JAK SE BRÁNIT PŘI NENOŠENÍ ROUŠEK VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, odbor právní

Sokolovská 42/217

190 00 Praha 9

Vážení,

vznáším tímto stížnost na Dopravní podnik hlavního města Prahy a Vašeho zaměstnance, který se mi odmítl představit. Na můj argument, že jedná protiprávně, mi bylo sděleno, že mluví za DPHP, tedy kontroluje dodržování nařízení.

Dne 8.2. 2022 jsem cestovala v autobusu č.191 z Petřin ve směru stadion Strahov.

V 8:23 minut jsem nastoupila do linky č.191, kde jsem byla požádána z nahrávky o nasazení respirátoru, vzhledem k mému přesvědčení jsem tak neučinila.

Na následující zastávce jsem byla stejným způsobem požádána ještě jednou. Opět jsem nevyhověla. ŘIDIČ ODMÍTL JET DÁLE A VYKÁZAL MNE Z VOZIDLA. Byla jsem nucena uposlechnout, neboť jsem nechtěla narušit plynulost provozu a zdržovat spolucestující.

Kopii zaplaceného platného jízdného přikládám v kopii.

Tímto jednáním mi vznikla psychická a finanční újma, fyzická ne, neboť jsem si respirátor nenasadila.

Podotýkám, že pokud mě kontroluje revizor, nikdy po mě žádný respirátor nechce, jinak bych byla k tomuto kroku nucena již dříve.

Pro Vaši informaci:

Zákaz pohybu a pobytu ve vnitřních prostorech bez ochrany dýchacích cest je založen na mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví aktuálně ze dne 29.06.2021 vydaném pod č.j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN.

Toto bylo ústavním soudem zrušeno v létě loňského roku.

Opatření i) zakazuje ii) pohyb a pobyt iii) bez ochranného prostředku iv) všem osobám.

Opatření tedy neukládá žádnou povinnost provozovateli MHD, ale zakazuje každému jednotlivci, aby se pohyboval nebo pobýval ve vnitřních prostorech bez ochranného prostředku.

Opatření neukládá žádné povinnosti provozovateli MHD a nezakládá mu žádné pravomoci, jako například pravomoc dodržování tohoto nařízení kontrolovat nebo snad jakýmkoli nátlakem vynucovat.

To, zda se někdo pohybuje nebo nepohybuje bez ochranného prostředku dýchacích cest, je jen a pouze odpovědností této osoby.

Jste veřejnou, placenou službou občanům, ne vlády. Žádám Vás o nezaměňování vládního nařízení za zákon.

Vaši odpověď očekávám v řádné lhůtě.

 

Věra Bouřová

 

 

V Libušině dne 8.2.2022

 

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS