Milé děti a studenti, rok 68 byl takto!

Stále jsou pitomci, blbci a lháři, kteří budou mlít, kecat a tvrdit o něčem něco, co ani neprožili!! Jsou hlavně v libereckých skupinách (Liberec byl vždy baštou fašistů), dále v plzeňských skupinách (těch, co je „osvobodili“ Američané) a v pražských skupinách (ty zase osvobodili vlasovci a jistě i Američani!). Proto, co živ budu, budu psát pravdu, jak vše bylo!! Neustále a neustále to budu psát.

O srpnu 68 a i o tom, kdo začal druhou světovou, celý její průběh, kdo nás vždy jen zradil, a kdo nás vždy jen chtěl zlikvidovat a zotročit!! Já se psát pravdu nebojím!! A třeba i proti všem!!

►Jsem stále žijící svědek celé té sovětské prý okupace (od 21. srpna 1968 – 21. června 1991, tj. 23 let) a chci dobrovolně na svoji čest a svědomí podat o celé té prý okupaci toto svoje svědectví.▼

Nejprve, než podám svědectví o tom, jak jsem já a my všichni – tedy celá naše československá společnost – žili v té sovětské prý okupaci a během ní a jak jsme ji vůbec mohli přežít, musím začít tímto… Podle chorobné fanatické nenávisti a hysterie všech těch protiruských/protisovětských, protiputinovských, protisocialistických, protikomunistických, protibolševických, protirudých a nevím co pošuků (ano pošuků) a psychopatických nenávistníků, podle všech těch havloidů, pravdoláskařů, sluníčkářů (či jak se úmyslně podprahově zvukomalebně a poeticky všem těm ve skutečnosti naprosto zvrhlým, úchylným exotům vylezlým listopadem 89 ze svých smrdutých stok a děr říká) je vstup armád pěti států Varšavské smlouvy v čele s vojsky SSSR na území Československa vnímám prý jako okupace a takto:
– žádná vypálená vesnice s žádnými jejími vyvražděnými obyvateli v době té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než desítky vypálených jiných vesnic i s jejich vyvražděnými obyvateli za německé nacistické okupace (Lidice – vypáleny Němci 10. 6. 1942, obyvatelstvo i s dětmi vyvražděno; Ležáky – vypáleny Němci 24. 6. 1942, obyvatelstvo vyvražděno; Juříčkův mlýn – vypálen Němci 3. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Zákřov – vypálen Němci 18. – 20. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Ploština – vypálena Němci 19. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Prlov – vypálen Němci 23. 4. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Vařákovy paseky – vypáleny Němci 2. 5. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Leskovice – vypáleny Němci 5. – 6. 5. 1945, obyvatelstvo vyvražděno; Javoříčko – vypáleno Němci 5. 5. 1945, obyvatelstvo vyvražděno…),
– žádné umučené děti za té sovětské prý okupace je daleko horší zločin než 82 umučených „jenom“ lidických dětí za německé nacistické okupace (nelze nepřipomenout bestiální zločin NĚMCŮ spáchaný na bezbranných lidických dětech, kdy i naprosto malé děti ve věku dvou, tří let až patnácti let byly umučeny, zavražděny udušením ve speciálně pro to připraveném nákladním vozidle, jehož korba – nástavba byla uzpůsobena jako plynová komora, kde tato děcka byla udušena výfukovými plyny! Takto byly naše lidické děti zavražděny Němci dne 2. července 1942 v táboře Chelmno. Děti byly nahnány do nákladních automobilů se vzduchotěsnými korbami. Po nastartování motoru byly výfukové plyny vypouštěny do korby, kde byly namačkány nahé děti. Jak dlouho a v jakých křečích chudinky umíraly?!),
„- žádné popravy československých obyvatel v pankrácké sekerárně a na kobyliské střelnici za té sovětské prý okupace je daleko horší zločin než tisíce takto popravených obyvatel za německé nacistické okupace,“
– žádné uzavření českých vysokých škol, žádné popravy českých vysokoškolských studentů, žádné deportace českých vysokoškolských studentů do koncentračních táborů za té sovětské prý okupace jsou daleko a nesrovnatelně horšími zločiny než právě za německé okupace uzavření vysokých škol, za německé okupace popravených devíti studentů, za německé okupace odvlečených 1.200 vysokoškoláků do německých koncentračních táborů (17. 11. 1939 zastřeleno Němci v ruzyňských kasárnách devět představitelů studentských spolků, jedním z nich byl i student Jan Opletal, české vysoké školy uzavřeny Němci na tři roky),
– 400 obětí na životech v době celé té sovětské prý okupace (trvala 23 let, od 21. srpna 1968 – 21. června 1991) je daleko a nesrovnatelně horší zločin než 365.000 obětí Němci zabitých, umučených, popravených československých obyvatel za německé nacistické okupace (trvala 6 let, od 15. března 1939 – 9. května 1945). Takže ještě jednou – 400 mrtvých je daleko a nesrovnatelně horší zločin než 365.000 mrtvých!! K těm číslům obětí se ještě vrátím,
– žádná prováděná genocida na českém a slovenském národu v době celé té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než cílená, důkladně prováděná genocida, tj. likvidace českého a slovenského národa Němci za německé nacistické okupace,
– včasná a bleskurychlá pomoc a podpora přátel, záchrana našimi přáteli (Sovětským svazem, SSSR, ruským lidem a národem a spřátelenými zeměmi sdruženými vojensky Varšavskou smlouvou, jíž jsme ostatně také byli členem) za té sovětské prý okupace je daleko a nesrovnatelně horší zločin než ZRADA Velké Británie a Francie v Mnichově v září 1938 (v noci ze dne 29. na 30.), kdy zcela hanebně a bezostyšně nás právě tito dnešní vnucovaní nám falešní spojenci zradili a vydali do spárů a pařátů nacistického hitlerovského Německa!

Přitom bilance obětí na životech celkově za dobu celé té sovětské prý okupace (od 21. srpna 1968 – do 21. června 1991, za 23 let) je 400 lidí, z toho do konce roku 1968 137 lidí! Toto je přesný údaj, který sami přiznali čeští historici té současné doby – tedy doby zcela chorobně nepřátelské a nenávistné ke všemu ruskému! A tito – k Rusku zlí historici zpřesnili takto počet obětí té sovětské prý okupace. Do konce roku 1968 ZEMŘELO 137 lidí. Průměr obětí na životech za jeden rok celé té 23 leté sovětské prý okupace je tak 17 (ano, slovy sedmnáct) lidí! Zajímavé – čtěte dále – ti historici dokonce sami píšou, že ZEMŘELO!! Ne byli zastřeleni, ne byli umučeni, ne byli pověšeni, nebyla jim setnuta hlava, nebyli zplynováni!! Tyto oběti na životech, tito lidé, kteří – jak píšou i sami čeští historici, ZEMŘELI (tedy během té sovětské prý okupace), nepřišli rozhodně o životy v důsledku nějakých urputných bojů a statečném bránění své země se zbraněmi v rukou proti přicházejícím vojskům armád pěti zemí Varšavské smlouvy (mainstream by jenom napsal proti vojskům Sovětského svazu!), ale v naprosté většině případů to byly nešťastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch srpnových a po srpnových tragicky zahynulých občanů Československa byli provokatéři!! (Ať se vám to líbí, nebo nelíbí, je to tak! A bylo tomu tak i v Liberci!!)

Nikdy (naprosto NIKDY!!) žádný sovětský/ruský voják (nebo jiný voják zemí Varšavské smlouvy) nevzal samopal a nezačal pálit do bezbranných obyvatel jako například 10. června 1942 na Horákově statku v Lidicích, kdy po zuby ozbrojení Němci začali pálit, postříleli a pozabíjeli všechny muže jen tak! Pak se klidně procházeli mezi mrtvolami a každému ještě vpálili pro jistotu ránu do hlavy. Poté se šli fotografovat, veselit a opíjet. Během tedy jen několika málo hodin němečtí fašisté pozabíjeli jen v jedné vesnici a jen na jediném dvorku více lidí, než ti Rusové a celá Varšavská smlouva za celou dobu trvání té sovětské prý okupace na území celého Československa!! Jistě havloidé, pravdoláskaři, zasmrádlá svoloč z kaváren a další proamerická špína vám bude ukazovat postřílené zdi třeba na Národním muzeu na Václavském náměstí, snad i jinde. No a co?! Pro výstrahu a možná i ze strachu bych do vzduchu a nad hlavy lidí a davu střílel i já.

Bilance obětí na životech celkově za dobu celé německé nacistické okupace (od 15. března 1939 – do 9. května 1945, za 6 let), která trvala podstatně kratší dobu (6 let německých proti 23 rokům sovětským) než ta sovětská prý okupace, je 365.000 NĚMCI ZABITÝCH československých obyvatel!! (tj. přímo zastřelených, oběšených, popravených, zplynovaných). Průměr obětí na životech za jeden pouhý rok celé té německé nacistické okupace je tedy 60.833 (slovy šedesát tisíc osm set třicet tři) lidí!!

SROVNEJ ČÍSLA!! 17 (což je roční průměr obětí na životech za celou tu dobu sovětské prý okupace) proti 60.833 (což je roční průměr obětí na životech za celou tu dobu německé okupace)!! Ještě jednou: 17 proti 60.833!!

Ale podstatně a nesrovnatelně horší zločin je přece těch 17! 17 je asi více než 60.866!! (podle míry nenávisti všech těch protiruských/protisovětských pošuků ano!) Nu, počítejme dále… kdyby ta německá nacistická okupace trvala ne „jenom“ těch 6 let, ale trvala by jako ta sovětská prý okupace celých 23 let, tak by to vypadalo takto: 60.833 (československých obětí za rok zavražděných Němci) x 23 let = 1.399.159 (slovy jeden milion tři sta devadesát devět tisíc sto padesát devět) obětí na životech!! (Kolik obyvatel měla v té době Československá republika? Necelých 13 milionů?)

Ale hrajeme si štěstím bez sebe na to, jak Němce za to všechno milujeme, kamarádíme se s nimi, objímáme se s nimi v jedovatém hadím fašistickém hnízdě Čtvrté říše zvané Evropská unie (ostatně EU založili poražení nacističtí pohlaváři a esesáci), vlísáváme se jim do přízně, nejen, že před nimi poníženě klečíme, olizujeme jim nejen boty, ale i jejich anály, podbízivě a úlisně nechceme na jejich zločiny – genocidu českého národa vzpomínat, nechceme si to pamatovat, je nám vnucováno muset nevědět, muset neznat, muset zapomenout!

A na druhou stranu muset nenávidět tehdejší Sovětský svaz, dnešní Rusko (ale to je jedno, ať SSSR, nebo Rusko – hlavně je – Rusy nenávidět, nesnášet, plivat na ně, štvát proti nim, popichovat je na pro ně nejcitlivějších místech – druhá světová válka, dráždit, pomlouvat, škodit, ničit a hanobit památníky rudoarmějců – našich osvoboditelů od tehdejšího německého hitlerovského fašismu a nacismu, oslavovat nacisty a fašouny, stavět úmyslně provokativní pomníky vlasovcům …) za to, že nás před skutečnými bestiemi, vrahy, okupanty, likvidátory našeho národa dvakrát zachránili!! Ano 2 x nás Sovětský svaz zachránil – v květnu 1945 a v srpnu 1968!! (a vlastně nás zachránili i v roce 1947, kdy bylo takové sucho a neúroda, že by celý český a slovenský národ vychcípaly hlady, a SSSR nám opět okamžitě pomohl tentokráte obrovskými dodávkami obilí, i když ve válkou zničeném SSSR lidé sami měli málo a umírali od hladu!!)

ZNOVU – ještě jednou – za celou dobu trvání té sovětské prý okupace, tedy za celých 23 let, bylo 400 československých obětí na životech. Zemřelo 400 lidí za 23 let, přímo v důsledku té sovětské prý okupace (NEBYLI popraveni, NEBYLI umučeni!) To znamená ročně 17 lidí!!

Nyní se vrátím ke svému osobnímu svědectví a popisu toho, jak jsme žili a prý trpěli za té sovětské prý okupace:

Měl jsem velice šťastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči, jako stát jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních, zdravých, nemodifikovaných potravin, vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice, mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a VŠ. Stavěly se školy, nemocnice, elektrárny, přehrady, byty, dálnice, v akcích „Z“ se zvelebovaly vesnice, prosperovala družstva, každý měl nejen právo na práci, ale i tu skutečnou práci, jisté důchody, velice kvalitní systém školství a vzdělávání, který nám záviděl celý svět. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře!

Lidé mohli v klidu a míru žít, pracovat, studovat, budovat prosperující stát, bavit se, žít beze strachu, milovat se a rodit děti. Také v sedmdesátých letech byla nejvyšší populace, kdy se narodilo nejvíce dětí v celé historii Československa! Proč asi?! Protože byly sociální jistoty, každý měl jistou práci, byly jisté důchody, mladí lidé po bezplatném vystudování středních a vysokých škol nebo po BEZPLATNÉM absolvování odborných učilišť (kde dokonce i pobírali měsíční kapesné!) měli jistá pracovní zařazení ve svém prvním zaměstnání – pro každého byla práce! Budovaly se a stavěly stovky tisíc nových bytů, mladým lidem bylo umožněno čerpat velice výhodné tzv. novomanželské půjčky, za které si pohodlně mohli zařídit svou první vlastní domácnost a domov. Z této půjčky jim dokonce po narození prvního dítěte bylo odečteno 2.000,- Kčs, za každé druhé a další dítě dokonce 4.000,- Kčs. Takto se šlo mladým lidem na ruku. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře!

Fungoval průmysl – náš vojenský průmysl patřil mezi absolutní světové špičky, vyráběli jsme automobily (osobní, nákladní, autobusy), motocykly, lokomotivy, tramvaje i traktory, letadla, turbíny, měli jsme textilní průmysl, vyráběli oděvy, obuv, byl zde sklářský průmysl (naše sklo, ale i třeba lustry) se vyvážely do celého světa, vyráběla se a prodávala bižutérie, vyráběli jsme koberce, nábytek, potravinářské stroje, fungovaly pivovary, cukrovary, lihovary, měli jsme naprostou soběstačnost ve výrobě kvalitních nemodifikovaných potravin (protože dokonale fungovalo zemědělství, na každé vesnici JZD, nebo Státní statky), na vysoké úrovni bylo bezplatné zdravotnictví, fungovala prevence, existoval naprosto ve světě ojedinělý a dokonalý systém školství a vzdělávání (od jeslí, přes mateřské školy, po ZDŠ, síť středních odborných škol s maturitou, gymnázií, učňovské školství, vysoké školy), měli jsme vlastní výzkum a vývoj, dokonce námořní loďstvo, jako 3. stát na světě jsme dokonce měli vlastního československého kosmonauta… a mnoho a mnoho dalších vymožeností, o kterých se nám dnes jen zdá a mladí, kteří toto vše nezažili a neprožili, tomu vůbec nevěří a vše považují jen za nějakou komunistickou nebo ruskou propagandu! Měli jsme se dobře. To byla ale, panečku, okupace, že?

Prosperovali jsme, nebyli jsme zadlužení, byli jsme nejen nepříjemnou, ale přímo nebezpečnou konkurencí pro Západ, kterou je třeba proto totálně zničit, rozvrátit, ukrást lidem a tomu státu, co se jen dá.

Lidé v době socialismu pracovali ve fabrikách i na 3 směny (ranní, odpolední, noční), neboť tak neskutečně mnoho bylo práce pro všechny, bylo nutné splnit plány a závazky pro export našich produktů chtěných do ciziny. Po vykonané práci lidé jezdili na zasloužený odpočinek a dovolenou velice levně do podnikových rekreačních zařízení, jejich děti za symbolické částky do dětských rekreačních táborů, nejlepší pracovníci dostávali i poukazy na dovolenou a zotavení zdarma na hory i k moři, jezdívalo se na podnikové zájezdy ROH po celém Československu. Kdo na to měl a chtěl, mohl cestovat naprosto po celém světě (ano – PO CELÉM SVĚTĚ!!) například s ČEDOKEM nebo s CKM. V nabídce těchto cestovních kanceláří byly pobyty jak v USA, tak Austrálii, na Novém Zélandu, na Cejlonu, v Kanadě, Brazílii, Egyptě, Francii… prostě po celém světě!! Velice dobře si pamatuji jejich tlusté, objemné katalogy nabídek…Nikdo mě nemůže obelhávat, nalhávat něco, či mazat jakkoliv med kolem huby!! U mě se prostě nechytá, nemá sebemenší šanci mi něco namluvit, nalhat, nakukat.!! Toto vše bylo!

Toto vše jsem během té sovětské prý okupace zažil na vlastní kůži, prožil jsem to, velice dobře si všechno ještě pamatuji. Velice dobře. Ano, občas nebyly dámské vložky (jak se stále píše a jak odpůrci socialistického režimu, rozvraceči, podvratné živly, zaprodanci Západu placení Sorošem – floutkové, feťáci, disidenti a třeba i ti „chátristé 77“ a prozápadní proamerická svoloč stále připosměšně připomínají, zrovna tak byl prý občas i nedostatek toaletního papíru, nebyly prý banány!). Opravdu se musím přiznat, že ze svých vlastních životních zkušeností jsem právě toto vůbec nezaznamenal a na své kůži nepociťoval, ale budiž, byla to pravda. Jistěže byly i jiné, opravdové nedostatky, ale v porovnání s tsunami zlodějen, podvodů, krádeží, loupeží, lží, intrik, falše, pokrytectví, vražd, okrádání lidí, řádění exekutorských mafií, bezdomovectví, sociálních sebevražd, naprosté bezmoci a beznaděje lidí, ale hlavně totálního zašmelení a prodání celého státu na západ a do USA, to byly jen nepatrné, neznatelné, naprosto kosmetické drobounké chybičky!!

Ta pravá katastrofa, zánik státu, jeho naprosté vyrabování, vykradení a zaprodání do ciziny přišlo právě po tragickém zinscenovaném a zrežírovaném buď navždy prokletém listopadu 1989!

Z prosperujícího vyspělého suverénního státu se stala nesvéprávná zcela závislá kolonie šílené deviantní Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších, zločineckých USA!! Po listopadu roku 1989 došlo k rozkradení a rozprodání veškerých zdrojů do ciziny. České banky byly předány cizím bankám, infrastruktura, vodárny, podniky, závody, obchodní domy, lesy, půda… To, co nebylo lukrativní, to se nechalo zchátrat a zplundrovat. Marx napsal, že vlastnictví zdrojů je rozhodujícím znakem státnosti a nezávislosti zemí a národů. Země, která nedisponuje vlastními zdroji, nemůže být suverénním a samostatným státem. Proto musí česká vláda skákat tak, jak cizí mocnosti určí. Nemáme už zdroje, abychom byli samostatným a suverénním národem. Nemáme zdroje, o které by stát mohl opřít vlastní národní politiku, která by šla proti tezím globalizace podle NWO. Cesta k nezávislosti bude mnohem těžší, než jenom navolení jiných zástupců do parlamentu. Nyní jsme jen a jen rabovanou, drancovanou českou kolonií!

Nu čtenáři, takto jsem já a my všichni žili během té předlouhé sovětské prý okupace!

„Ta sovětská prý okupace (21. srpen 1968 a dny a roky následující), to musela být hrůza hrůzoucí, že?! To musel být opravdu masakr, že?! Divím se, že jsme ji přežili! Jak jsem ji jenom mohl přežít?!“

A vážně – Češi, což jsme opravdu takoví DEBILOVÉ, takové odporné, hnusné skety?! Jestli ano, nezlobte se na mě, ale je pak opravdu hanba být Čechem! Již nejednou jsem o tom psal a budu psát stále!

Ti praví, jediní a skuteční okupanti ČESKOSLOVENSKA (Němci; německá okupace Československa začala po Mnichovské dohodě podepsané dne 30. září 1938 fašisty, nacisty a „demokratickými“ zrádci zabráním ne nepodstatné části československého území, československého pohraničí, tzv. Sudet, a následně pak plnou okupací zbytku okleštěného Československa dne 15. března 1939), vrazi našeho národa (Němci) a odvěcí naši zrádci (Velká Británie, Francie) nám stále jen a jen demagogicky vnucují a podsouvají, že prý nás v srpnu 1968 a následujících letech okupoval Sovětský svaz. (pozn.: Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci. “ — H. L. Mencken)

O jejich vlastní (německé) likvidační, vyhlazovací okupaci Československa (365.000 NĚMCI zabitých, umučených, popravených, zplynovaných československých obyvatel) je nyní povinnost ideologicky mlčet, nepřipomínat. Zrovna tak je ideologická povinnost mlčet a ani slovem se nezmiňovat o té pokrytecké, hanebné zradě, které se na nás, na našich slovanských národech, na českém a slovenském, dopustila „demokratická“ Velká Británie a „demokratická“ Francie v Mnichově 1938. Též je zakázáno vědět a znát, že zájmy Polska na úkor Československa zastupoval v Mnichově Hitler a tak jeho věrný přítel a spojenec Polsko se také mohlo podílet a podílelo po Mnichově na rozervání a okupaci Československa. Polsko vůbec není jen oběť (jak samo sebe stále považuje, libuje si v tom, že se stále samo sebe lituje, a vnucuje se jako ublížená oběť i všem ostatním), nýbrž Polsko je i jedním z hlavních viníků druhé světové války! Ostatně byl to stát také s fašistickým režimem!

Ale o to více, právě všichni tito farizejci, zrádci, intrikáři, skuteční okupanti, kolaboranti a aktéři tehdejších událostí a vlastně i hlavní viníci druhé světové války (celý ten západ, včetně USA, ale také Polsko) velice promyšleně, systematicky, agresivně, demagogicky všemi možnými prostředky nám soustavně vnucují a neustále připomínají tu sovětskou okupaci – okupaci, která ve skutečnosti žádnou okupací nebyla!! Ta sovětská okupace byla ve skutečnosti „okupace“! Proč nám stále podsouvají, vnucují a připomínají srpen 1968, invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a úmyslně o tom píší jako o sovětské okupaci? No protože chtějí, abychom zapomněli úplně na zvěrstva jimi páchaná za té skutečné, německé, nacistické okupace Československa, na ty statisíce československých obyvatel umučených těmi našimi současnými největšími přáteli a spojenci (já za sebe vždy budu psát takto – „přáteli“ a „spojenci“!!), abychom zapomněli na desítky jimi vypálených obcí s vyvražděnými obyvateli, abychom zapomněli na umučené, udušené v autoplynových komorách lidické děti, abychom zapomněli, že oni jsou viníky druhé světové války, a že oni jsou opravdoví, skuteční okupanti Československa se vším všudy, co k okupaci náleží – (cílená likvidace národa, teror, popravy, zastrašování obyvatel, vynucená práce pro říši pod pohrůžkou smrti, okupační správa na všech úřadech, gestapo, špehování a pronásledování lidí, mučení a likvidace odbojářů a odpůrců režimu, koncentrační tábory, všude přítomná cenzura, zákaz poslechu zahraničních rozhlasových stanic pod pohrůžkou trestu smrti i s celou rodinou, zákaz neohlášených a nepovolených porážek domácího zvířectva pod pohrůžkou trestu smrti, vnucení německého jazyka jako úředního na úřadech, evidence všeho možného, zákazy, příkazy, nařízení, jejichž nesplnění se trestalo v nejlepších případech koncentračními tábory i okamžitými popravami…!). Ano, toto byla německá okupace!! Srovnej s tou sovětskou prý okupací!

Chtějí, abychom právě na toto zapomněli, nepřipomínali si to, chtějí, aby naši mladí, nové generace vůbec o tom neznali a neměli ponětí. Naopak, vnucují nám za okupanta Sovětský svaz, který nás od těchto jimi prováděných zvěrstev osvobodil v roce 1945 a který nás před těmito nepřáteli českého a slovenského národa, před těmito zrádci, přijel ochraňovat i v srpnu 1968! Chtějí rozeštvávat slovanské národy, chtějí je poštvat proti sobě a tak nás, Slovany oslabit a následně i vyhubit. Chtějí tímto zamaskovat svoji vinu na rozpoutání druhé světové a nepřipomínat jejich zvěrstva, přepisují a falšují historii, kdy z oběti dělají agresora a glorifikují původní zločince a agresory. Stavějí oběť – Sovětský svaz na roveň původce všeho toho zla, na roveň agresora, na roveň nacistického Německa.

Já ale nikdy nezapomenu, jak vše ve skutečnosti bylo. Své zkušenosti a znalosti předávám a budu předávat svým dětem, vnukům. NIKDY NELZE ZAPOMENOUT!

Pravda se nedá zničit ani usilovnými zoufalými pokusy o falšování a přepisování dějin. Pravda je totiž věčná. Zrovna tak láska k blízkému národu, víra a přesvědčení se nedá zakázat, ani zničit vyrváním ze srdce nebo vyhnat z hlavy! V našich srdcích a paměti proto i nadále zůstává pevně zakořeněna láska a vděk k ruskému národu a jeho lidu.

Stejně tak se ale nedá lidem nakázat a vnutit „láska a přátelství“ k jinému národu, či národům, víra a přesvědčení, a to ani pod pohrůžkou pro tento účel záměrně vytvořených zákonů zaprodané vlastizrádné vlády.

Já jsem naopak upřímně velice vděčný za to, že sem – do Československa, k nám v srpnu nejen sovětské tanky přijely! Oni, sovětští vojáci spolu s dalšími, a jejich tanky, nám opravdu zachránili náš stát a vše, co jsme vybudovali. A nejen to, celých 21 dalších let jsme mohli budovat naši zemi a žít v míru, v bezpečí a v jistotách. A zachránili nám náš stát, naše voda byla naše voda (ne francouzská jako nyní!), naše banky byly naše banky…

21. srpna 1968 – byl velice úspěšně zmařen a zcela rozdrcen POKUS vždy nám nepřátelského západu v čele s arogantními, po světovládě prahnoucími zločineckými Spojenými státy americkými – O nyní bychom řekli „ČESKOSLOVENSKÝ MAJDAN“ nebo též, chcete-li, pokus implantovat v tehdejším Československu jednu z těch revolucí, kterým se právě v posledních desetiletích říká úmyslně podprahově, zvukomalebně a poeticky revoluce barevné, květinové, či i sametové.

A jak to s těmi všemi záměrně vyprovokovanými revolucemi (Ukrajina), revolucemi tzv. „arabského jara“ (Libye, Egypt, Tunis, Maroko, Sýrie…) bylo, kdo je ve skutečnosti zrežíroval a inicioval, víme už všichni velice dobře! Štěstí, že u nás tehdy (v 68.) zasáhla sovětská vojska se svými tanky!! Jinak bychom byli o 21 let dříve tam, kde se nachází ČR nyní – v postavení ubohé kořisti a kolonie západu (Německa, fašistické Evropské Unie a teroristických zločineckých USA), v hlubokém rozvratu a na cestě k zániku a své vlastní záhubě! A dovedete si představit, kolik by tehdy v tom roce 68 bylo obětí na životech československých občanů, kdyby Varšavská smlouva nezasáhla?! Pokud ne – běžte se podívat na Ukrajinu!

Shrnutí – Znovu, jasně, opakuji a ZDŮRAZŇUJI – v srpnu roku 1968 vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem opravdu přijela zabránit puči a převzetí moci nechutnými krysami typu zaprodance a vlastizrádce Havla a celé té vlastizrádné, protičeskoslovenské, protisocialistické smečky kolem něho vždy kolaborující se Západem a USA.

Západ a USA nikdy netoužily, neprahly, ani nechtěly, abychom my byli jejich rovnoprávní přátelé a spojenci!! Odjakživa nás chtěly jen porobit a udělat z nás kolonii a otroky! Toho všeho potom využít pro nástup proti Sovětskému svazu!! Viz všechny ty události současné smutné, tragické doby převrácených hodnot, lží, pokrytectví, falšování a přepisování dějin!

Stát a národ, který nectí své dějiny, své skutečné opravdové hrdiny, stát a národ, který dopouští falšování a přepisování historie, stát a národ, který záměrné popírá události tak, jak se ve skutečnosti staly, stát a národ, kterému dočasně vládnoucí zločinci, cizí zaprodanci, vlastizrádci a jejich poskoci beztrestně vnucují svůj falešný a lživý výklad dějin a historie, je definitivně a navždy odsouzen k zániku a do propadliště dějin. Takový stát a národ nemá nárok na svou vlastní existenci. Česká republika chce být takovým státem a stádem (národem)?! My, Češi a Slováci jsme SLOVANÉ!! Patříme jinam, než kam jsme se nechali zatáhnout polistopadovými zločinci!!

Vážně jsou již hluboce otravně nudné názory (já tomu říkám „výprsky“, protože dotyčný nic neví, nezná, jen vyprskne – a co rok 1968?) těch, kteří ještě i v té současnosti dokážou jen papouškovat a nic více, že v 68. nás Sovětský svaz prý okupoval. Těm lidem, kteří se zmůžou jen na takovéto primitivní mainstreamové papouškování, nevadí, že dosud, do dnešní doby, tj. 76 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují celé Německo?! Nejen Německo, nevadí, že 76 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují Japonsko?! Německo a Japonsko vůbec nejsou a nemůžou být kvůli vojenské okupaci americkými vojsky suverénními státy! Jsou státy okupovanými, nesvobodnými, tedy vazaly!! Okupace Evropy americkými vojáky a prostřednictvím amerického teroristického paktu NATO těm lidem nevadí?! Sovětský svaz již přece dávno stáhl svá vojska ze střední a východní Evropy, dokonce i z Německa!! Proč jsou zde všude ještě američtí okupanti?! Proč se američtí okupanti přiblížili přes jimi okupované země a tak přinucené vazaly až k samotným hranicím Ruska?!

Čeští politici (nevím, co je na nich českého, prostě ti dočasní zločinci u koryt, tj. ve vládě, v parlamentu, v senátu, ale i místní, lokální političkové) nám podsouvají, vnucují nám a lžou, že prý my, jako český a slovenský národ máme stále nějaké trauma ze srpna roku 1968 a tedy trauma z té sovětské okupace. Dokonce tito polistopadoví zločinci přijali (myslím v předloňském roce) zákon, kterým je nám vnucováno vzpomínat povinně na 21. srpen 1968 jako na Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Tento trapný zákon má za úkol hlavně rýpat do Ruska, popichovat ho na citlivém místě, udržovat nás, a zejména mladé lidi a nové generace, v nenávisti k Rusku.

Na tomto místě mi to nedá nezeptat se: – Babiši, Petříčku a vy, politici, jste cynici?! Jste normální?! Doufám, že tedy též tak usilovně, halasně a zaníceně, zmedializovaně a s napřeným úsilím držíte tryznu za oběti německého nacistického řádění a teroru v období německé okupace!! Věřím tedy, že držíte minimálně takovou tryznu a máte trauma z 30. září 1938 (zrada Francie, zrada Británie), z 15. března 1939 (začátek okupace okleštěného zbytku Československa německými hitlerovskými hordami), z 10. června 1942 (vypálení obce Lidice a vyvraždění obyvatelstva německými – nynějšími přáteli)! Logické by tedy bylo věřit tomu, že adekvátně větší zlobu a nenávist pociťujete a projevujete i medializací vůči původcům těchto zločinů německé okupace, než je vaše bezbřehá nenávist k původcům zločinů té sovětské prý okupace! Navrhuji, že by též bylo vhodné nově přijatým zákonem každoročně připomínat Den památky obětí ZRADY Francie a Británie 30. září 1938 a následného záboru československého pohraničí hitlerovským Německem, Den památky obětí 15. března 1939 a následné invaze a okupace německými vojsky, Den památky obětí 10. června 1942 zrůdného, nelidského německého zločinu vypálení a vyvraždění obyvatel Lidic.)

Nevážení čeští politici (spíše vy politická česká sebranko), opravdový a skutečný český a slovenský národ, tedy obyčejní, normální, slušní a pracující lidé s pevným charakterem a morálně volními vlastnostmi (mimochodem – což vy ani jeden z vás nejste), kteří řádně a poctivě platí daně, ze kterých jste placeni i vy jako jejich služebníci a sloužící těmto národům a jeho všem obyvatelům, mají trauma z vás, z vašich lží, překrucování a falšování dějin, z vašich podlostí, z vašich zlodějen, z vašeho chorobného podněcování k nenávisti k Rusku, k ruskému národu, z vašeho lokajského poklonkování západu, z vašeho vlísávání se fašistické Evropské unii, z vašeho patolízalského podbízení se zločineckým USA, z vaší nechutné odporné servility k zvrácenému Bruselu, z vašeho cynismu a vaší snahy překrucovat fakta o vinících a obětech druhé světové války, z vaší odsouzeníhodné souhlasné podpory prohlášení Evropské komise o tom, že druhou světovou válku začal společně Hitler se Stalinem, tedy fašistické Německo a Sovětský svaz, z vaší úmyslné provokace namířené proti Rusku přijatým zákonem připomínat den 21. srpen 1968 jako Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Český a slovenský národ (a věřím pevně, že je to většina jejich obyvatel), rozhodně NEMAJÍ žádné TRAUMA ze dne 21. srpna 1968, jak stále usilovně, cíleně, promyšleně, záměrně podsouváte lidem a snažíte se tak již desetiletí přiživovat, vzbuzovat a u jisté části populace (- neschopné analyzovat geopolitické události a vývoj) udržovat při životě jejich vzdor, odpor a nenávist ke všemu nejen tehdy sovětskému, ale i k ruskému, k Rusku.

Stručně vám to zopakuji: – vy, česká politická polistopadová sebranko, český a slovenský lid NEMÁ TRAUMA z 21. srpna 1968, nýbrž MÁ TRAUMA z vás, z vás všech těch polistopadových zaprodanců, vlastizrádců a kolaborantů!!“ Ještě jednou – český a slovenský národ NEMÁ ŽÁDNÉ TRAUMA spojené se dnem 21. srpnem 1968!!

To tak zvané trauma, tedy deprese a stálý psychický panický strach z tohoto dne, z této události, z příchodu vojsk Varšavské smlouvy a zachránění Československé socialistické republiky, mají v sobě stále právě všichni ti zloději, podvodníci, velezrádci a vlastizrádci Československé socialistické republiky, lokajové a kolaboranti západu a USA, ti, kteří svou podvratnou činností „pracovali“ na rozbití ČSSR, dále pak i „ukřivdění“ potomci v druhé světové válce poražených fašistů, potomci tehdejších fašistických a nacistických kolaborantů hitlerovského Německa, potomci spolupracovníků a udavačů gestapa, čekající a očekávající všichni tito jakousi satisfakci za tu jejich drtivou ponižující pro ně porážku sovětskou Rudou armádou ve druhé světové válce, dále pak i všichni ti staronoví globalizátoři, kteří cíleně vedou evropské národy a přivedli je a Evropu k zániku.

Příchod spřátelených vojsk pěti socialistických zemí tím také narušil plány všech těch už natěšených nejrůznějších továrníků, fabrikantů a spekulantů, či již vlastně jejich potomků, kterým byl v souladu s Košickým vládním programem z roku 1945 zcela správně znárodněn majetek v únoru 1948. Vstup spřátelených vojsk VS (Varšavské smlouvy) též znemožnil na dlouho chutě revanšistům a po právu a zásluze odsunutým sudetským Němcům požadovat nazpět majetek, který jim byl zcela po zásluze a právu zabaven v souladu s tak zvanými Benešovými dekrety.

Vstup vojsk VS na území Československa zcela zmařil a překazil stoupencům prozápadního režimu a tedy kontrarevolucionářům pronásledování komunistů, jejich fyzickou likvidaci, vraždění a věšení na kandelábry u silnic, jak tyto živly měly naplánováno.

 

Vstup vojsk VS na území Československa také pochopitelně narušil a o celá dvě desetiletí oddálil plán staronových globalizátorů.

Právě všem těmto výše jmenovaným sortám, které se již tak moc těšily na „radostné“ znovu nastolení kapitalistického režimu a „pořádku“ v dosud socialistickém dobře prosperujícím Československu, to jest okrádání, znovu kapitalistické vykořisťování dělníků a zemědělců, rabování, drancování a vyvezení majetku do kapitalistického západního „ráje“, zotročení obyvatelstva, vyrvání prosperující socialistické země ze svazku spřátelených zemí východního bloku a její zavlečení do pařátu a chřtánu západu, do područí USA, do vojenského teroristického bloku NATO, na vraždění a pronásledování členů komunistické strany a pogromy na ně, a těm čekajícím na onu jakousi satisfakci za porážku ve druhé světové, zatknul tipec bleskový, perfektně zorganizovaný a včasně razantně provedený vstup nám spřátelených vojsk Varšavské smlouvy (jejíž jsme ostatně byli také členem) v čele s vojsky Sovětského svazu dne 21. srpna 1968.

Pro všechny výše vyjmenované v předcházejících několika odstavcích ANO,- 21. srpen 1968 je trauma!! Pro ně!! A to je dobře!! Věřím tomu!

Nevážení čeští politici (lépe vy, polistopadová politická sebranko), je-li pro vás opravdu toto datum takovým traumatem, jak oba dva (Babiš, Petříček) tak drze prohlašujete v médiích a na sociálních sítích za celý národ, jistě máte (a jsem o tom přesvědčen) nejednoho společného jmenovatele právě s těmi výše vyjmenovanými v předcházejících odstavcích! Jste pak tedy opravdoví, skuteční, nebezpeční nepřátelé českého a slovenského národa a jeho lidu! Nebojím se to napsat, jste krysy!

Vy, politická sebranko, já se se vám přiznám, že já naopak – naprosto žádné trauma z onoho dne, tedy 21. srpna 1968, nemám a nikdy jsem ani neměl v celém svém dosavadním životě! Prostě ne!! Nemám!! Netrpím žádnou duševní poruchou, jako vy, kvůli tomu datu. Jsem si jistý, že převážná většina české a slovenské společnosti, TO vnímá a cítí stejně jako já. My totiž stále tvoříme to zdravé a normální jádro národa, českého i slovenského! A český i slovenský národ přežije tuto falešnou, prolhanou dobu jen tehdy, pokud si uvědomí, kde je pravda, nebude se bát tuto pravdu říkat, hlásat, šířit a bránit třeba proti všem.

Teprve až se tyto pravdivé věci a události, o kterých píši a snažím se psát, znovu dostanou do osnov školní výuky na všech stupních škol, až se právě o tomto bude psát v učebnicích dějepisu, vlastivědy, občanské výchovy, branné výchovy a dalších učebnic o vývoje společnosti, pak teprve bude vidět a znát, že se Československá republika (nejlépe opět s přívlastkem socialistická, nebo soudržná, sjednocená, spojená, společná – aby se nemuselo měnit ČSSR) vymanila a osvobodila z polistopadových drápů otroctví a fašistické poroby, z pařátů znovu fašistické Čtvrté říše nazývané v současnosti Evropská unie! Dokud tyto události nebudou takto pravdivě popsány v učebnicích, nikdy žádná nějaká česká republika (úmyslně psané malým písmem) nebude svobodná, nebo na cestě ke své svobodě a nezávislosti. NIKDY! Boj za svobodu, boj za vlastní národ, za svou zemi, za svou rodinu, za své ženy a děti nikdy nebyl veden nějakým vhazováním jakýchsi bezcenných prý volebních hlasovacích lístků do beden, či krabic, nebo lžemi a podvody jako v buď navždy prokletém listopadu 1989! NIKDY! Tímto svobodu a nezávislost své země nikdy v historii žádný národ nezískal! Znovu zopakuji – pokud se vše výše uvedené dostane do učebnic, český národ bude i nadále existovat a nezahyne, pokud se to ale do učebnic nedostane, český národ zahyne! Jak jednoduché a prosté a logické!

Je nezbytně nutné učit, hlásat, šířit pravdu o těchto událostech (srpen 1968, Mnichovská zrada, druhá světová válka, osvobození, Polsko, Pakt Ribbentrop-Molotov, Stalin, spojenci, či lépe „spojenci“, Churchillův ďábelský plán „NEMYSLITELNÉ“, NATO, EU, listopad 89…). Pokusím se na tato témata nějak postupně, třeba i na přeskáčku psát srozumitelně, jak to všechno ve skutečnosti probíhalo, aby pochopil snad každý, nebo lépe, kdo pochopit a znát chce.

 

Mgr. Petr Michalů

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS

4.4 13 hlasů
Ohodnoťte článek
11 Komentáře
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Boženka
Boženka
2. 9. 2021 15:55

Dobře napsané

Jaroslava Dostalova
2. 9. 2021 15:04

Děkuji za tento výborně napsaný, pravdivý a srozumitelný článek. V roce 1968 mi bylo pouhých 5 let. Pamatuji si jen doma jakýsi rozruch a hlasitě debaty. Děti se ve školách opravdu toto neučí. Neučí se ani rok 1989. Mam dceru. Jde do 9 třídy tak to vím. Kam jsme to jako národ došli?. Ti, co by šli bojovat jsou dnes už stačí a ti co by mohli jít jsou zhnili. Letošní a však to nějak dopadne. Lhostejnost je hnus.

Jitka
Jitka
28. 8. 2021 22:56

Já rok 68 pamatuji a pan Michalů má 100% pravdu. Děkuji za výborný článek.

roman rusov
roman rusov
25. 8. 2021 20:17

Naprosto souhlasím, rok 1968 byl rok oddálením toho,co přišlo roku 1989!

Ladislav Velan
22. 8. 2021 22:22

… skvěle a pravdivé napsaný článek,tak jako ja to vypravim svým dětem.jako pamětník,co jsem to všechno zažil a prožil ,vlastence bojujiciho za pravdu historie a současnosti…takhle nejak bych to napsal…👍

Mir. Piterka
Mir. Piterka
21. 8. 2021 17:47

Souhlasím s velmi pravdivím článkem . 68′ jsem prožil jako voják tedy mohu porovnat..

Lubomír Tomiška
Lubomír Tomiška
21. 8. 2021 14:16

Rok 68 byl ukázkou neschopnosti Dubčekova vedení státu něco řídit. Jejich naivní představy byly v rozporu s tehdejším systémem řízen státu. Už na jaře 68 se někteří ,,nepřátelé režimu“ podivovali nad tím, co se to u nás děje, a jak to, že ,,Rusové dopustí takový bordel“. Jak to, že už tu nejsou? Některé zdroje navíc uvádějí, že se schylovalo k 3. sv. válce a v plánu mělo být jaderné vypálení východní Evropy od Baltu až k hranicím Turecka. Mělo být provedeno 21.nebo 22. srpna 68. Je také známo, že Američané vybavovali své bombardéry jadernými zbraněmi a byli připraveni provést svůj plán. To nám nikdy nikdo z Husákova vedení ani jiní neřekli. Vstup vojsk a bleskové obsazení západní hranice nejspíš zachránily desítky miliónů životů a to dodnes nikdo neocenil ne jen u nás, ale ani v Polsku a ostatních zemích, určených ke zničení. Dubček a spol. vděčí tehdejšímu presidentovi Ludvíku Svobodovi za své životy. Slovy jednoho profesora: ,,Kdybyste znali celou pravdu, tak se těm vojákům budete do smrti klanět“. V Čeeskoslovensku ani v jeho protiprávně neústavně rozdělených částech by asi nebyl syndrom ukřivděnosti a ublíženosti ze 68. roku nesmyslně živený protektorátními slouhy a médii .Domnívám se, že následná ,,normalizace“ byla horší, než vstup vojsk samotný a nepříznivě ovlivnila stav společnosti z něhož se nevzpamatovala dodnes. Naopak, v posledních měsících se už tak neutěšený stav společnosti ještě víc zhoršil i díky corona eurofašismu. Dubček se stal i hrobařem svého ,,pražského jara“ podpisem příslušného zákona v r. 69. Po rozpadu východního bloku se rok 68 stal celkem nezajímavým tématem a postupem času se začaly objevovat před tím neznámé informace, které změnily názor na tento rok u mnoha lidí.

CZK
CZK
Odpovědět  Lubomír Tomiška
22. 8. 2021 12:27

Ano, jak píšete, mohlo to být nakonec všechno jinak. Nic není jednobarevné. Viděl jsem i mapy ČSLA, kde se počítalo s vytvořením jaderně vypáleného území podél hranic s NSR a Rakouskem v případě, že dojde k vniknutí vojsk NATO na naše území. Je zajímavé, že tehdejší vedení republiky nevyužilo informace o těch plánech NATO o vytvoření mrtvého území mezi Východem a Západem. Nevyužilo ani informace o chování Američanů na Plzeňsku, o zbytečném bombardování Plzně a Prahy. Logiku by to mělo v případě, že existuje nějaký „globální prediktor“, který potřebuje v lidech vyvolat nějaký konkrétní postoj pro budoucí (jím predikovaný) vývoj, o kterém obyčejný lid nemá ani ponětí.
Právě jako třeba nyní mají probíhat jednání o novém uspořádání Evropy, protože Versailleská smlouva (účinná od r. 1920) vytvořila Československo jako územní celek bez historických návazností. Jinak řečeno – na dnešní dobu již to prý nevyhovuje, protože došlo i k přesunu moci mezi mocnostmi a kdo ví, co nakonec bude platit. Alespoň podle Tatjana Micic „hvězdy“ prý jsou v postavení, které přináší energetické podmínky pro změnu hranic. Např. mně už se letos změnila hranice pozemku se sousedem. 🙂

Hana Lošanová
21. 8. 2021 13:16

Přesně tak. Popsáno je pravdivě. Dnešní mladší generace posuzuje historické události z pohledu, že jen ona ví jak to bylo, ačkoliv tehdy mohli mít zkušenost jako ještě nenarození.
Já si rok 1968 i 69 živě pamatuji. Neschvalovala jsem to, že nás obsadili vojska Waršavské smlouvy, ale s celkovými důsledky rusové se nakonec uklidili do Olomouckých kasáren. To co spáchalo vojsko Wehrmachtu za okupace je nebetyčný zločin.

Vlastimil
Vlastimil
21. 8. 2021 9:49

Nezapomínejte, prosím, že na území Československa žili nejen Češi a Slováci, ale také Moravané a Slezané!
Podobně v dnešní České republice nežijí pouze Češi, ale také Moravané a Slezané!

Lubomír Tomiška
Lubomír Tomiška
Odpovědět  Vlastimil
21. 8. 2021 14:22

Také tu žijí Němci Poláci, Slováci Vietnamci a další.