Kategorické ultimátum nemeckej kancelárky národným štátom: vzdať sa vlastnej suverenity!

Prečo sú naši politici ticho?

V Berlíne sa nedávno uskutočnila konferencia s názvom „Parlamentarizmus medzi globalizáciou a národnou suverenitou“, ktorú usporiadala Nadácia Konráda Adenauera. Na tejto konferencií vystúpila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá okrem iného povedala toto: „Národné štáty dnes musia – alebo povedzme, majú povinnosť – vzdať sa vlastnej suverenity.“ Přečtěte si více o oKategorické ultimátum nemeckej kancelárky národným štátom: vzdať sa vlastnej suverenity!

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění

ANS považuje vyjádření A. Merkelové za naprosto skandální. Zcela jasně jde o snahu o revizi výsledků 2. světové války! Půdu si Německo v ČR připravuje již roky a to za pomoci našich zrádných politiků. Přečtěte si více o oStanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění