Dopis Angele Merkelové

Paní

Angela M e r k e l o v á

Spolková kancléřka SRN

B e r l í n

V Praze, dne 28. června 2018

Paní kancléřko,

Váš nedávný výrok o „vyhnání Němců“, pro něž prý nebylo „ani morální, ani politické ospravedlnění“, pobouřil milióny českých vlastenců. Za polehčující okolnost odmítají přijmout i jeho vnitropolitické pohnutky. Sílí-li proti Vaší imigrační politice odpor hlavně v Bavorsku, snaha čelit mu nadbíháním těm, koho protihitlerovská koalice vykázala z Československa hlavně do této spolkové země, je vrcholem politického nevkusu. Mocnostem, které tak rozhodly, si to vyčítat netroufáte. Váš výrok, nadbíhající revanšistickým atavismům, míří proti naší zemi. Česká veřejnost to právem chápe jako politickou zbabělost.

„Vyhnány“, aniž to mělo sebemenší „morální i politické ospravedlnění“, byly statisíce Čechů z pohraničí své vlastní země. Drtivá většina jejich německých spoluobčanů nacistické demagogii nejen podlehla, ale stala se i jejím fanatickým nástrojem. Tím více si i my, Češi, vážíme každého Němce, který dokázal nacistické zrůdnosti odmítnout. Ti z nich, kdo o to po osvobození stáli, zůstali našimi plnoprávnými spoluobčany. Transfer těch, komu se nacistický teror nijak nepříčil, byl i nejhumánnější variantou pro ně samotné.

„Osvětimská lež“ je v SRN trestným činem. Za holokaust vyplatila značné odškodnění i Státu Izrael. „Konečné řešení“, plán obludné rasové genocidy, byl připraven i pro nás, Čechy. Naplno se měl realizovat až po válce, krutou daň si však stačil vybrat už v jejím průběhu. Chcete-li, paní kancléřko, vstoupit do dějin česko-německých vztahů světlým písmem, zasaďte se o přijetí zákona, postihujícího i zlovolnou „sudeťáckou lež“. A neváhejte přistoupit i k naplnění dalšího závazku, jejž uložily vítězné mocnosti – úhradě reparací za gigantické škody, způsobené naší zemi nacistickým Německem. „Důvody“, pro něž ji SRN odkládala, jsou ty tam už téměř třicet let. Německo v jejich průběhu bohatne i z českých rukou a mozků. Tím snáz je s to vyrovnat svůj dluh, jehož suma i morální a politické pozadí jsou mimo jakoukoli pochybnost.

To vnese do našich vzájemných vztahů klima, jaké si sousedské soužití zaslouží. Úlitby stereotypům, mrzačícím pravdu o největší tragédii dějin, do nich vnáší jen nové napětí.

Účastníci mítinku před sídlem Velvyslanectví SRN, zastupující více než tucet vlasteneckých a demokratických právnických osob České republiky, které vyhlašují 30. září

Památným dnem vyhnání Čechů z českého pohraničí

Uvedený text byl německému velvyslanci předán dne 28.6. 2018 zástupci českých vlastenců, PhDr. Josefem Skálou, CSc. (KSČM), Ing. Emilem Kulfánkem (ČSBS) a Ing. Ludvíkem Engelem (SLS).

 


Autor příspěvku: Přetisknuto ANS

Příspěvek převzatý Aliancí národních sil. Jméno autora a zdroj článku je uveden v textu.