Já jsem nejchytřejší

S úsměvem sleduji, jak se naše „politická elita“ rve mezi sebou o tituly z různých vysokých škol. Kdo může používat titul a kdo ne. Kdo opisoval a kdo vyplodil několik stránek z vlastní hlavy. Protože, kdo má titul je přímo předurčen být vybrán do elitní skupiny, z které se rekrutují „vůdci“.

Odhlédnu nyní od témat odborných prací a od úrovně některých vzdělávacích institucí, které mnohdy nedosahují úrovně učilišť z dob minulých. Přikláním se k názoru, že kdo opisuje, není hoden vystupovat jako inteligentní člověk a dávat svou intelektuální úroveň najevo tím, že používá akademický titul. Tento zlověstný zvyk se však přenáší i do ostatního společenského života. Do politické roviny. Mnozí politici svými projevy jasně dávají na odiv, z kterého období naší historie opisují. A není to tak těžké rozpoznat. Chce to jen trochu trpělivosti, iniciativy a seznámit se s dějinami našeho státu a národa – viz. video ZDE.

Proto navrhuji, aby se každý politik, který opisuje z našich nejtemnějších dějin, vzdal českého občanství, protože není hoden se honosit čestným titulem „ občan České republiky“.

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda Aliance národních sil

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil