Kdo vlastně velí Armádě ČR ?!

Ústava ČR hovoří jasně, stručně a jednoznačně: Prezident republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil. Čl. 63, písm. c).

V souvislosti s korespondencí s náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajorem Ing. Janem Kaše, MSc. se naskýtá otázka: kdo je vlastně vrchním velitelem Armády české republiky ? Ústava ČR hovoří jasně, stručně a jednoznačně: Prezident republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil. Čl. 63, písm. c). Z níže uvedené korespondence však plyne něco jiného. Na krátkou a jasně formulovanou elementární otázku nedostanete jasnou a jednoznačnou odpověď !

Ing. Pavel Mužný, předseda
SPR – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska

 

Přílohy:

 Otevřený dopis prezidentu Zemanovi
Odpověď generálmaj. Jana Kašeho 25. 4. 2017 
(včetně Dopisu o záměru o afilaci) 
 Otevřený dopis č. 2 prezidentu Zemanovi 24. 5. 2017
Odpověď generálmaj. Jana Kašeho 27. 6. 2017 
 Otevřený dopis č. 3 prezidentu Zemanovi 27. 4. 2018
Odpověď generálmaj. Jana Kašeho 21. 6. 2018 

 


  
  

Autor příspěvku: ans