Materiál OSN k migraci

„Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace.“

Materiál OSN: „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“ a uvádí, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů.

Předpovědi Spojených národů naznačují, že v příštích 50 letech budou populace prakticky všech zemí Evropy i Japonska čelit úbytku populace a stárnutí populace. Nové výzvy upadající a stárnoucí populace budou vyžadovat komplexní přehodnocení mnoha zavedených politik a programů, včetně těch, které se týkají mezinárodní migrace.

Zpráva se zaměřuje na tyto dva výrazné a kritické populační trendy a zvažuje náhradní migraci pro osm zemí s nízkou plodností (Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Ruská federace, Velká Británie a Spojené státy) a dva regiony (Evropská unie a Evropa). Náhradní migrace se týká mezinárodní migrace, kterou by země měly vyrovnat úbytek p opulace a stárnutí populace v důsledku nízké míry plodnosti a úmrtnosti.

Podívejte se na scénář pro EU! Například Scénář V: …. bylo by potřeba 153,6 milionů přistěhovalců

mezi rokem 2015 a 2040, průměrně 6,1 milionu ročně během tohoto období. Do roku 2050 z celkového počtu populace 520 milionů, 209 milionů, nebo 40 procent, by byli přistěhovalci po roce 1995 nebo jejich potomci.

Originál dokumentu OSN je ZDE

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil