Tato země by prý měla vypadnout z Evropské unie

Francouzský prezident Macron v Salzburku nedávno vykřikoval něco o tom, že „země, které odmítají rozšíření Frontexu nebo solidaritu, opustí Schengen!

Konečně z něho vypadlo taky něco moudrého. Že to ale trvalo! Nicméně nelze než mu poděkovat za dobrý impuls a směr dalšího postupu pro naše setrvale nerozhodné politiky.

Pravda je totiž taková, že EU „jde od deseti k pěti“. Často je proto přirovnávána k Titanicu. A je jen na nás, když se dobýváme z jeho podpalubí, zda usilujeme o to skočit do záchranného člunu nebo si taky rozložit lehátko na horní palubě vedle Francie, a dalších zemí západní Evropy a spokojeně tam spočinout. Měli bychom se při tom rozhodování, které nám očividně nejde, řídit přinejmenším úvahou, kde se spíše zachráníme před migračními vlnami. Zda na horní palubě potápějící se lodi, jejíž díry nelze ucpat či mimo ni v záchranném člunu směrem k pevnině, kde přestaneme dělat na jiné. Zda tedy zůstat nadále se západními zeměmi jako jejich posluha (kolonie) nosící na horní palubu do poslední chvíle pro ně drinky či bez nich na pevné zemi.  

Z té pevniny, pokud se na ni navrátíme, budeme totiž moci spolupracovat za pro nás výhodnějších podmínek se všemi na pevnině, včetně těch, kteří se z toho podpalubí vymaní s námi a učiní podobné rozhodnutí jako my, a dále pak včetně části pasažérů lodi, kteří se při katastrofě neutopí a dodatečně se budou snažit za námi na tu pevninu doplavat.

A můžeme být klidní, jejich firmy ten stávající krmelec u nás doma jen tak neopustí. Takový totiž jinde v Evropě nenajdou. I to bude třeba postupně řešit.

A pokud jde o nějaké další údajně matoucí větičky p. Macrona, vybodněme se na ně a řiďme se již konečně vlastním rozumem, aniž by přitom jeho shora citovaná věta zapadla. A chce-li nás vyhazovat, nechť tak učiní, když sami nemáme dost rozhodnosti a sebeúcty. Uvidíme, kdo bude mít otlučenou hůl a kdo otlučená záda.

 

Ing.Jaroslav Tichý (dne 29.9.2018)

 


Autor příspěvku: Ing. Jaroslav Tichý