Nahradí pandemii koronaviru epidemie hladu?

Reakce na připomínku, kterou jsme obdrželi emailem.

Přišlo emailem: Letošní rok nebude jen boj s koronavirem, ale bude to zoufalý nedostatek deště. Netřeba zdůrazňovat, co sucho znamená. Letošní zima byla mírná, ale beze sněhu. V řekách se nachází minimum vody. Naposledy pršelo u nás začátkem března. Nepršelo 6 týdnů v době, kdy to vegetace nejvíce potřebuje. Nejen, že bude málo peněz, ale k čemu peníze budou, když se na polích nesklidí ani to, co se zaselo? Nejsem meteorolog, ale oni se nejvíce pletou právě v předpovědích dešťů, tam doslova selhávají. Neustálé omílání téma koronaviru zastiňuje téma naprostého nedostatku vody v půdě. Koronavirus dále zpomalil opatření na zadržování vody v krajině.
Prostě letošní rok bude krizovým v mnoha směrech.
S pozdravem Z.H.


 

Hodnocení sucha k datu 25.4.2020.

Za poslední týdny srážek mnoho nebylo a od toho s vyvíjí obecně velmi nepříznivý stav a sucho dosahuje nebezpečných hodnot.

Pokud se týká zásobenosti půdy vodou v profilu do jednoho metru hloubky, je na velké části republiky na úrovni 70-90%, což ještě není katastrofa. Ale jsou místa typu Žatecký srážkový stín, Jindřichohradecko, Českobudějovicko a jižní Morava, kde zásobenost půdy vodou klesá na úroveň jen 30-60%.
Zásoby vody v půdě jsou rozhodující podmínkou růstu polních plodin.

Pohledem zemědělce se dá říct, že v místech, kde se přehnal slabý déšť, je situace zatím únosná. To platí o porostech ozimých plodin. Zaseté jařiny velmi špatně vzchází a žijí prakticky jen z ranní rosy. Ovšem zdánlivý mírný optimismus neplatí v Jižních Čechách (České Budějovice a Jindřichův Hradec), kde je situace velmi špatná. Též na severu republiky od Ústí nad Labem až po Ostravsko je výrazné sucho. Obecně se situace každý den horší i v ostatních suchem méně zasažených místech.

Pokud se týká výnosu zemědělských plodin, jižní a střední Morava, Českobudějovicko, Liberecko, Ústecko a Karlovarsko jsou zatím nejpostiženější kraje. Pokud nepřijde déšť, již nyní se odhadují ztráty výnosů 30-40%. V ostatních krajích je situace odhadována na ztrátách výnosů do 10%. 10% není žádná katastrofa.

Rozhodující bude, jak se situace bude dále vyvíjet. Pokud přijde normální déšť, bude to rozhodujícím pozitivním faktorem růstu polních plodin, které čerpají vodu z povrchových vrstev půdy.

Chtěl bych být optimistou, pokud se týká zemědělství. Koncem mírné zimy, kdy nebyla zamrzlá půda, a pršelo, to vypadalo, že by mohla být vynikající úroda. Že ovšem místy bude problém, je už nyní téměř jisté.

Jen krátkou poznámku ke stavu vodních toků a zásobě spodních vod. Nebyl dostatek sněhu, neprší, je značný deficit ve vodních tocích. Zde se dá podle trendu posledních let očekávat setrvale špatný a horšící se stav. Hladiny spodních vod se běžnými dešťovými srážkami nedoplní a bude dál problém s hladinou vody v řekách.

Lze očekávat epidemii hladu? V okolních zemích na tom jsou všichni obdobně jako my. Celkové snížení produkce z úrody je téměř jisté. Jen můžeme vést polemiky, o kolik to bude. Obecně jařiny jsou na tom dost špatně, ozimé obiloviny jsou na tom v tyto okamžiky o něco lépe. Vypadá to, že díky hlubokému kořenovému systému, by mohla dopadnout dobře řepka ozimá. V jejím pěstování jsme velmocí.

Aliance národních sil dlouhodobě propaguje myšlenku potravinové soběstačnosti ČR. Mít pro krizové situace dostatek svého, je velmi rozumné. To se ukázalo v případě pandemie koronaviru. Mnohé země zadržovaly pro sebe zdravotnickou výstroj (např. respirátory atp.). Spolek EU se i v tomto období projevil nejen jako nefunkční, ale chvílemi dokonce škodlivý. Chceme-li mít alespoň jistoty v základních potřebách – potravinách, musíme spoléhat v první řadě jen na sebe.

Jak letošní rok dopadne, záleží na tom, jaké bude počasí 🙂 Jestli nám Bůh nebo příroda dopřeje déšť. A také, kdy a kolik nám ho nadělí.

 

Ing. Jaroslav Drobný, místopředseda Aliance národních sil pro ekonomiku

 

Zdroj dat: server www.intersucho.cz

 


 

 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
5 1 hlas
Ohodnoťte článek
3 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Leoš Valigurský
Leoš Valigurský
26. 4. 2020 7:50

Kratičká poznámka k tématu „Sucho a potravinová soběstačnost“

Sucho: I přes kvůli koronaviru naprosto omezený letový provoz jsem zaznamenal několik dní, ve kterých probíhalo masívní „sprayování“, tj. tzv. geoinženýring blokující normální hydrologický cyklus, tj. především přirozené srážky. Velmi patrné to bylo nad Vysočinou, ale i jinde. Některá letadla prostě létat smějí! A stále se najdou lidé , kteří nevěří, nevidí a nepochopí…

Potraviny/ plodiny: Plochy letos oseté řepkou jsou enormní. Plochy určené k produkci potravin tím, logicky, ubývají. Jaké instrukce a dotace na co jdou z EU? Budeme jíst řepku?

Nováková
Nováková
25. 4. 2020 15:05

Tento rok mi připomíná rok 1947 Také bylo takové sucho,zapršelo až v druhé polovině května! Ten rok byla velká neúroda!

PePes
PePes
Odpovědět  Nováková
25. 4. 2020 15:32

Ano, máte naprostou pravdu. A kdo nám tehdy v nouzi pomohl? Pomoc přišla ze Sovětského svazu, kde jsme za rozumných podmínek nakoupili obilí. Od EU bychom se ničeho takového nedočkali. A pokud ano, zaplatili bychom za to velmi velmi draze.