Genderová koalice – Piráti, Zelení, KSČM útočí společně

Vlastně se dá říci, že díky tlaku na direktivní požadavky EU, EK a Evropské rady ohledně Istanbulské úmluvy vyprodávají suverenitu ČR a „pracují“ na zániku Českého národa. Naposledy to dali společně najevo minulé pondělí (2.12.2019) v Jazzovém klubu v Praze, kde se besedovalo na téma: „Svatby pro všechny? Genderová politika“. I když – besedovalo…, no…

 

Když je jazzman „moderátorem“

Snad to bylo i původním cílem organizátorů, leč moderátor akce seniorského věku a kdovíjaké orientace se přičinil, že „beseda“ se zvrhla v reakce panelistů na jeho samomluvu a one man show. Pozvaná veřejnost byla s otázkami prakticky bez šance.

Vstupní informace zněla, že pozvaní hosté představí v prvé hodině své názory i směřování politických subjektů, které zde zastupovali, druhá hodina bude pak vyměřena diskuzi s veřejností. Což o to …, Bc. Robert Vašíček (SPD), JUDr. Monika Čírtková (Trikolóra) a PhDr.Vladimíra Vítová (ANS) na straně vystupující nepokrytě proti uzákonění sňatků a adopcí homosexuálů, jakož i Bc. Anna Gümplová (Zelení), Georgia Hejduková (Piráti) a Ing. Monika Hoření (KSČM) propagující tuto agendu, se svých rolí zhostili dle očekávání.

Když však mělo dojít k diskuzi, pan moderátor měl „ještě otázečku“, potom „doplňující otázečku“ a to vždy rovnou pro všechny trošku překvapené hosty. Nakonec těsně před koncem povolily nervy jedné ze stoupenkyň genderové koalice, prodrala se přes změť židlí i hostů, polapila mikrofon a jak vyplynulo z jejího chaotického expozé, vlastně chtěla jaksi vynadat hlavně Vladimíře Vítové, že připomněla všem hrozivý diktát Istanbulské úmluvy a poddanská ustanovení, která z ní vyplývají českému právu a suverenitě obecně.

 

Zelení soudruzi a pirátské bytosti smýšlejí takto

Co nám vlastně řekli, když už „diskuze“ se smrskla na jeden agitační výlev? Výše uvedené Zelené slečně či paní bakalářce moc rozumět nebylo. Snad jen to, že je stále málo osvěty ohledně LGBT komunity v majoritní společnosti, je mnoho násilí na ženách, ale Zelení jsou i proti násilí na mužích a odsuzují nerovnost platů v profesích.

Příklady nerovnosti neuvedla. Ovšem drmolila rychle (jako Hanáci nebo Plzeňáci), proto ta minimální srozumitelnost, dalo by se říci, že naléhavě na cosi apelovala. Globální oteplování? Ovšem, bylo zmíněno…

Za Piráty se vyjadřovala pozoruhodná bytost, co se právě mění na ženu. No, student(ka?) nikdy nepracovala, ale rovněž vnímá nerovnost platů v profesích, rovněž neuvedla žádný příklad. Také zmínil(a?) osobní angažovanost, kdy chodí „vysvětlovat“ LGBT problematiku do škol (to už máme podivné osnovy, dovolující leckomu vymývat mozečky namísto vyučování oficiálních předmětů…?). Individuum zvící nějakých 185 cm, s mužským ohryzkem i hlasem oděné do holčičí sukénkyo sobě vlídně oznámilo, že je už tedy nejen ženou, ale rovnou lesbou. V souvislosti permanentními kývavými pohyby vždy, když nemělo slovo, se nejen odbornému oku vybaví akutní potřeba hospitalizace díky pokročilé schizofrenii.

Ing. Monika Hoření doložila více než transparentně, že občasné angažmá komunistů za národní nezávislost v dobách, kdy bylo zle, je minulostí. Nyní je opět zle, v kurzu je Istanbulská úmluva, kterou KSČM doma i v Europarlamentu podporuje, poněvadž boj proti násilí na ženách, proti „předsudečné nenávisti“, prroti xenofóbii etc. etc…. je správný, žádná nebezpečí nám prý nehrozí, k ničemu nás nic nezavazuje. Paní inženýrka zcela demagogicky protiargumenty zvrhla až na nesouvisející a stupidní prohlášení, že: „neví, co je na boji proti násilí na ženách špatného“ To totiž nikdo nehlásal. Několikrát usvědčena na místě hlavně PhDr. Vítovou ze lži, jen si bez jakékoli podložené argumentace mlela to, co se dříve příznačně nazývalo marxistickým internacionalismem. Zvláštní rasistické smýšlení pangermána Marxe je docela známo, přesto právě jeho neomarxističtí pohrobci, kteří vládnou v Bruselu komunistům nesmírně konvenují.

 

Ti, co jsou ještě normální…

Bc. Robert Vašíček na téma genderu argumentoval exkurzem do antické historie, kdy připomněl sexuální nevázanosti starořeckých i starořímských elit, které kulminovaly těsně před kolapsem uvedených civilizací. Již ve starověku se sexuální úchylky snažili vládnoucí elitáři aspoň korigovat nabádáním k normálnímu sexuálnímu chování po té, co se mladí potomci vládnoucích vybouří v nevázanostech. Marně. Po mravním úpadku vždy následoval zánik těchto nemocných civilizací a ten hrozí i nám. SPD je jasně proti LGBT sňatkům i adopcím a nebude na tomto postoji nic měnit. K ratifikaci Istanbulské úmluvy má podobně jasný postoj. Nikdy.

JUDr. Monika Čírtková smířlivě oznámila všem, že tolerance většinové populace k homosexuální komunitě byla a je v naší zemi mimořádná, legislativa dostatečná. Adopce dětí homosexuály Trikolóra podporovat nebude, ratifikace Istanbulské úmluvy jejími poslanci nepadá do úvahy. Rovněž si nemohla vzpomenout, v jakých běžných profesích jsou muži mzdově zvýhodňováni oproti ženám. Reakci Zelené Aničky, co se živí jako asistentka dlouhodobě uvolněné zastupitelky Hany Třeštíkové, že třeba v právních kruzích jsou ženy znevýhodňovány, se všichni usmáli, což nesla Anna, jak se zdálo, trošku vztekle…

PhDr. Vítová za ANS tradičně vybavená dokumentací i argumenty doložila, že geneder hnutí pomocí Istanbulské úmluvy a dalších salámových metod přímo ohrožuje suverenitu České republiky. Zejména do češtiny oficiálně nepřeložená Výkladová zpráva jasně závazky účastníků Úmluvy definuje. Vyloženě přikazuje úpravy národních legislativ tak, aby orgány EU mohly intervenovat v signatářských zemích dozorem nad plněními kontroverzních paragrafů. Třeba o tom, že do školních osnov má být zahrnuto účinné „vysvětlování“ o možnosti volby pohlaví, překonávání „tradičních stereotypů“ vnímání mužských a ženských rolí (za to kupříkladu snadno schováte i velikonoční pomlázku k nezkalené radosti našich současných, ale i budoucích muslimských protek… pardon.., spoluobčanů).

Orgán nátlaku a kontroly má dle Důvodové zprávy Rady Evropy (ta už přeložena byla) o prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí i název. Bude se mu říkat Grevio a pravomoci jsou mu předpokládány mimořádné. Vlastně takový evropský Barnevernet (pozn. aut.) Co na tom, že Evropské komisi tentokrát dělá fíkový list Evropská rada, která oficiálně není členem EU? Zato jsou tentokrát členem Evropské rady i USA, takže záoceánské genderové běsnění dostává silnější zelenou i u nás.

 

Filozofie „Gofského proudu“, Prague Pride, to je zhoubné…

Nakonec se v závěrečné fázi dostal ke slovu i autor těchto řádků, aby hlavně moderátorovi připomněl téma besedy a skutečnost, že homosexualita jako vrozený stav je odlišný pojem než homosexualismus, který je stavem získaným v netypických sociálních podmínkách (vězení, zajatecké tábory, móda!). A všem potom i že nikoli homosexuálové, ale homosexualisté jsou nebezpečím pro vývoj společnosti, což se v souvislosti s avizovanou problematikou vůbec neřešilo.

 

Tož tak se dnes v Jazzové sekci diskutuje.

 

Autor článku: Svatopluk Otava • 09. 12. 2019

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil