Jaderná válka je srovnatelná s elitami řízenou změnou klimatu.

„Jaderná válka není o nic horší než změna klimatu.“

Toto prohlášení učinil v neděli 25. července nejvyšší diplomat Washingtonu Antony Blinken v 60minutovém australském televizním rozhovoru.

 Změna klimatu nehrozí jadernou radiaci, která může přetrvávat roky. Ozbrojená změna klimatu , jak se uplatňovala nejméně poslední tři roky – ale dávno předtím v menší míře, je ale stejně destruktivní.

To, co se dnes prodává západní populaci jako změna klimatu, je přísná aplikace člověkem vytvořené environmentální modifikace – ENMOD, nazývané také geoinženýrství.

Myšlenka klimatické manipulace byla propagována s Římským klubem na počátku 70. let a byla výslovně zdůrazněna v nechvalně známé zprávě „Limits to Growth“ (1972).

Odhaluje možnost exponenciálního ekonomického růstu a populace s omezenými zásobami zdrojů a přidává k údajné „kalamitě“ změny klimatu způsobené CO2 – jak se svět stále více industrializuje, vše je založeno na CO2 vycházejícím z uhlovodíkových paliv a dalších skleníkových plynů.

Jen pro pořádek a pro připomenutí – dnes stále 85 % veškeré energie používané na světě pochází z uhlovodíků. Podobně vysoký podíl uhlovodíkové energie pro pohon světa pravděpodobně zůstane po dalších 30 až 50 let, pokud světová ekonomika nebude záměrně spuštěna do kolapsu (protože dnes a zítra neexistují ŽÁDNÉ životaschopné energetické alternativy).

A velitelé šílenců, prosazujících změnu klimatu, jsou si toho dobře vědomi.

Kdo ví, zda celosvětový ekonomický zánik není záměrem vládnoucí elity, která v současnosti předstírá, že řídí běh lidstva a Matky Země.

„Limits to Growth “ je plánem pro Agendu OSN 2030 a Velký reset WEF jeho implementační nástroj, vlhký sen Klause Schwaba. „Čtvrtá průmyslová revoluce“ – tedy digitalizace, transhumanismus, robotizace a umělá inteligence (AI ) – je prý pro blaho lidstva.

Závěry Římského klubu a všechny další tzv. „odborné“ závěry  – které aktivně propagují „masovou redukci populace“ – jsou všechny založeny na počítačových modelech.

Počasí Warfare

Počítačové modely vám vždy poskytnou požadovaný výsledek. Závisí na vstupech vytvořených člověkem, které lze upravit podle požadovaných výsledků. Dokonce i vysoce sofistikované počítačové modely, až po umělou inteligenci (AI), jsou lineární v závislosti na počátečních lidských vstupech.

Jen jako anekdota Světová banka – a to platí pravděpodobně pro většinu dalších mezinárodních multi- a bilaterálních organizací – nechává počítačové modely určit, zda je „rozvojový projekt“ ekonomicky životaschopný. Počítačové modely také do značné míry vytvářejí základ pro projekce hospodářského růstu a dluhu zemí.

Práce v terénu, rozhovory s lidmi, kteří žijí a pracují v reálném světě – to vše ukazuje, jak chybné mohou být a VŽDY jsou počítačové modely.

Takto vykonstruované „reality“ jsou často daleko od pravdy, ale jsou skvělými nástroji k manipulaci s myslí celé populace. Patří do inventáře „sociálního inženýrství“ Tavistock Institute v Sussexu v Anglii, což je údajně nezisková charitativní organizace, která aplikuje sociální vědy na současné problémy. Vznikla po válce v roce 1947 na základě grantu Rockefellerovy nadace. Je to však světové centrum pro masové vymývání mozků a aktivity sociálního inženýrství. Je to sofistikovaná organizace, která má za cíl utvářet osud celé planety a v tomto procesu změnit paradigma moderní společnosti. Existuje celosvětová síť Tavistock, která zcela konkrétně prosazuje metody vymývání mozků a psychologické války. Díky napojení na americké výzkumné ústavy, think-tanky a farmaceutický průmysl má Tavistock velký dosah.

 

Dnešní šíření strachu ze změny klimatu 24 hodin denně 7 dní v týdnu – poskytuje dokonalý základ pro Agendu 2030 a Velký reset . Vše je plánované, samozřejmě – pro „sníženou populaci“ a nový světový řád – s ekonomikou v podstatě fungující pro elitní monstra – můžete je také nazývat korporátní a finanční monstra a jejich lokajské politiky, kteří pro ně řídí svět.

„Změna klimatu“ se prodává masám jako člověkem způsobená ničení planety na bázi CO2. Ale ve skutečnosti je to člověkem vytvořené počasí/klimatické inženýrství . Tyto technologie ENMOD mají svůj původ ve 40. letech minulého století.

Od té doby se staly natolik sofistikovanými, že některé z těchto technologií fungujících prostřednictvím satelitů nezpůsobují jen katastrofální jevy počasí, ale mohou také vyvolat zemětřesení. Je široce podezřelé, že zemětřesení a propastné ničení  v Turecku v únoru 2023 (téměř 100 000 mrtvých), stejně jako zemětřesení na Haiti v roce 2010, byly geoinženýrské projekty.

Totéž platí pro strašlivé monzunové záplavy v Pákistánu v červnu, červenci a srpnu 2022.

Bohužel jen málokdo dokáže a je ochoten pochopit tento tvrdý fakt . Nevěří – často psychologicky zablokovaní – že politici, takzvaní vůdci po celém světě, doslova všech členských zemí OSN, jsou kupováni, donucováni nebo je jim vyhrožováno, aby jednali a lhali jednotně – jako celý systém OSN.

To, že nám neustále lžou a podvádějí kvůli jejich chorobným a psychopatickým touhám po moci a kontrole a kvůli výhodám velitelské elity, není nic nového.

Každým dnem jsme svědky toho, jak se počasí a klima využívají ke zničení infrastruktury, potravinářských plodin, lidských životů , jak vytvářejí bídu – přesně tam, kde korporátní elita chce z důvodů svého zájmu dosáhnout vyhlazení.

Geoinženýrská změna klimatu může být zaměřena jako atomová bomba a zničit nejen životy, ale i infrastrukturu podporující život, potraviny, zdroje vody a energie – stejně jako lidské životy.

Obyvatelstvo jako celek nemá ponětí o původu katastrof, které jejich životy stále více omezují, utlačují a zotročují. Veřejnost vůbec nenapadne sledovat elitu, jak bezohledně létá po celém světě v soukromých letadlech, používá flotily skvělých aut hltající palivo a stejně tak jachty hltající palivo jen pro své potěšení.

Jako vždy je to ale na nás, lidech, abychom převzali odpovědnost za své životy a vystoupili z říše zrady našich politiků a těch, kteří jim velí.

 

ZDROJ ZDE:
https://www.globalresearch.ca/is-nuclear-war-comparable-to-climate-change/5827647

 

 

Peter Koenig  je geopolitický analytik a bývalý hlavní ekonom Světové banky a Světové zdravotnické organizace (WHO), kde působil více než 30 let po celém světě. Přednáší na univerzitách v USA, Evropě a Jižní Americe. Pravidelně píše do online časopisů a je autorem knihy  Implosion – Ekonomický thriller o válce, ničení životního prostředí a korporátní chamtivosti; a  spoluautorka knihy Cynthie McKinneyové „Když Čína kýchne:  Od koronavirového uzamčení po globální politicko-ekonomickou krizi“ ( Clarity Press – 1. listopadu 2020). Peter je vědeckým pracovníkem Centra pro výzkum globalizace (CRG). Je také nerezidentem Senior Fellow Chongyang Institute of Renmin University v Pekingu. 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS