca 10x, ale cena pitné vody 100x!!!

A jsme u toho, kdo byl větším zlodějem, zda komunisté za 40 let nebo tzv. demokraté za uplynulých 30 let. Iracionální antikomunismus stigmatizuje komunisty a dává je na roveň s nacisty, proti nimž poměrně velká část komunistů a velmi významná část občanů v jejich řadách bojovala za svobodu naší vlasti. Mnohdy byli v první linii a položili za naši vlast nejcennější co měli – svoje životy. Po 2.světové válce komunisté byli na čele obnovy státu, zničeného německou okupací.

Ekonomicky si ČESKOSLOVENSKO vedlo poměrně dobře. Byli jsme výstavní síní socialistického bloku, kam se jezdily zahraniční delegace i ze Západu dívat na úspěchy našeho zemědělství (Slušovice) a našeho zdravotnictví (operace srdce), či nám zahraničí závidělo, že máme jako třetí země svého zástupce ve vesmíru (kosmonaut Vladimír Remek). Úspěšně bylo budováno pražské metro, do vesmíru jsme vyslali jako málokterá země družici Magion. Naše vědecké týmy měly srovnatelné výsledky a úspěchy s nejlepšími vědci na světě. A „králikárny“? Díky panelovým domům vyřešila naše socialistická země problém s nedostatkem bytů a slouží dodnes „husákovým dětem“ a nebo i k osobnímu obohacení jednoho z miliardářů, kupujícího OKD.

A jsme opět u toho, kdo rozkradl naši vlast po roce 1989? Korupce, tunelaření, pletichaření, lichva a podvody vytvořily prostor pro rychlé zbohatnutí amorálních lidí. Naopak lidé neznalí nových poměrů se propadli do spárů lichvářů, podvodníků, exekutorů a hlavně bídy. Počet bezdomovců je roven počtu obyvatel většího (dřive) okresního města. Za českou vodu platíme několikanásobně více kvůli bezpáteřním politikům zahraničním firmám, ale za naše peníze opravujeme vodovody a kanalizace. Naše zemědělství je díky EU a našim politikům slabým odvarem velkolepého socialistického zemědělství, kdy kvalitní české čerstvé máslo stálo 10 Kčs a dnes se většinou dováží starší, původně mražené máslo, které stojí cca 40 Kč, zatímco opravdu kvalitní české stojí téměř 2x tolik. Hovězí maso je tak drahé, že jej lidé z jídelníčku vytlačili kuřecím, které je vyhnané uměle. Inu žijeme zdravě, a proto nás kosí rakovina a infarkty.

Dramatik Havel bohužel nebyl komik, ale spíše tragéd. Jediné co lze u něj ocenit, je to, že předání politické moci KSČ pod jeho taktovkou OF bylo sametové. Zásluhu bezesporu největší na mírumilovném předání politické moci nesou komunisté, kteří nepoužili mocenské prostředky (armádu a veřejnou bezpečnost) proti občanům, podporujícím tento „obrodný“ proces. To jaký to bude proces dopředu nikdo, kromě zasvěceného Havla a OF, nevěděl, ale záhy to občané poznali na vlastní kůži – šlo o zrestaurování kapitalismu (zdivočelého). Přitom většina lidí si tehdy přála socialismus s lidskou tváří, jenž zosobňoval sametový revolučn í vůdce A. Dubček. Na nátlak Západu do popředí byl vytažen většině národa neznámý chartista Havel, jenž byl naopak dobře znám na Západě jako trvalý kritik socialistického zřízení naší země.

Další počínání V. Havla v prezidentské funkci bylo pro naši vlast vnitropoliticky tragické. V zahraničí nedokázal svoje humanistické přesvědčení prosadit (Západ využil opuštění zbrojních trhů našimi firmami svým prosazením se na uvolněných trzích). Místo Havlem slibovaného rozpuštění vojenských paktů (VS a NATO) nás pod tlakem ministryně zahraničí USA Albrightové dostal do NATO. Schválením tzv. humanitárního bombardování Jugoslávie ztratil zcela svou humanistickou tvář. Naše ekonomika se propadla, národní podniky rozprodaly a rozkradly a vládami Klause a Zemana se prosadily zahraniční nadnárodní korporace, které novodobý Klondike vyssávají každoročně 200 -300 miliardami Kč, které jsou za naše hranice vyváženy, přičemž tzv. pobídky těmto gigantům zničily český národní trh.

V nedávné době projevily policejní orgány enormní zájem o potrestání komunistických špiček (Jakeš, Štrougal atd.), za to, že umožnili střelbu pohraničníků (v době socialismu) do narušitelů státních hranic. Za prvé je to se zpožděním více než 30 let a za druhé je to pokrytecké. V době reálného socialismu nebyli andělé ani na Východě ani na Západě. Našim současným antikomunistům vůbec například nevadí, že americké rakety s jadernými náložemi byly v té době namířené na hlavní město Prahu. Kdykoliv mohly vymazat naši stověžatou zlatou Prahu z povrchu zemského. Proto je kriminalizování střežení železné opony ostrými zbraněmi mimo mísu. Pokud zmíněné politické špičky budou skandálně souzeni, jde o politicky zmanipulované procesy, podobné těm komunistickým v 50.letech 20. století, a přitom Občanské forum a Havel několikrát deklarovali, že nejsou jako oni (komunisté). Že by novodobí mocní změnili názor???

Další často přetřásanou otázkou je zákaz komunistické strany. Další nesmysl z dílny nenapravitelných antikomunistů. Jak chcete zakázat někoho, kdo vám předal dobrovolně politickou moc? Pokud vím, nacisté dobrovolně politickou moc nepředali, a tudíž srovnávat nacismus a komunismus je absurdní! Předání nacistické moci stálo cca 50 milionů lidských životů v Evropě. KSČ předala moc sametově!

Rovněž se přetřásají otázky pomníků pro vlasovce, odstranění sochy Koněva a podobné absurdity. Vážíme si vůbec našich obětí v druhé světové válce? Nové politické myšlení Pirátů, TOP 09, ODS a dalších tzv. demokratů (KDU-ČSL či STAN) včetně MILIONU CHVILEK mi připomíná Fučíkovo „Lidé bděte!“ Opravdu je to potřeba, protože by se za chvíli mohlo stát, že v Praze bude stát pomník Heydricha či Hitlera a budeme řešit sudetské restituce. LIDÉ BDĚTE!!!

 
Jiří Bezák

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil