Způsob myšlení odráží náš vnitřní i vnější svět

Způsob myšlení odráží náš vnitřní i vnější svět, a proto se vede neustálý boj o naší pozornost a naše myšlení. Naše myšlenky mají sílu tvořit krásné a hodnotné věci anebo být destruktivní vůči lidem i přírodě.

Okolní svět, ve kterém žijeme, je odrazem našich myšlenek (obrazy, které máme ve své mysli) a také naším zacházením se slovy, která používáme. Slovo je totiž vyřčená myšlenka.  Je to naše plátno, na které malujeme náš svět a náš život. Pokud budeme pasivní,  může nám „pomoci“  malovat náš obraz – náš život – někdo druhý, ale potom nebuďme překvapeni výsledkem.

Například máme ministerstvo školství, ale ne vzdělávání. Máme ministerstvo zdravotnictví, ale ne zdraví. Máme nemocnice, ne ozdravovny nebo domy uzdravení atd. Snažíme se žít bezpečně a v bezpečí, ale tato slova znamenají žít bez péče.

“ Skutečnost,  ve které žijeme,  je určována  jazykem  a ne opačně. “ (Sapir- Whorf)

Jak nahoře tak dole, jak uvnitř tak vně.

Naše myšlení má vliv na naše konání i na naše nitro. Pokud se chováme sobecky a necitlivě ke svému okolí, potom se naše vnitřní prostředí – buňky našeho těla – chovají stejně sobecky ke svému okolí, což je naše tělo a z toho plyne většina nemocí.   Pokud nerespektujeme přirozený řád věcí  (tradiční rodina, respekt k přírodě,  vesmíru, k moudrosti našich předků), pak ho  nerespektuje ani  náš vnitřní svět a tak vznikají nové a nové nemoci.

Záleží tedy na tom, jaké máme myšlenky,  protože svými myšlenkami svoje prostředí vytváříme. Jak myslíme, tak mluvíme, tak konáme – tak tvoříme náš svět a naši budoucnost.

Myšlení západního koloniálního typu (typické např. v Německu, Francii, Anglii, USA apod.) je orientované na zisk, konzumní spotřebu čehokoliv, individualismus, originálnost, modernost. Hlavní životní náplní je vydělávání peněz, postavení v práci a ve společnosti, potřeba se zviditelnit, trávení času nakupováním nepotřebných věcí a snaha neustále hledat nové zájmy, zábavu, aby se člověk „zabavil“ do konce života. Takto orientovaní lidé rádi tráví volný čas v obchodech, fit centrech, v  restauracích, na masově organizovaných sportovních či  kulturních akcích a před TV.  Tento stav připomíná úpadkové období Římské říše, kdy se používala strategie CHLÉB A HRY (panem et circenses).  Re-klama  (doslova opakovaný klam) je všudypřítomná a podsouvá všem, jak mají žít, jíst, léčit se, vychovávat děti, co je udělá „šťastnými“ a určuje,  kam mají lidé přemístit svojí pozornost i to, jak mají myslet.

Výsledkem tohoto typu myšlení, který můžeme pozorovat v „přímém přenosu“, je vyšší kriminalita, úpadek mravnosti, velká rozvodovost,  zadlužení na celý život, nízká kvalita všeobecného vzdělání (kvalitní vzdělání jen na elitních školách),  nárůst civilizačních nemocí, kvalitní zdravotní ošetření jen pro vyvolené.   A navíc o výchovu dětí se často starají au-pair.  

Západní ekonomika je závislá na práci cizích národů a bohatství jiných zemí, a přesto jsou tyto země rok co rok  zadluženější.  Pokud  jejich ekonomika stagnuje,  hledají nové kolonie a vyvolávají válečné konflikty.

Myšlení slovanských národů je zcela odlišné. My Slované máme velký dar  jazyka, který nám často napovídá, co s čím souvisí (dává nám jasné obrazy-obrazné myšlení. Například člověk se rodí do rodiny, má rodiče, žije v národě, obklopen pří-rodou … a to vše je při-rozené.

Pro Slovana je důležitá jeho Rodina, Rod (naši předkové), Národ = náš rod a Pří-roda, která stojí při Rodu, a proto se k ní chováme s úctou a respektem. Přírodu a přírodní zdroje využívá celý rod a nemůže ji vlastnit jediný člověk nebo firma. Slovan žije na základě vědomé odpovědnosti za své konání, na které přirozeně dohlíží  jeho svědomí (pozn.: v anglickém jazyku slovo svědomí není, pouze vědomí).

Pro Slovany je důležité dobře vychovat děti, které budou mít na mysli blaho rodu, rodiny a národa. Vést je k odpovědnosti, moudrosti, kterou budou dále předávat, a zajistí pokračování Života a Rodu – „zasadit strom, postavit dům a zplodit syna“.  Strom dává užitek dlouhá léta po mnoho generací – dává plody, zadržuje vodu, zpevňuje půdu, dělá stín. Slovan se stará o půdu a váží si jí. Půda dává obživu jeho rodině i zvířatům.  Slovan postaví dům, který slouží několika generacím. Žije a pracuje hospodárně, koná v souladu s přírodou. Myslí na to, že zde není sám, ale žije a pracuje pro ROD a NÁROD.

Jestliže všechno pochází z našich myšlenek, potom jsme si zlo i dobro vytvořili sami v našich vlastních světech. A my jsme ti jediní, kdo to může pomocí myšlenek svět měnit. V tom jsme si všichni rovni, protože všichni máme tu moc, bez ohledu na cokoliv. 

K ZAMYŠLENÍ

Obraz, který nám je podsouván: není možné odejít z EU, protože jsme malý stát. Přitom 12 států Evropy není v EU. My navíc máme velice strategickou polohu. Jsme středem Evropy a je u nás rozvodí  tří moří. Do roku 1989 jsme byli téměř plně soběstační. A co například takové Norsko? Norsko je na  4. místě HDP na obyvatele v Evropě a není v EU. Norsko má o polovinu méně obyvatel než ČR a má funkční sociální systém, ale především stát vlastní strategické suroviny.

 

Mgr. Michal Ondrej, předseda KK ANS Jižní Čechy

 


 

Autor příspěvku: Aliance národních sil

Aliance národních sil