EU sama organizuje migraci z Afriky do Evropy. Zde jsou fakta.

Jestli si snad někdo myslí, že EU bojuje proti migraci z Afriky, tak se zásadně plete. Naopak! EU ji aktivně a štědře podporuje. Každý z nás má i v těchto podzimních volbách na výběr. Buď volit zástupce politických stran a hnutí, které mají ve svých programech setrvání v EU, a tím zvolit budoucnost naší země jako součást plánovaného evropského chalífátu. Anebo volit zástupce stran a hnutí, které mají v programu okamžité vystoupení z EU, což samozřejmě možné je a nemusí být ani podmíněno referendem, viz článek 5 Lisabonské smlouvy. O zástupcích těchto stran však v mainsteramu neuslyšíte nic, leda slova odsudku.

Jestliže ale voliči, kteří nesouhlasí s migrací africké populace do Evropy a tedy i do naší země, zvolí nelogicky a proti svým bytostným zájmům opět zástupce stran, které chtějí setrvat v EU, pak je naše země definitivně ztracena. A následné lkaní těchto voličů nad tím, jak jen volili menší zlo a jak byli podvedeni, bude jen falešné bědování nad vlastní hloupostí.


Autor: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Publikováno: 13.8.2018.


Evropskou unii nelze zreformovat. Byrokratický aparát EU nelze vyměnit. EU jede stále podle migračních plánů svých a podle migračních plánů OSN. EU krok za krokem tyto plány naplňuje, organizuje a velkoryse finančně podporuje.

1)

Zde je úryvek z rozhovoru předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera, který poskytl v listopadu loňského roku: „Evropa bude v příštích desetiletích jednoznačně potřebovat přistěhovalectví, a proto musíme poskytnout těm – kteří chtějí přijít – právní cesty, jak se dostat do Evropy.“ „Od roku 2014 jsem se vždy vyslovil pro legální migraci. Věřím, že pokud nebudeme nabízet právní způsoby emigrace do Evropy a přistěhovalectví v Evropě, budeme ztraceni. Pokud ti, kteří přijdou – kteří jsou, obecně řečeno, chudí a potřební – nemohou vstoupit do domu Evropy hlavními dveřmi, budou dál procházet zadními okny. Musíme tedy vytvořit legální způsoby, jak mohou přijít do Evropy. A Komise již učinila návrhy…. Evropa bude v příštích desetiletích jednoznačně potřebovat přistěhovalectví, a proto musíme poskytnout těm, kteří chtějí přijít – právní cesty – jak se dostat do Evropy.

ZDROJ – ZDE

2)

Zde jsou úryvky z projevu šéfky evropské diplomacie Federiky Mogherini v Evropském parlamentu ze září loňského roku: “Kdyby migranti v Evropě zmizeli zítra ráno, celé sektory našich ekonomik by se zhroutily. Je zřejmé, že Evropská unie je potřebuje. Musíme nahradit nelegální pašování pravidelným systémem příležitostí a kanálů pro bezpečný přístup do Evropy. Musíme rozšířit práci na globálních kompaktech v oblasti migrace a uprchlíků.

„Pro ty, kteří potřebují mezinárodní ochranu, potřebujeme bezpečné a legální cesty do Evropy. A toto je debata, která je obtížná uvnitř našich vlastních členských států, v našich národních parlamentech. Ale dovolte mi zdůraznit toto: ti, kteří potřebují ochranu, musí mít do Evropy i bezpečné a legální cesty….

V loňském prosinci jsme zahájili program s IOM, který ukazuje první pozitivní výsledky. Počítáme s tím, abychom do konce roku nabídli bezpečnou cestu více než 10 000 lidem z Libye……

Musíme poskytnout alternativu místním komunitám, které se spoléhají na pašování za denní náklady a to například ze severního Nigeru nebo jižní Líbye…. musíme nahradit nelegální obchodování s lidmi a pašování pravidelným systémem příležitostí a kanálů pro bezpečný přístup do Evropy….

A ještě jedna důležitá věc, o které vím, že je velmi nepopulární v našich politických diskusích, ale je to realita naší ekonomiky: kdyby migranti v Evropě zmizeli zítra ráno, celé sektory našich ekonomik by se zhroutily. Je zřejmé, že Evropská unie je potřebuje.

Potřebujeme konzistenci a soudržnost. Potřebujeme, aby členské státy investovaly do tohoto přístupu. Je mi potěšením, že mnozí z nich si uvědomují, jak důležité je investovat do těchto partnerství. Musíme vybudovat globální aliance, abychom tento fenomén zvládli. Před rokem před dvěma roky se jednalo o evropskou krizi migrace. Domnívám se, že dnes znovu začínáme vidět výsledky.

Podařilo se nám zavést některé prvky inteligentní politiky založené na partnerství, které naši afričtí partneři považují za užitečné. Stejně tak jako mezinárodní partneři počínaje IOM, UNHCR a OSN. Musíme rozšířit práci na globálních kompaktech v oblasti migrace a uprchlíků. V příštím roce bude probíhat tento důležitý proces v systému OSN….“

ZDROJ ZDE

3)

A jaké jsou cíle projektu EUROMED – tedy středomořského prostoru jižní (respektive celé) Evropy a severní (respektive celé) Afriky? Regionální spolupráce Sever-Jih a Jih-Jih v oblasti migrace a otázky mezinárodní ochrany (legální migrace, nelegální migrace, migrace a mezinárodní ochrana a azyl).

“Celkovým cílem EUROMED Migrace IV je zavést komplexní a sdílený přístup k posílení účinného dialogu a spolupráce v otázkách migrace, mobility a mezinárodní ochrany mezi partnerskými zeměmi Afriky a členskými státy EU v rámci evropského sousedství, stejně jako mezi samotnými jižními africkými zeměmi. Projekt podpoří členské státy a partnerské země EU při posílení komplexního, konstruktivního a funkčního rámce pro dialog a spolupráci se zvláštním zaměřením na posílení nástrojů a kapacit pro rozvoj a uplatňování důkazů a koherentní politiky migrace a mezinárodní ochrany.”
Početli jste si? Takto strašná a záměrně komplikovaná je totiž mluva oficiálních evropských dokumentů.

ZDROJ ZDE

4)

A na závěr si můžete pročíst celkový materiál OSN – konkrétně kapitola určená Evropské unii: „Náhradní migrace: řešení pro klesající a stárnoucí populace“. Koncept pro Evropu je v realizován ve Scénáři III: „V letech 2000 a 2050 bude do Evropy nutno přijmout 47,4 milionů migrantů, v průměru 949 000 migrantů ročně“.

ZDROJ ZDE

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.


Autor příspěvku: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Předsedkyně ANS