Co jsme zač? Koněva necháme špinit v Praze, Henleina v Liberci ponecháme v pamětní knize!

Jako pozůstalého po obětech německého nacismu mne události kolem památníku maršála Koněva, osvoboditele Prahy, nemohou nechat lhostejným. Hanobení památné sochy neustává a druží se tak k hanobením a likvidacím památníků sovětských osvoboditelů, které se nakupilo postupně během třicetiletí nového režimu ve všech větších městech republiky. Připomenu jen namátkou Brno a Pardubice. A spoustu drobných památníků na Moravě, i v Čechách, například Nemochovice nebo Podolí. V Podolí to dokonce došlo tak daleko, že byl zhanoben i kříž, který katolická rodina dala postavit z vděčnosti ruským osboboditelům. O Brně ani nemluvě, po zboření památníku bojů, předtím vystaveném vandalismu to bylo hanobení památníku padlých rudoarmějců v Králově Poli, a neuvěřitelném odstranění pamětní desky na podstavci sochy Osvoboditele.

To v hlavním městě Rakouska, ve Vídni, se chovají k obřímu památníku SSSR s náležitou úctou, a nikoho by nenapadlo ani ve snu odstraňovat nebo hanobit památník osvobození se srpy a kladivy a s rozkazem generalissima Stalina. Jiný kraj, jiný mrav.

Naše obrazoborectví, které na jedné straně hanobí a likviduje památníky osvobození z roku 1945 (nemají nic společného s rokem 1968, pane kpt.Hučíne, který tak kritizujete“negativního Koněva“!)

Představme si, že by někdo na protest proti Henleinovi šel polít pamětní knihu čestných občanů města Liberce! A město Liberec za každou cenu odmítá vymazat Henleina z knihy – protože je to součást historie města! A Koněv snad není součástí naší historie, navíc naší záchrany před velkoneměckou hydrou??

Stejně tak si představme pomník jiného maršála – nikoli Radeckého, „otce monarchistů“, nýbrž Radetzkyho, zněmčelého šlechtice sloužícího Habsburkům a vražděním tisíce civilních Italů v Benátkách! Nechal jich tam zastřelit údajně na šest tisíc… Také budeme jeho pomník polévat krvavou barvou?? Nepojedeme kvůli tomu i do Vídně vyvolat mezinárodní skandál?

Nečinnost starosty městské pražské části a jeho sympatie k vandalům, to vše nese znaky, které již jednou v případě ničitelů Prahy spisovatelé Mrštíci nazvali BESTIA TRIUMPHANS! Naopak, dobrovolníkům, kteří Koněvovu sochu očistili, patří čest a sláva. Snad by měli být vyznamenáni, ne lustrováni policií. Ale tak to v naší koloniální republice chodí – vlastenci jsou perlustrováni a vandalové uctíváni. Jako v případě presidentské standarty. Republika, jež si nechá sáhnout na vlastní symboly státnosti, jakoby byla republikou výmarskou, republikou, již nikdo nehájí, republikou, dovolující hanobit vlastní dějiny, historii a státnost. Je něco shnilého ve státě nikoli dánském.

Nevím, jak se omluvit vnučce maršála Koněva a celému ruskému národu za naše neandertálce, kteří by bez maršála a jeho vojsk tu ani nebyli – jako nikdo z nás, včetně těch idiotů, kteří ruské památníky tak beztrestně hanobí. Co na to poslanci a senátoři, kteří nevynechají jediné příležitosti „hájit etiku a právo“, třeba u Tibeťanů?? Bojím se, že se zachovají jako mimozemšťané ve filmu Srdečné pozdravy ze zeměkoule. „Co tam ti naši nahoře dělají? Vždyť je znáte! NIC.“ Proto pravím:

Dost bylo hanobení a obrazoborectví památníků Osvoboditelů! Český národe, nenechej řádit protektorátní aktivisty.

 

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

 


 

 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil