Výklad V. V. Pjakina na téma globalizace, Globálního prediktoru a postavení Ruska – 2. díl

Tento článek je 2. díl série Výklad V. V. Pjakina. Dosud vyšlo dílů 3

 

4/ Okamžik pravdy pro Evropu

 • migrace do Evropy je organizovaná. Migrací a souvisejícími procesy (arabské jaro, útok na Irák a na Sýrii) se snaží USA vyřešit své domácí problémy na základě nadnárodního scénáře GP. Tj. na základě vytvoření Evropského islámského chálifátu v Evropě smést evropské státy);

 • když to GP plánoval, vycházel z jiné situace, kdy USA měly být již odstaveny a kdy rozložení sil ve světě mělo být již jiné.
  •      a) Centrum konceptuální moci mělo být již převedeno ze západní Evropy do jihovýchodní Asie;
  •     b) Rusko nemělo být velmocí uplatňující vlastní konceptuální moc, mělo pouze plnit rozhodnutí konceptuální moci GP. Nic z toho záměru GP ale neplatí.
 • Rusko vystoupilo z víru 90. let kvalitativně zcela jiné (ač bylo doslova v rámci přestavby vhozeno do vařící vody).
 • GP teď ale pochopil, že USA, které jsou naplánovány též do přestavby (již fakticky započala), nejsou něčeho podobného schopné.
 • Plánovaný scénář je tedy pro GP nerealizovatelný. Musí být odložen, neboť došlo k fázovému posunu, jenže mnohé procesy byly na to vázány.
 • Takže USA, aby zůstaly světovým četníkem, realizovaly dle svých možností Arabské jaro a spustily navíc proudy migrantů do Evropy. V důsledku toho stupňují napětí v regionu Blízkého východu a Maghrebu. Destabilizují přitom situaci přímo v Evropě a připravují ji na budoucí vznik Evropského islámského chálifátu.
 • nyní se tedy z uvedených důvodů změnila zčásti realizace scénáře, nikoliv ale jeho cíl.

Autor: Ing. Jaroslav Tichý, Publikováno: 5.8.2018.


 • GP má výhodu v tom, že při řešení svých úkolů není vázán časem. Proto je úspěšný. Pokud je někdo naopak tlačen časem skřípnou ho protivníci do časové pasti.
 • Pro Evropu nyní nastal okamžik pravdy, zda se tedy EU dokáže odpoutat od USA (vše na etickém a mravním principu) či nikoliv. Třeba vzít ale v úvahu část globalizovaných elit uvnitř evropských států a USA a mravní a emoční stav migrantů.
 • Jistým řešením by mohlo být, pokud Evropa dokáže vyřešit ten imigrační problém a strávit uvnitř sebe tu imigraci, přičemž scénář již naznačila Merkelová, když řekla, že:
 •      a) s těmi, co utekli z území bojových akcí, budou probíhat řízení a
 •      b) s ostatními je třeba vypořádat se silovými prostředky a vyhošťovat je. (jde o ekonomické imigranty do Evropy).

 

Jenže imigranti přijíždějí do Evropy v rámci scénáře na vytvoření Evropského islámského chálifátu.

 Co tedy musí Evropa udělat pro své přežití?

 • plně spolupracovat s Ruskem, tzn. vyřešit problém Ukrajiny, a to co nejdříve;
 • zcela zlikvidovat tzv. Kyjevský formát vč. fašistů a vytvořit novou státnost Ukrajiny na základě Luhanské a Doněcké republiky;
 • pomoci Rusku v likvidaci syrské krize;
 • umožnit B. Assadopvi a syrské zákonné vládě zlikvidovat teroristy ISIL;
 • vytvořit jednotný Kurdistán jako otázku nastolení historické spravedlnosti.

 

Jinak se Evropa nedokáže vyhnout vytvoření Evropského islámského chálifátu.

 

Pokud:

 • chce Evropa přežít, musí se odpoutat od USA a spolupracovat s Ruskem;
 • nechce, pak přijde o svoji kulturní identitu a pak i o státnost.

Příchozí obyvatelstvo (migranti) jsou z různých států, s různými jazyky a zvyklostmi, jsou nositeli jiné kultury.

V Evropě tak vznikne nová tavící pec, jako tomu bylo v USA.

5/ Postavení a možnosti Ruska

 • svého času udělal GP svým nástrojem židy. A dříve se říkalo, že za všechno mohou židé. Teď zase za všechno mohou Rusové. Nabízí se tedy otázka, zda GP by si udělal z Rusů podobný nástroj a jak tomu čelit;
 • ve skutečnosti takové nebezpečí nehrozí. To souvisí s uplatňováním ruské konceptuální moci, s ruskou koncepcí řízení globální úrovně odpovědnosti, která je zpracovaná a vyjádřená i v lexikální formě.
 • Právě proto když GP plánoval dobytí Ruska, neměl v úmyslu zachovat ruské obyvatelstvo. Měl v úmyslu ho zlikvidovat v občanské válce, ve vnější válce, hladem a zimou.
 • A měl přitom v plánu dovážet do Ruska na práci ve zdraví škodlivých provozech, k dobývání surovin atd. pracovní biomasu z jiných klimatických regionů. Pro dovážené lidi by bylo toto prostředí zhoubné, čímž by se urychlilo vyhlazování biologických zdrojů naší planety. A navíc by z toho měl GP užitek v podobě surovin a výrobků.
 • GP zná ruské pohádky a chápe neperspektivnost použití Ruska jako svého nástroje. On ví, že ti různí Rogozinové, Šuvalovové a mnozí další nedokáží řídit Rusko v zájmu USA nebo GP. Oni jsou připraveni sloužit komukoliv, je jich však velká menšina. A ač se snaží vytvořit o sobě obraz patriotů, tak se tento jejich portrét rozsype před očima, když se podíváte na jejich činy. A každého člověka je třeba soudit podle jeho činů, ne podle jeho slov.
 • Co se tedy skrývá za tvrzením, že za všechno mohou Rusové? Tak:
 1. je třeba skrýt nástroj řízení GP a židé tím nástrojem byli a zatím pořád jsou. Jejich funkce je zatím jen slabě přenášena na scientology. A to proto, že čím je u takových řídících procesů globální úroveň odpovědnosti (za) jejich řízení, tím více setrvačné jsou tyto procesy a nelze je nahradit naráz. Je třeba to zavádět velmi pomalu, což koliduje s životem (délkou života) lidských pokolení. Protože, jak je vytvářena kádrová základna? Jak je vybírána? Ať už je to na Západě či u nás v Rusku, je vždy klanově-korporativní. Zásadní výměnu židů za scientology je sice možné provést rychle a kvalitně, muselo by být ale krvavé. Bylo by nutné provést globální holokaust. A v tom jim překáží Rusko, které jim to neumožňuje, ať se Izrael snaží, jak chce, aby se ta válka na likvidaci všech židů rozpoutala. Izrael dělá, co může, aby metodou 2 přihrávek Irán odpověděl a dopadlo to jako v tom vtipu: „Já myslel, že už to začalo“. Protože jakmile jednou proběhne útok na Izrael, spustí se globální holokaust židů po celém světě. Jen Rusko jim brání v realizaci tohoto scénáře. A židé jsou stejně jako dříve nástrojem řízení globálního významu Globálního prediktoru. Aby si toho lidé méně všímali, protože u i tak byl příliš zviditelněn, takže na celém světě se vykřikuje: „židé, židé, za všechno mohou židé….“. Existují antisemitské kruhy, které jsou speciálně finančně přiživované, aby to vykřikovaly. V Rusku je to jasné …… I na Západě jsou vytvořeny takové struktury, které jsou udržovány v horkém režimu.
 2. Aby se se do určité míry snížil stupeň tohoto antisemitismu na Západě, byl jim předhozen společný nepřítel, kvůli kterému je možné ty židy ještě chvíli přetrpět. A tím je Rusko. Rusko bylo vždy nepřítelem Západu. Po dobu posledního tisíce let všechny strukturní aliance a všechny strukturní kroky Západu vždy měly protiruský, protisovětský charakter. Ať už šlo o cokoliv.

 

Jak řekl Brzezinski: „Nedělejme si iluze, že jsme vyhráli válku nad Sovětským svazem, ať už to bylo jakkoliv, vždy jsme bojovali proti Rusku v podobě Sovětského svazu“.

Proto ten humbuk okolo Ruska řeší 2 úkoly:

 • jako první – zakrýt nástroj a snížit napětí okolo tohoto nástroje, dokud není možné začít s globálním holokaustem a
 • jako druhý – upevnit protiruské nálady na Západě, aby tak znemožňovali možnou vzájemnou dohodu a Putinovi ztížili jeho práci a realizaci globálního řízení.

 

Konec druhého dílu…

V dalším díle se ještě podíváme na „Islamizaci Evropy“


Procházení sérií<< Výklad V. V. Pjakina na téma globalizace, Globálního prediktoru a postavení Ruska – 1. dílVýklad V. V. Pjakina na téma globalizace, Globálního prediktoru a postavení Ruska – 3. díl >>

Autor příspěvku: Ing. Jaroslav Tichý