NE TESTOVÁNÍ DĚTÍ – rady rodičům, co dělat

PRÁVĚ TEĎ NASTAL ČAS NA LÁMÁNÍ CHLEBA!

 

Rodič musí písemně a prokazatelným způsobem, tedy i elektronicky emailem, který je škole známý, že jde o email daného rodiče, zaslat škole oznámení o tom, že rodič odmítá a nepovoluje, aby jeho dítě bylo testováno antigenními testy, a že dítě bude chodit do školy bez podstupování testů.

Je potřeba počkat na písemné vyjádření školy (emailem). Jakmile se škola vyjádří a oznámí, že dítě nebude vpuštěno do výuky a do třídy, pokud nebude mít test, je potřeba provést následující krok.

 

V první den nástupu do školy, tedy podle předpokladů příští týden v pondělí, musí přijít rodič s dítětem do školy a aktivně se musí pokusit dítě do školy dostat.

Je vhodné vytvořit kamerový záznam, postačí záznam z mobilního telefonu pro důkazní řízení. Pokud některý ze zaměstnanců školy začne dítěti bránit ve vstupu do školy nebo do třídy, je potřeba zjistit totožnost osoby, kdo to je. Tato osoba se totiž tím okamžikem dopouští trestného činu odpírání přístupu k rovnému vzdělávání, které je garantováno v Ústavě ČR.

Nepoužívejte násilí a nesnažte se dítě dostat do třídy násilím, pouze vše zdokumentujte na mobil a úplně ideální je přivést si s sebou svědka, třetí osobu, ideálně právníka, ale není to podmínka. Jakmile je vám aktivně zabráněno vstupu do školy či do třídy, zavolejte hlídku Policie ČR, aby sepsala na místě protokol o incidentu.

Policie zadokumentuje osobu, která odepřela dítěti ústavní právo a zabránila dítěti ve vstupu do třídy ke vzdělání, na místě policie posoudí situaci a na základě posouzení může nebo nemusí dojít k příkazu policie, aby dotyčná osoba ukončila protiprávní jednání a umožnila dítěti vstup do třídy.

Pokud policie nebude schopna posoudit, kdo je v právu, nechte si od policie vyhotovit protokol s popisem události a s konstatováním, že škola zabránila vstupu vašeho dítěte do třídy na základě požadavku, že dítě musí být testované.

Tato věta, či podobně formulovaná věta z policejního protokolu je klíčová pro následující žalobu proti škole a proti ministerstvu školství u českých a mezinárodních soudů.

Důležité je, aby existoval policejní protokol o vaší aktivní snaze dítě do školy dostat, protože jinak riskujete, že škola vás ještě zažaluje, že necháváte dítě doma a tím zameškává výuku a nahlásí vás na OSPOD, a přitom ve skutečnosti to bylo tak, že třeba školník dítě vyhodil ze dveří, ale škola bude tvrdit, že dítě do školy nepřišlo.

Policejní protokol tak bude důkazem o překážce ve výuce dítěte na straně školy. Škola tak bude buďto povinna dítě do třídy pustit, anebo bude povinna dítěti nadále a vlastním nákladem poskytovat online vzdělávání, a to právě z důvodu překážky na straně školy, která má od ministerstva, tedy nadřízeného orgánu, přikázáno nevpouštět do tříd netestované děti.

Je naprosto jasné, že tyto případy skončí nakonec u Ústavního soudu, a dost možná u mezinárodních soudů.

IG

 

Jak se bránit – článek ZDE:
https://aliancenarodnichsil.cz/…ci/

 
 


 
 

Autor příspěvku: ans