Stanovisko ANS k falzifikaci 2. světové války

STANOVISKO ANS K PROHLÁŠENÍ MINISTRŮ ZAHRANIČÍ 11 STÁTŮ

PROTI FALZIFIKACI VÝSLEDKŮ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

 

ANS souhlasí s Prohlášením ministrů zahraničí 11 zemí, které bylo přijato u příležitosti 75. výročí vítězství nad fašismem ve 2. světové válce na jednání OBSE v Bratislavě ve prosinci 2019.

Ministři zahraničí Ázerbájdžánu, Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Ruska, Srbska, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu v rámci Rady ministrů zahraničních věcí přijali společné prohlášení, ve kterém jsou odsuzovány pokusy o falzifikaci výsledků 2. světové války, která byla jedním z nejkrutějších a nejkrvavějších konfliktů v dějinách a přinesla lidstvu strašlivé utrpení.

ANS odsuzuje fakt, že se k Prohlášení nepřipojila vláda České republiky, jejíž obyvatelé měli být dle nacistických plánů vyhlazeni. Odsuzujeme skutečnost, že toto Prohlášení ignorují všichni poslanci PS PČR a všichni senátoři, včetně všech parlamentních i neparlamentních politických stran.

Členové a sympatizanti ANS jsou rozhořčení zřejmým porušování zákonů ze strany některých českých politiků a politických stran a jejich snahou rehabilitovat a dělat hrdiny z nacistických zločinců a jejich spolupachatelů.  Zároveň jsme znepokojeni skutečností, že policie i státní zastupitelství toto veřejné porušování zákonů zcela ignoruje a nekoná.

Hrdinství vítězných vojáků druhé světové války a jejich sebeobětování musí být věčným poselstvím pro budoucí generace. Je nezbytné budovat svět na zásadách spravedlnosti, rovnosti a nedělitelné bezpečnosti! Považujeme za rouhání všechny projevy neúcty k památkám vojáků a velitelů Rudé armády. Odsuzujeme zneuctění památky těch, kteří položili svůj život za osvobození Evropy od nacistů. Vandalismus vůči pamětním místům nelze nijak omluvit.

Odsuzujeme přepisování historie a příčin 2. světové války a zásluh Rudé armády při osvobození velké části Evropy, včetně naší země. Toto přepisování dějin direktivně zavádí EU. Evropský parlament schválil dne 18.9.2019 Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které lživě přepisuje dějiny. Dokument má číslo 2019/2819. Toto evropské usnesení dává na stejnou rovinu vinu Německa a Sovětského svazu při zahájení 2. světové války a zcela pomíjí význam Sovětského svazu na poražení nacistického Německa a v některých bodech z něj dělá dokonce hlavního viníka.

V dokumentu je například zcela vynechána Mnichovská dohoda a nikde není uvedeno ani datum 1.9.1939, kdy skutečně vypukla 2. světová válka napadením Polska nacistickým Německem.

Zato dokument zdůrazňuje, že druhá světová válka byla zahájena v bezprostředním důsledku smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení ze dne 23. srpna 1939, (pakt Molotov-Ribbentrop) a že „jejím prostřednictvím si tyto dva totalitní režimy s celosvětovými dobyvatelskými ambicemi“ prý rozdělily Evropu na dvě zóny vlivu. Dále dokument žádá všechny členské státy EU, aby si tento den podepsání paktu Molotov – Ribbentrop  (23. srpna) připomínaly jako Evropský den památky obětí totalitních režimů a aby to v zájmu mladé generace zařadily do osnov a učebnic pro všechny školy.

V dokumentu se dokonce konstatuje, že po 2. světové válce jsme ve střední a východní Evropě žili ve zločinném režimu, který byl stejný jako nacismus.

EP je prý hluboce znepokojen snahami současného ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem, což považuje za nebezpečnou součást informační války vedené proti demokratické Evropě s cílem Evropu rozdělit, a žádá proto Komisi, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření.

Dokument konstatuje, že skutečnost, že v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích (v parcích, na náměstích, na ulicích apod.) pomníky a památníky oslavující totalitní režimy, připravuje půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a pro propagaci totalitního politického systému. To znamená, že pro EP a tedy i českou vládu a celý parlament (jelikož se od usnesení nedistancovaly) je žádoucí odstraňování soch našich osvoboditelů – jako například sochy maršála Koněva.

Národ, který popírá vlastní minulost, nemá ani vlastní budoucnost. A o to patrně stávajícím výkonným politikům ČR jde. Aliance národních sil a její sympatizanti však s takovýmto přístupem k národu a jeho historii absolutně nesouhlasí a důrazně žádají vládu, aby pověřila ministra zahraničních věcí, aby připojil svůj podpis k Prohlášení 11 států proti zkreslování výsledků 2. světové války.

 

V Praze dne 16. 12. 2019

 

  • PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
  • JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 

 

Společné Prohlášení ministrů zahraničí 11 zemí je ZDE:

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3938141

 

Usnesení EP je ZDE:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0097_CS.html?fbclid=IwAR0ExQJTDpz0qkYxYNWBmN535YCG29_r2OrFbMeQd3FK9caG_JtcL0TjMU0

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil
0 0 hlasů
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Komentář v řádku
Zobrazit všechny komentáře
Jiří Molnár
Jiří Molnár
18. 12. 2019 18:36

Souhlasím s Vámi,historie je zkreslována. Jenže to je už dob lidského úsvitu. Jak praví jeden výrok:“ Vítěz píše dějiny.“ A jak popsat slovo historie? Je to snad hromada ověřitelných faktů,které někdo zapsal. Budoucnost si je přečte a vymýšlí ,nebo spíš je upravuje svému myšlení. Válka je jen slovo,aby každý pochopil co to jednoduché slovo znamená. A aby ji význam poznal,musí ji prožít. Bát se,mít hlad,cítit zoufalství z bezbrannosti a ptát se,PROČ? střílí,zabíjejí,kradou a urážejí,vždyť jsou jako já,lidé.
Smutné je, říkalo se ,že slovo je zbraň,dnes už to není pravda. Reklamy a IT technologie sílu slova lámou. Zeptejte se lidí okolo sebe kolik přečetl knih. Statisticky tak jedna kniha na hlavu,no nevím možná i víc na takovou statistiku jsem nenarazil.Hromada písmen a nikdo není moudrý,ovšem teď se dostávám k jádru „pudla“. TO je budoucnost. Co nás čeká? Kdo ví? Budoucnost se nedá číst,je totiž jak mimoúrovňová křižovatka. Já se jen bojím,že náš rádoby evropský parlament vede na cestu špatnou. Zkusím vzít do ruk svůj „selský rozum“ a popsat budoucnost. Nejsem Nostradamus a nebudu psát v hádankách a trapte se. Mám otázku,proč přišla migrační vlna? Hlad?Nedostatek práce,špatná ekonomika,nemít nic,jen ten nejvyšší co je nad námi nás tu posílá….Nevím jak udělat velikou tečku za větou. Tomuto myšlení,se říká fanatizmus. A fanatizmus je zahození svého já,přestávám být sám sebou a stávám se loutkou v rukou jiných. Křičet jeden pokřik a nechat se roztrhat jen proto,aby někdo kdo má moc a peníze se cítil dobře.Všechny prvotní myšlenky se v prvopočátku zdají jako ty pravé?
Jak jsme mi lidé začínali?
Spadli jsme ze stromu,oháněli se klackem.
Dali jsme dohromady partu co zvládne mamuty,což je hromada jídla a jo,našli jsme oheň.
Našli jsme semena a máme obilí,už se tak nemusíme honit za masem.
Vznik prvních válek,boj o území,vznik technologií. Tesař,koželuh? (ten co umí zpracovávat kůže) kovář,pastevec…atd.
A tady je zlom,tady vzniká slovo obchodník,to je ten co nic nevyrobí,jen dává za něco. Zatím jen výměna zboží za zboží. Mít luxus soli,nebo látku co nekouše co si ji oblékneš…
A tak vznikla říše římská 🙂
Pročpak zanikla? Díky svým politikům,teď se dostávám ke slovům který každý zná. Politika ,politik a k tomu patří i slovo demokracie. Je to hlas lidu i když teď už to je jen pojem,lid nemluví. Nemá kdy,musí se starat o to aby přežil.
A zpátky,kdo jsou ti chudáci co k nám do Evropy přijely? Jsou ženy a děti,které ser chtějí vrátit domů ke svým mužům co za ně doma bojují? Ehm ,kecy,proudí tu k nám muži okolo třiceti let. Stačí jednoduché počty. Co čeká Evropu? Držím palce Anglii, to je první země co poznala,že EU je jen využívání trhu a rozdíl mezi měnou. Chce se mi zvracet když vidím jak konsorcia pohlcují státnost. Ta bohužel díky technologiím zmizela. Když se zeptám kohokoliv ,kdo jsi…..najdi si mě na FB