1. volební mítink ANS a ND

Na 1. volebním mítinku ANS a ND v neděli dne 22.8.2021 byl podepsán dopis – výzva předsedům poslaneckých klubů PS PČR.

Otevřený dopis předsedům poslaneckých klubů PS PČR

Pane předsedo poslaneckého klubu,

žádáme Vás o svolání mimořádného jednání PS PČR s jediným bodem jednání a to „Návrat dětí do škol bez podmínek“. Připomínáme Ústavu ČR, Článek 2, odst. 1: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“

V parlamentním systému je vláda odpovědná parlamentu, což je vyjádřeno hlasováním o důvěře vládě. A to je důvod, proč se obracíme na poslance a poslankyně s žádostí, aby sjednali nápravu protiprávních kroků ministra zdravotnictví a ministra školství. Vláda, která sama nerespektuje zákony, nemůže požadovat, aby občané respektovali její protiprávní nařízení nebo opatření!

Žádáme zrušení požadavku na nošení roušek a respirátorů dětí ve školách, na nesmyslné testování. A zcela zásadně protestujeme proti očkování! Nové vakcíny na Covid-19 jsou jen podmínečně registrované, nejsou známy jejich pozdější dopady na plodnost, změnu genetické informace, rozvoj onkologických onemocnění (rakoviny), rozvoj autoimunitních onemocnění atp.

Nejde o očkování, ale o podání experimentální látky na genové bázi. A protože se nejedná o očkování v klasickém slova smyslu, tak ho není možné ani doporučit. Tzv. „vakcína“ proti covidu má jen podmíněné povolení ve smyslu nařízení EU č. 507/2006.

Pokud je toto schválení pouze podmínečné, není vůbec možné k účasti nikoho zavázat, protože účast na klinické studii je z právního hlediska vždy dobrovolná a účastníci studie mají kdykoliv možnost ji přerušit. Jakýkoliv nátlak!!!!! – ať už ve zdravotnictví nebo ve školství nebo v jakékoliv jiné profesi – je nezákonný. Navíc u Evropského soudního dvora jsou napadeny všechny licence na očkování a soudy o nich jednají a tyto žaloby budou úspěšné. Nejedná se totiž vůbec o očkování, ale o genovou terapii, a proto by se o tom vlastně nemělo vůbec ani diskutovat.

Rovněž žádáme, aby proběhla diskuse v poslaneckém klubu mezi poslanci (kteří nyní momentálně rozhodují o našich životech na základě neprůkazných informací) a mimoparlamentní opozicí, odmítající očkování a zdravotně závadná omezení dětí při nošení roušek a respirátorů ve škole.

Je nutné ochránit děti, a nejen je, před dalšími protiprávními opatřeními ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství.

Očekáváme Vaši rychlou reakci.

 

 

 

 


 

Autor příspěvku: ANS