Globálna Anti-NATO koalícia vydala v Ríme rezolúciu, ktorá vyzýva na zrušenie NATO

V západnom mainstreame, ktorý NATO glorifikuje, niet o tom ani slovo! V Ríme na anti-NATO medzinárodnej konferencii bola odsúhlasená spoločná rezolúcia.
Konferencia sa konala cez víkend 27. a 28. októbra v Ríme za mier vo svete a proti NATO. Bola dohodnutá rezolúcia. Účastníci konferencie veria v skorú porážku NATO na Ukrajine.

Politika impéria USA/EÚ ohrozuje mier vo svete a vedie k tretej svetovej vojne. Aktivisti po celom svete sa snažia zastaviť NATO.

Dole je časť textu rezolúcie podporovanej organizáciami z každého kontinentu.

Delegáti zo 40 organizácií a jednotlivci z 25 krajín sa 27. a 28. októbra 2023 zišli v Ríme, aby diskutovali o príčinách súčasnej vojny na Ukrajine, o vplyve vojny na medzinárodný mier, o hrozbách NATO pre svet a o naliehavých úlohách koalície v boji proti NATO za dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru.

Závery konferencie:

• Agresívna politika Spojených štátov a ich najbližších spojencov (Západ) je príčinou vojny na Ukrajine a ako vidíme v Palestíne, tak ženie ľudstvo na pokraj tretej svetovej vojny.
• Na udržanie svojho unipolárneho svetového poriadku potrebuje Západ imperialistickú dominanciu. Jeho cieľom je premeniť veľkú väčšinu krajín sveta na svoje vazalské štáty, výsledkom čoho je neokoloniálny medzinárodný systém.
• Imperialistická elita používa pseudoprogresívnu ideologickú masku „demokratickej globalizácie“, vydáva sa za ochrancov ľudských a občianskych práv a usiluje o zvrhnutie národných štátov, čo potrebuje pre svoju dominanciu.
• Využíva inštitúcie ako EÚ, Svetová banka, MMF a WEF na presadzovanie svojej ekonomickej dominancie a NATO na presadzovanie svojej vojenskej dominancie.

Západ funguje v tomto rámci:

• Útočí na Rusko s jasným cieľom zničiť ho ako suverénny štát a rozložiť ho na skupinu slabých klientskych štátov, ktoré by potom vmanévroval do pozície vazalov.
• Obklopuje Čínu vojenskými základňami, vojnovými loďami a novými vojenskými alianciami; eskaluje predaj zbraní na Taiwan a pokračuje v provokáciách v Juhočínskom mori s cieľom prinútiť Čínu k vojenskej odpovedi, ktorá môže slúžiť ako zámienka na vojnu.
• Pokračuje vo vojnových provokáciách okolo Kórejského polostrova.
• Podporuje Izrael, jeho hlavný nástroj pre jeho neokoloniálnu politiku na Blízkom východe na vyhladenie palestínskeho ľudu a prinútenia Iránu k vojne.
• Udržiava okupáciu Iraku, udržiava konflikty v Jemene, Sýrii, Líbyi, Libanone – a predovšetkým pokračuje v okupácii Palestíny.
• neustále drancuje Afriku a Latinskú Ameriku, nastoľuje bábkové vlády a podnecuje svoje klientske štáty k invázii do nezávislých krajín – napríklad v oblasti Sahelu.
• Využíva ozbrojené milície pri operáciách zmeny režimu a organizuje atentáty na ruských a iránskych intelektuálov, politikov, vedcov a novinárov; vykonáva teroristické akcie, ako napríklad vyhodenie do vzduchu Nord Stream 2.
• Pokusy udusiť ekonomiky krajín, ktoré sa stavajú proti imperializmu prostredníctvom nezákonných jednostranných donucovacích opatrení (UCM), bez ohľadu na katastrofálne dôsledky pre obyvateľstvo týchto krajín a pre pracujúcu triedu a všetkých chudobných aj na samom Západe.
• USA už použili jadrové zbrane, a to nielen v Hirošime a Nagasaki, ale aj zbrane s ochudobneným uránom (DUW) proti Iraku, Srbsku a teraz Rusku. DUW trvalo kontaminuje krajinu.
• Z týchto dôvodov predstavujú západné elity neustálu hrozbu pre mier,
rozvoj sveta a ohrozujú existenciu samotného ľudstva.

Postoj konferencie k súčasnej vojne na Ukrajine:

Vojna na Ukrajine sa nezačala 24. februára 2022, ani prevratom v Kyjeve v roku 2014, ktorý vyvolali USA, ale ešte skôr, a to rozšírením NATO do východnej Európy. Špinavé vojny v Juhoslávii a rozpad kedysi najsilnejšieho balkánskeho štátu, začatie vojen na Kaukaze, to všetko boli fázy toho istého USA projektu.

Vojna USA proti Rusku sa začala už bezprostredne po rozpade ZSSR, ktorý bol presadený proti vôli jeho občanov.

Formovanie nových hraníc vo východnej Európe a Strednej Ázii bolo presadzované proti medzinárodnému právu.

 

ZDROJ

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS