Koronavirus je rasistický a taky genderově nekorektní

Takový závěr v duchu nadpisu tohoto článku si snadno učiní trpělivý posluchač naší patrně nejosvětovější rozhlasové stanice ČR Plus. Velikonoční vysílání média mluveného slova mohlo citlivější vnímatele seriózních informací snad až vyděsit.

 

Není to fér! Euroameričani asi virus podplácejí…..

Citací ze zahraničních zdrojů bylo redaktory ČR Plus doloženo, že mikroskopický pandemit kosí ve Spojených státech amerických zejména afroamerické obyvatelstvo. Američtí vědci a s nimi i naši rozhlasáčtí tlampačové uvedenou skutečnost rozhořčeně komentovali tak, že jde o důkaz nerovného postavení černošského a bělošského obyvatelstva v jinak nejpřednější demokracii světa.

Čtenář se nyní nemýlí. V oprávněném horlení plusový komentátor skutečně místy používal i rasisticko- nekorektní výrazivo jako – černošské obyvatelstvo nebo přímo i sociální vulgarismus – černoši. Každé malé dítě přece už dnes ví, že Američan tmavšího zabarvení se správně nazývá afroameričan. Vysvětlení, proč běloch zůstává stále bělochem (příp. bělošským machistou, sexistou, rasistou) a nikoli euroameričanem, tak trochu chybí, ale humanitárně orientovaná vědecká obec s vysvětlením jistě brzy přispěchá.

Ale zpět k věci. Ono je to skutečně možné, že virus zabíjí na té nesprávné straně hlavně proto, že sociální postavení oné vrstvy obyvatel je jiné, než té druhé, méně postižené. Myšlenky určité části vědecké obce z přírodovědné a nikoli humanitní oblasti o tom, že barevně odlišní lidé mohou mít snad i rozdílné imunitní predispozice budou jistě plytké. Netřeba raději zkoumat tímto směrem, zvláště, když takové kacířské názory již předestřela i na vlnách ČR Plus část našich bílých vědců.
Také již bylo odhaleno, že virus více postihuje muže, než ženy. K tomuto výběru přednostně mužských obětí však nikdo zasvěceně neprotestoval. Jakýsi český sociolog dokonce dovozoval, že u nás to může být dáno větší spotřebou alkoholu a tabákových výrobků ze strany mužské populace, čímž tato pak bude více oslabena a viru méně odolná. A je jasno. My, Češi více hulíme a chlastáme než Češky, tak jaképak štráchy – vše vysvětleno. (A ještě si to i zasloužíme!)

No ale v USA? Zde takové měřítko vůbec nelze použít. Že by afroameričtí muži více hulili a chlastali než machističtí etc. běloši? Vyloučená věc! Všichni přece známe Baracka Obamu, Michaela Jordana, Martina Luthera Kinga a další! Prostě.. – to zkrátka nepadá do úvahy. Možná, že zavilý virus bude ve své podstatě rasistický.

 

Chce to taky ten jakoby správný jakoby novinářský jakoby styl…

Nějak se to musí proto i správně slovně podchytit a jazykově vyjádřit. Třeba přebohatá čeština je úplně ideální ke korektnímu označování a výstižné identifikaci korektních a genderově vyvážených pojmů. Redaktoři ČR Plus by se toho mohli snadno ujmout, vždyť už dnes mají v novotvarech pořádný náskok před jinými médii, dokonce i před sesterskou Českou (nejveřejnoprávnější a noufejkovou) televizí.

Ale je tomu tak! Taková Zuzana Tvarůžková nebo Daniel Takáč sice v Interview ČT-24 správně genderově prostřídávají debatující, ale to výrazivo! Ten neumětelský způsob vyjadřování a zcela pokleslý nogender jazyk! Například jsou schopni ohlásit, že tehdy a tehdy je či byla jejich hostem(!) Helena Válková nebo Marie Benešová….!

Tak to v ČR Plus nelze. Tam se u dam vžil zcela korektní genderově vyvážený pojem – hostka! Není to krása? Po pravdě – nám méně vzdělaným – je třeba dopřát trochu času, abychom uvykli správně progresivní mluvě. Dokonce se může stát, že při prvním sluchovém kontaktu s pokrokovým novinářským stylem může těm méně zasvěceným i zaskočit, poslouchají-li osvětu například při přestávce na svačinu. Ale nakonec se to poddá. Když se to správně podá.

Je ale určitě úlevou, že některá slova spíše literárního významu už se běžně nepoužívají a tudíž genderové úpravy nevyžadují. Navíc původní povolání, z nichž byla odvozena, se už dnes u nás nevyskytují. Třeba ras neboli pohodný. Což o to. V druhém tvaru je pohodná jazykově správně a genderově vyvážený výraz. Ale raska? Zní to zvláštně a navíc – mohlo by to snad vzbuzovat i jakési rasistické, konotace, nedejbože asociace…. Fuj! Raději pryč od rasky.

Ještě že se už u nás taky nepopravuje. Určitě by sufražetské lobby usilovaly o to, aby k smrti odsouzené zločince mohly popravovat i katky. No, ono to tak trochu máme sluchově zažito jinak, vlastně jako zdrobnělou podobu krásného jména Kateřiny, co pak s tím…? Snad trošku od útlého věku vyučovat modernojazyku již mladou generaci. Kapku přepsat literaturu, film i hudbu. Nakonec – proč by i v historických materiálech nemohla třeba vystupovat transgender lesbická katka českého národa Reinharda Heydrychová?

Také získáváte pocit, že na vás něco leze? Že by koronaviryně?

 

Svatopluk Otava, komentátor ANS

 


 

 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil