Informační válka v ČR v přímém přenosu

Všechna mainstreamová média v ČR, včetně České tiskové kanceláře, České televize a Českého rozhlasu – tedy tři veřejnoprávní média, která si platíme my všichni obyvatelé svými vlastními penězi –  zcela bez zábran používají fake news. Jejich lžím a zavádějícím informacím se ale dle zákona korektnosti musí říkat pravda.

ZDE: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/kdo-ovlada-tisk-televizi-ovlada-lidskou-mysl

Cituji: „Opakovaná nepravdivá vyprávění nechávají dlouhodobé stopy. Co uráží nejvíc je, že všechny lži jsou na jedno brdo. Odkud vlastně sdělovací prostředky takzvaného hlavního proudu ví o světě, co o něm píšou a ukazují? Ze tří světových tiskových agentur, usídlených v New Yorku, Londýně a Paříži, které pojí ideologie a mocenské zájmy. A tyto tři tiskové agentury vedou infomační válku ve prospěch hrstky světové elity proti zbytku světa. A všichni to naprosto zřetelně vidíme v informačním poli ČR.

Informační válka – jako každá jiná válka – vždy realizuje plně všechny funkce řízení. A řídit je možné jen takovou společnost, jejíž většinové reakce jsou – po náležitém informačním zpracování –  předvídatelné! A proto jsou veškerá mainstreamová média řízena globálními neoliberalisty – a to i v ČR. Všechny mainstreamové  informačně-algoritmické kroky zabezpečují jisté chování většiny lidí a to prostřednictvím  nepředávání pravdivých informací.

Všechny hlavní světové sdělovací prostředky, které jsou jakoby zárukou legitimity a pravdivosti, se vždy zabývají stejnými událostmi, se stejným úhlem pohledu a podávají údajně stejná svědectví. Podle statistik je  přes 80 %  všech zpráv ve prospěch USA, EU a světové elity. Ostatní zprávy bývají označovány jako lži – tedy fake news.

Zde jsou tři tvůrci všech světových informačních zdrojů:

Americká Associated Press (AP) – dvě stě šedesát poboček ve sto šesti zemích se čtyřiceti tisíci zaměstnanci. Zprávy AP používá  tisíc tři sta sdělovacích prostředků, které ovlivňují víc než polovinu lidstva. Agenturu provozují soukromníci.

Agence France-Press (AFP) – dvě stě poboček ve sto padesáti státech, v nichž pracuje dvanáct tisíc žurnalistů, kteří  rozesílají pět tisíc zpráv a komentářů denně tisíci tři sta jejich šiřitelů ve sto dvaceti zemích na pěti kontinentech. Agenturu provozují soukromníci.

Reuters – pobočky ve sto zemích a čtyřicet pět tisíc zaměstnanců, jejichž zprávy čte miliarda lidí denně.. Agenturu provozuje soukromník.

Všechny tři agentury zásobují informacemi celý svět a všechna světová média – tedy i naši ČTK, ČT a ČRo.

Klíčové sdělovací prostředky jsou prakticky všude v rukách  oligarchie, která má bytostný zájem, aby nebyl podrýván stávající neoliberální parazitický kapitalistický systém. Nadvláda světových agentur vysvětluje, proč se události, které neladí s báchorkami  EU/USA/NATO, nikdy nedostanou do tisku a televize, ale  na druhou stran se každá stokrát opakovaná lež jednoho z těchto globálních agenturních zdrojů  stává velmi rychle  „pravdou“.

Například Fred Bridgland o svých zkušenostech válečného reportéra v Angole říká: „ Naše zprávy byly založeny na oficiálních sděleních. Teprve po letech jsem se dozvěděl, že je skládal člověk ze CIA, který seděl na velvyslanectví, a že neměly nic společného s pravdou.  Abych to řekl natvrdo, v agentuře můžeš uveřejnit  jakoukoli sračku a dostane se do novin.“ ZDROJ: Angola : Don’t simplify History, inteview,  All lAfrica ( 2002)

Noviny, časopisy, radiové a televizní stanice jsou pro vládnoucí  systém  nástrojem politické a ekonomické moci. Všechny upřednostňují geopolitické zájmy atlantického spojenectví, neboť jak státy, tak oligarchie odvozují svoji existenci od  transatlantické politické a bezpečnostní struktury, která, spočívá na USA.

Kdo ovládá sdělovací prostředky, ovládá lidskou mysl. Podle toho kdo jaké názory zastává, poznáme, co čte a poslouchá.

V ČR na bojiště informační války vstoupilo odvážně několik alternativních médií, která jsou financována pouze svými čtenáři nebo posluchači a ne žádnou z parlamentních stran (mimochodem naprosto všechny parlamentní strany si jistá média financují – a to nejrůznějšími způsoby). Prvenství české skutečně zcela nezávislé mediální scény patří jednoznačně Svobodnému vysílači CS, který se skládá z několika nezávislých amatérských studií a poskytuje široké spektrum informací politických, kulturních, historických a dalších. V mnoha směrech má vysílání SV CS vysokou profesionální úroveň a co se týče pravdivého informování veřejnosti, pak – obrazně řečeno – přesahuje mainstream v ČR o několik koňských délek. Tvůrce tohoto projektu, provozovatelé studií a redaktoři i spolupracovníci si zaslouží obdiv za svoji dobrovolnou činnost. Jejich zásluha na tvorbě pravdivého informačního pole v ČR je hodna úcty.

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil